Trendrapport bedrijfsleven, derde kwartaal 2023

In het derde kwartaal van 2023 waren er ruim 64.000 startende ondernemingen, dat is 3% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal ondernemingen dat stopte is daarentegen toegenomen, met ruim 29.000 zijn dit er 6,9% meer dan in Q3 van 2022. Opvallend is dat de afname van het aantal starters in alle leeftijdsklassen te zien is, behalve in de groep 60+. Dit blijkt uit het KVK Trendrapport Q3 2023.

Het KVK Trendrapport is sinds 2023 vernieuwd en komt nu per kwartaal uit. Het nieuwe Trendrapport geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal vestigingen van bedrijven, starters, stoppers en faillissementen in Nederland in de afgelopen 10 jaar. In deze editie wordt kwartaal 3 van 2023 vergeleken met kwartaal 3 van 2022. Het rapport bevat informatie over verschillende bedrijfssectoren en provincies. Bovendien wordt getoond welk aandeel van de bedrijven in Nederland zzp’er is. Behalve deze ontwikkelingen in de bedrijvendynamiek bevat het Trendrapport ook informatie over rechtsvormen, geslacht en leeftijd van ondernemers en enkele conjunctuurindicatoren.