Wetten en regels

Ik kan mijn huur niet betalen. Wat nu?

In de media verschijnen allerlei berichten over huurkortingen, uitstel van betaling of zelfs kwijtschelding van de huur van bedrijfsruimte. In welke situaties heb je daar recht op? KVK-jurist Sergej Schuurman is er duidelijk over: “Het is geen recht. De basisregel is dat je gebonden bent en blijft aan je contract, maar in deze coronatijd zie je dat rechters ook vaker de belangen van huurders meewegen.” Ga in gesprek met je verhuurder, is zijn advies.

In het huurcontract zijn alle rechten en verplichtingen van de huurder en verhuurder opgenomen. Er zijn 2 soorten bedrijfsruimten: middenstandsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte. De regels voor de verhuur van deze bedrijfsruimten verschillen. Maar als het om aanpassing van het huurcontract gaat, is er geen verschil. In beide gevallen moet je naar de kantonrechter.

Niet betalen

Zet nooit zomaar de huurbetalingen stop. Meld schriftelijk bij de verhuurder dat je problemen hebt met de huurbetaling en dat je wil meewerken aan een oplossing. Dit kan bij een procedure bij de rechtbank in je voordeel werken. Onder normale omstandigheden geldt namelijk dat 3 maanden of meer huurachterstand een reden kan zijn voor ontbinding van het huurcontract. Ontbinden kan de verhuurder overigens niet zelf. Dat kan alleen de kantonrechter. De verhuurder mag wel de betaalde borgsom gebruiken voor de huur. En als er sprake is van een bankgarantie mag de verhuurder dit bedrag opeisen.

Gesprek met verhuurder

Het beste is als je er samen uitkomt. Ga in gesprek met de verhuurder om afspraken te maken. Misschien kun je de huur geheel of gedeeltelijk op een ander moment betalen. Of spreken jullie een lagere prijs en langere huurtermijn af.
Je kunt er ook voor kiezen niet alle afspraken tegelijk te maken. Zo kun je nu afspraken maken over uitstel en, afhankelijk van de situatie, later opnieuw met elkaar om de tafel gaan. Schuurman voegt daaraan toe: “De verhuurder is er ook niet bij gebaat als jij geen huurder meer blijft en dus vaak bereid tot een oplossing.”

Verhuurder werkt niet mee

De verhuurder hoeft niet mee te werken. Ook de afspraken in het Steunakkoord 2.0 uit juni 2020 voor de retailsector zijn niet bindend. En in sommige huurcontracten wordt opschorting van de huur zelfs verboden.
Kom je er samen niet uit? Dan kun je de kantonrechter vragen de huurovereenkomst aan te passen op grond van onvoorziene omstandigheden of gebrek. Denk hierbij aan aanpassingen als opschorting van de huur en/of huurprijsvermindering.

Wat zegt de rechter

Hoe een rechter zal oordelen, is afhankelijk van alle feiten en omstandigheden. Hierbij kun je denken aan de duur van de coronacrisis, compensatiemaatregelen en de (financiële) positie van jou en de verhuurder. De rechter weegt de belangen van beide partijen af en kijkt naar redelijkheid en billijkheid.

In oktober 2020 publiceerde de NOS een artikel waarin stond dat rechters steeds vaker de kant van huurders kiezen nu de coronacrisis aanhoudt. Dat was begin januari 2021 weer het geval: de rechtbank van Den Haag bepaalde tijdens de eerste uitvoerige uitspraak over huurvermindering dat 2 Haagse cafébazen een fikse huurkorting krijgen. En begin maart oordeelde de rechtbank in het voordeel van een hotel in Amsterdam. Volgens experts kunnen deze bodemprocedures grote gevolgen hebben voor cafébazen, restauranthouders en winkeliers in het hele land, want zij kunnen nu gemakkelijker korting afdwingen.

Een nuancering is op zijn plaats. De uitspraken van de rechter kunnen in hoger beroep veranderen of enigszins worden bijgesteld. Zo oordeelde het Gerechtshof in de casus van het hotel in Amsterdam dat er recht op korting is, maar alleen op de huur die na het gebruik van TVL overblijft.

Juridische ondersteuning

Wil je jouw zaak aan de kantonrechter voorleggen? Check dan je zakelijke rechtsbijstandverzekering of je recht hebt op juridische ondersteuning. Ook brancheorganisaties bieden soms ondersteuning aan hun leden. Je kunt de zaak ook zonder advocaat aan de kantonrechter voorleggen. Je hebt dan minder kosten.

Wil je de financiële situatie van je bedrijf bespreken? Bel met een adviseur van de KVK Financieringsdesk: 0800 10 14.
Laura van Klink

Als KVK-adviseur help ik ondernemers met vragen over ondernemerschap en (fiscale) wet- en regelgeving. Daarnaast heb ik een voorliefde voor regionale economie en ondernemersorganisaties.

InspiratiePage