Verplichte AOV: wat we nu weten

Een nieuwe wet die ondernemers verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) te nemen, is in de maak. De invoering duurt vermoedelijk nog enkele jaren. Toch is het verstandig om je alvast voor te bereiden. Lees wat nu bekend is.

De regering heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties in 2022 een pensioenakkoord gesloten. Onderdeel van dat akkoord is een verplichte AOV voor ondernemers. Het wetsvoorstel over het pensioenakkoord wordt op zijn vroegst in 2027 van kracht.

Hoofdlijnen van verplichte AOV

Hoe de verplichte AOV er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Het Ministerie van Sociale Zaken werkt op dit moment de wet uit op basis van een adviesrapport van de Stichting van de Arbeid
Naar verwachting zijn dit de hoofdlijnen:

  • Betaal je inkomstenbelasting over de winst uit je onderneming, dan ben je verplicht een AOV te hebben. De verplichting geldt ook voor meewerkende echtgenoten. 
  • De jaarpremie bedraagt tussen de 7,5 en 8 procent van het laatst verdiende inkomen. Is je laatst verdiende inkomen hoger dan 143% van het wettelijk minimumloon, dan betaal je over het bedrag dat je meer winst had geen premie.
  • De uitkering is 70 procent van je laatstverdiende inkomen (winst uit onderneming). De maximale uitkering is 100 procent van het wettelijk minimumloon.
  • Als je arbeidsongeschikt raakt, moet je het eerste jaar zelf financieel overbruggen. Na dat jaar ontvang je de uitkering.
  • De premie is fiscaal aftrekbaar.

Voorbereid op verlies van inkomsten

De precieze regels en het moment waarop de verplichte AOV in werking treedt, staan nog niet vast. In de tussentijd kan jou wel iets overkomen waardoor je niet kunt werken. Bedenk daarom hoe jij je financiën regelt, wanneer je arbeidsongeschikt raakt.

AOV voor ondernemers

Met een AOV verzekeren ondernemers zich tegen inkomensverlies door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dat is nu niet verplicht. Veel zelfstandigen hebben geen AOV. Ze hebben meestal andere oplossingen om het financiële risico bij arbeidsongeschiktheid te verminderen.

Meer werkenden beschermd

Met een verplichte verzekering voor zelfstandigen zijn straks ook die ondernemers beschermd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Een verplichte verzekering verlaagt volgens het kabinet de kosten en risico’s voor de samenleving.