Deponeren met SBR

Veruit de meeste bedrijven die verplicht zijn om hun jaarrekening te deponeren, moeten deze jaarrekening digitaal deponeren via Standard Business Reporting (SBR). Voor bedrijven in bedrijfsklasse micro en klein geldt dat al sinds boekjaar 2016, voor bedrijfsklasse middelgroot met ingang van boekjaar 2017 en voor bedrijfsklasse groot naar verwachting vanaf boekjaar 2025.

Check of jouw bedrijf wel of geen jaarrekening moet deponeren.

Wat is SBR?

SBR is de nationale standaard voor digitale uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages, zoals belastingaangifte en jaarrekening. KVK is één van de gebruikers van deze methode. SBR kun je ook inzetten voor rapportages aan onder meer de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek en diverse banken.Meer informatie over het  SBR programma van de overheid en Uitbreiding elektronische deponering Handelsregister.

Hoe werkt het?

Het deponeren met SBR kan op diverse manieren en is ook afhankelijk van de bedrijfsklasse waarin je onderneming valt.

Ondernemingen in de klasse micro en klein hoeven slechts beperkte informatie te deponeren. Dit kan met SBR maar het kan ook via de online service Zelf Deponeren Jaarrekening. In dit systeem voer je de gegevens handmatig in.

Bedrijven in de klasse middelgroot en groot moeten uitgebreidere informatie deponeren en kunnen het beste gebruik maken van software die hiervoor geschikt is. Naast deze software heb je een PKIoverheid-certificaat nodig om de jaarrekening te verzenden. Als je geen SBR-software hebt en je bedrijf valt in de klasse middelgroot, dan kun je ook zelf opstellen en deponeren in de online service Zelf Deponeren Jaarrekening.

Voordelen

Deponeren met SBR verloopt gemakkelijk, snel en zorgt voor goede kwaliteit. Na deponering ontvang je onmiddellijk een bevestiging in je software en e-mail. Je hoeft dus niet te wachten op verwerking door KVK en publicatie van de jaarrekening in het Handelsregister. Door het geautomatiseerde proces neemt bovendien de kans op fouten (bv. in optellingen of het KVK-nummer) sterk af. 

Gebruik juiste KVK-nummer

Wees alert op het juiste KVK-nummer wanneer je de jaarrekening deponeert. Een onjuist KVK-nummer heeft vervelende gevolgen:

  • Je denkt dat je de jaarrekening hebt gedeponeerd maar onder het KVK-nummer van jouw bedrijf/organisatie is die jaarrekening niet te vinden.
  • Het bedrijf dat of de organisatie die nog moet deponeren kan dat niet omdat er een andere jaarrekening onder het KVK-nummer is gedeponeerd.

Veelgestelde vragen

Is het bedrijf verplicht zijn jaarrekening te deponeren? Dan kan dit via Standard Business Reporting (SBR). Je deponeert via SBR jaarrekeningen in de bedrijfsklasse: micro, klein, middelgroot en groot.

Je kunt een nog niet-vastgestelde jaarrekening vervangen door een recentere nog niet-vastgestelde jaarrekening, of door een vastgestelde jaarrekening. Een ingediende vastgestelde jaarrekening kun je niet vervangen.

Vertoont een vastgestelde jaarrekening grote gebreken? Deponeer dan een mededeling bij het Handelsregister (een désaveuverklaring).

De foutieve vastgestelde jaarrekening blijft staan. Wij mogen gepubliceerde jaarrekeningen niet verwijderen, tenzij het een publicatiefout van KVK betreft.

Aan het deponeren van een jaarrekening zelf zijn geen kosten verbonden. Wel zijn er kosten voor het softwarepakket dat je gebruikt en het PKI-overheidscertificaat. Informeer hiervoor bij je softwareleverancier.

Een foutmelding kan verschillende oorzaken hebben. Wij kunnen dit niet voor je nakijken, maar hebben wel een aantal tips.

  • Check het KVK-nummer, soms bestaat het nummer niet.
  • Check of er al een vastgestelde jaarrekening voor het boekjaar is gedeponeerd.
  • Niet alle softwarepakketten ondersteunen speciale karakters in jaarrekeningen. Neem in dat geval contact op met jouw softwareleverancier.
  • Check de eventuele foutmelding via  documentatie over de Nederlandse Taxonomie (NT). 

Vermoed je dat het een technisch probleem is? Neem dan contact op met jouw softwareleverancier.

Zodra je jaarrekening bij ons binnenkomt, vinden er automatisch een paar controles plaats. Zijn er geen bijzonderheden? Dan ontvang je per e-mail een bevestiging van ontvangst via Digipoort.

Kunnen we de jaarrekening niet verwerken? Dan krijg je een foutmelding. Na aanpassing van de fouten, kun je de jaarrekening opnieuw aanbieden via Digipoort.