Stap 1 van 5

Erken signalen en geef emotie de ruimte

Herken en erken de financiële en emotionele signalen bij problematische schulden. Dat is de eerste stap voor het oplossen van financiële problemen. Lees waar je hulp vindt bij emotionele klachten en trek zo snel mogelijk aan de bel.

Stap 1: Erken signalen en geef emotie de ruimte

Je hebt al een tijdje een onaangenaam gevoel. Af en toe lukt het om je facturen op tijd te betalen, maar meestal niet. Ook heb je minder grip op je privéfinanciën. Of de situatie is erger. Blauwe enveloppen maak je niet meer direct open, je overschrijdt regelmatig het maximumkrediet van je zakelijke rekening en je gebruikt spaargeld om zakelijke rekeningen te betalen. Dit zijn stuk voor stuk signalen dat het financieel niet goed gaat. Het geeft je stress en maakt je onzeker.

Signalen

Je ontdekt signalen op verschillende plekken. Bij jezelf en in je bedrijf. Zowel op financieel als emotioneel gebied.

Financiële problemen in je bedrijf

Getallen geven een indicatie van hoe het met je bedrijf gaat. Bijvoorbeeld het aantal opdrachten, het aantal klanten en je omzet. Nemen deze af? Dan kan dat betekenen dat het de verkeerde kant op gaat. Naast je inkomsten, zeggen je uitgaven ook wat over de financiële situatie van de onderneming. Bijvoorbeeld:

 • Je hebt bij leveranciers of verhuurders een betalingsachterstand.
 • Je krijgt boze telefoontjes van leveranciers die dreigen te stoppen met leveren, als je niet direct betaalt.
 • Je gemiddelde voorraad loopt al een aantal maanden op.
 • Een automatische afschrijving lukt niet meer.
 • Je krijgt aanmaningen, een deurwaarder aan je deur of er dreigt beslaglegging.
 • Je kunt de zakelijke rente of aflossing niet betalen.
 • Je kunt de belastingaanslag niet betalen en moet om betalingsuitstel vragen bij de Belastingdienst.
 • Je vraagt om betalingsuitstel bij je verhuurder of leveranciers.

Financiële problemen in je privéleven

Uit je privéfinanciën haal je ook signalen die je vertellen dat het niet goed gaat met de financiële gezondheid van je bedrijf. Mogelijke signalen zijn:

 • Je betaalt met privégeld bedrijfskosten.
 • Je kunt deze maand minder inkomen uit je bedrijf halen dan je privé nodig hebt.
 • Je hebt privé betalingsachterstanden door een tekort aan inkomen.
 • Je staat maximaal rood op je privérekening.
 • Je klopt bij vrienden of familie om geld te lenen.
 • Je bedenkt allerlei mogelijkheden waarmee je extra inkomsten genereert om zo je schulden af te lossen.

Emotionele problemen

Behalve financiële signalen zijn er ook emotionele signalen waarmee je te maken kunt krijgen:

 • Je ervaart onzekerheid, zorgen, financiële druk en stress.
 • Je voelt frustratie en boosheid omdat het je niet lukt de problemen op te lossen.
 • Je slaapt slecht en bent snel geïrriteerd.
 • Je hebt privéproblemen als gevolg van je bedrijfssituatie.
 • Mensen in je omgeving uiten hun zorgen over je.

Hulp bij emotionele klachten

Geef je emoties de ruimte en deel je zorgen. Dat lucht op. Als je gezond bent, ben je beter in staat financiële problemen op te lossen. Praat daarom over je schulden, met bijvoorbeeld:

 • Familie, vrienden en eigen medewerkers: Bespreek je situatie met familie en vrienden en mensen uit je naaste omgeving. Uit onderzoek naar ondersteuningsbehoefte van mkb-ondernemers (april 2022) blijkt dat eigen medewerkers de belangrijkste partij zijn bij ondersteuning.
 • Huisarts: De huisarts helpt zowel bij fysieke als mentale klachten en kan je doorverwijzen naar specialisten. Met een doorverwijzing van de huisarts wordt de hulp vaak vergoed door de zorgverzekering.
 • De Luisterlijn: Deze telefoonlijn is dag en nacht bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een gesprek. Geheel anoniem en vertrouwelijk. De Luisterlijn is bereikbaar op 088 076 70 00.
 • MIND Korrelatie: De psychologen en maatschappelijk werkers van MIND Korrelatie bieden anonieme, professionele psychische en psychosociale hulp. Ze helpen je bij mentale klachten door financiële problemen en verwijzen je door indien nodig. Bel ze op 0900 14 50 of chat online.
 • 113 Zelfmoordpreventie: De hulplijn 113 Zelfmoordpreventie is 24 uur per dag bereikbaar voor jou. Wanneer je suïcidale gedachten hebt of iemand hiermee kent, helpen de experts je. De lijn is geheel anoniem en te bereiken via 0800 01 13.
 • MKB Noodlijn: De MKB Noodlijn is bedoeld voor mensen die advies of hulp willen bij hun bedrijf. Dit is een initiatief van de ondernemersvereniging ONL en IMK. De lijn is tijdens kantooruren te bereiken via 088 999 00 00.
 • KVK Adviesteam: KVK-adviseurs luisteren, bespreken mogelijke oplossingen en verwijzen door naar de juiste instanties. Het KVK Adviesteam is tijdens kantooruren te bereiken op: 0800 21 17.
 • Gemeente: De gemeente waarin je woont biedt hulp. Elke gemeente in Nederland moet een ondernemer met financiële zorgen helpen. Dat staat in de wet. De gemeente kan helpen met advies, meekijken in je boekhouding, overzicht bieden en je mogelijkheden afwegen. De meeste gemeenten hebben hiervoor een speciaal ondernemersloket.

Zicht op schulden

In stap 2 maak je een overzicht van alle schulden. Dat geeft houvast voor een gerichte oplossing.

Naar stap 2

KVK Adviesteam

Vallen de schulden je zwaar? Leg je vragen voor aan de adviseurs van het KVK Adviesteam. Zij bieden een luisterend oor en verwijzen door naar organisaties uit het KVK-netwerk. Bel gratis: 0800 21 17.