De verplichte AOV voor ondernemers uitgelegd

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ondernemers komt steeds dichterbij. Minister van Sociale Zaken Karien van Gennip heeft zelfs al een premie genoemd. Ze verwacht dat een zelfstandige gemiddeld 225 euro per maand gaat betalen. De politiek is nog in gesprek over de invulling van de verzekering. In dit artikel lees je wat op dit moment bekend is over de verplichte AOV voor ondernemers.

Na jarenlang overleg tussen politiek, werkgevers- en werknemersorganisaties is er een pensioenakkoord. Een onderdeel van deze wet is de verplichte AOV voor ondernemers. De invoering daarvan is om meerdere redenen een aantal keer uitgesteld. Waarschijnlijk treedt de wet in 2027 in werking.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Hoe zorg je ervoor dat je voldoende geld hebt om van te leven wanneer je ziek bent? Een korte ziekteperiode vang je wellicht op met spaargeld. Maar ben je langdurig ziek, dan is dit lastig. Er zijn verschillende manieren om dit op te vangen. Onder andere met een AOV. Hiermee verzeker je jezelf voor een bepaald bedrag per maand waar je van leeft. Een AOV voor ondernemers is op dit moment niet verplicht. De meeste ondernemers hebben er geen.

Voordelen van de AOV

Met een verplichte AOV voor ondernemers zijn alle werkenden in Nederland beschermd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Dat zorgt voor minder risico’s en lagere kosten voor de samenleving. Daarnaast hebben ondernemers meer financiële zekerheid als werken niet lukt. Ook kunnen verzekeraars ondernemers dan niet meer uitsluiten. Bijvoorbeeld ondernemers met een risicovol beroep.

Nadelen van de AOV

Niet alle organisaties zijn blij met de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Sommigen verwachten een te hoge premie, het bedrag dat je maandelijks betaalt, waardoor ondernemers financieel in de knel komen. Anderen vinden dat ondernemers zelf verantwoordelijk zijn een oplossing te zoeken om risico’s te verkleinen. Ondernemers weten zelf het beste wat past bij hun situatie.

De verplichte AOV in de praktijk

Hoe de verplichte AOV er voor jou precies uitziet, is nog niet bekend. De wetten en regels worden op dit moment uitgewerkt op basis van een adviesrapport. Het is niet bekend of adviezen worden overgenomen in de nieuwe wet.

Hoewel minister Van Gennip begin juni sprak over een premie van 225 euro, zal het maandbedrag per ondernemer verschillen. Voor zelfstandigen met lagere inkomens valt de premie lager uit. Ook is het bedrag straks aftrekbaar van de belasting.

Zoals de plannen er nu uitzien, moeten ondernemers bij arbeidsongeschiktheid straks eerst een jaar zelf verlies van inkomsten opvangen. Vanaf het tweede jaar keert de verzekering uit.

Nog even wachten

De precieze regels en het moment waarop de verplichte AOV in werking treedt is niet bekend. In de tussentijd kan jou wel iets overkomen waardoor je niet kunt werken. Bedenk daarom hoe jij je financiën regelt wanneer je arbeidsongeschikt raakt.