Fusie, splitsing en omzetting voor notarissen

Stukken deponeren voor een niet-grensoverschrijdende fusie of splitsing of een grensoverschrijdende fusie, splitsing of omzetting? Zo doe je dat.

Niet grensoverschrijdende fusie- of splitsingsvoorstellen deponeren

Wil je bij KVK een voorstel deponeren voor een niet-grensoverschrijdende fusie of splitsing? Je kunt je deponering elektronisch (via ORN, deze toegang staat alléén open voor notariskantoren) of per post naar ons versturen.

Notariskantoren kunnen de knop hieronder gebruiken om te deponeren.

Deponeren

Wat gebeurt er met de deponering?

De acceptatie en verwerking van het elektronisch gedeponeerde voorstel gebeurt op dezelfde manier als bij voorstellen die per post zijn ontvangen. KVK verwerkt je deponering zo snel mogelijk. Het moment van ontvangst van het voorstel geldt als deponeringsdatum.

Niet-grensoverschrijdende fusie- of splitsingsakten

Het toezenden van niet-grensoverschrijdende fusie- of splitsingsakten kan niet via ORN. Zend deze documenten met de benodigde formulieren per post aan een KVK locatie. Let bij het bijvoegen van de juiste formulieren op het wijzigen van functionarissen/rechtspersonen die door de fusie of splitsing zijn opgehouden te bestaan en op vestigingen die door de fusie of splitsing onder een andere rechtspersoon geregistreerd moeten worden.

Grensoverschrijdende fusie- of splitsing of omzettingsvoorstellen

Sinds 1 september 2023 is de Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen van kracht. Wil je een grensoverschrijdend fusievoorstel of splitsingsvoorstel deponeren bij KVK? Je kunt de deponering elektronisch via ORN of per post naar ons versturen. Het voorstel tot grensoverschrijdende omzetting kan alléén per post worden verstuurd. Hierbij kun je ook de kennisgeving en, indien van toepassing, de accountantsverklaring voegen.

Let op: het fusie-/splitsingsvoorstel met kennisgeving en accountantsverklaring moet bij toezending via ORN als één document geüpload worden in deze volgorde: voorstel, statuten, kennisgeving, accountantsverklaring, bijlagen.

Het pre-attest bij grensoverschrijdende fusie, splitsing, omzetting

Als het om een Nederlandse vennootschap gaat die uit Nederland verdwijnt (outbound)

Een pre-attest voor een grensoverschrijdende fusie, splitsing of omzetting kan niet via ORN worden toegezonden. Stuur deze documenten per post aan KVK.

Het neergelegde pre-attest deelt KVK vervolgens met het register van de betrokken lidsta(a)t(en). Het pre-attest is voor de bevoegde instantie van een lidstaat bij het betreffende register opvraagbaar.

Als het om een vennootschap gaat die in Nederland is of wordt ingeschreven (inbound)

De beheerder van het register van de betrokken lidstaat kan het pre-attest van de grensoverschrijdende fusie, splitsing of omzetting per post versturen aan KVK. Alleen een notaris kan het pre-attest telefonisch of per post opvragen bij KVK.

De Nederlandse notaris stuurt het pre-attest van de grensoverschrijdende fusie per post aan KVK. Toezending via ORN is niet mogelijk.

Akte van grensoverschrijdende fusie, splitsing, omzetting (slot-attest)

Als het om een Nederlandse vennootschap gaat die uit Nederland verdwijnt (outbound)

De Nederlandse notaris stuurt de akte van de grensoverschrijdende splitsing per post samen met de benodigde formulieren naar KVK. KVK meldt de totstandkoming van de splitsing aan de beheerder van het register van de betrokken lidsta(a)t(en).

De beheerder van het register van de betrokken lidstaat deelt KVK mee dat inschrijving van de vennootschap in het betreffende register heeft plaatsgevonden via Business Registers Interconnection System (BRIS), als dit door de betrokken lidstaat wordt ondersteund. Wanneer de melding via BRIS niet mogelijk moet het buitenlandse register deze melding per post toezenden. Op grond van deze informatie schrijft KVK de vennootschap uit.

Bij een grensoverschrijdende fusie of omzetting meldt het buitenlandse register van een lidstaat het tot stand komen van de fusie of omzetting via het Business Registers Interconnection System (BRIS), voor zover dit door de betrokken lidstaat wordt ondersteund. Wanneer de melding of via BRIS niet mogelijk is moet het buitenlandse register deze melding per post toezenden. Toezending via ORN is niet mogelijk. Op grond van deze informatie schrijft KVK -indien van toepassing- de vennootschap uit.

Als het om een vennootschap gaat die in Nederland is of wordt ingeschreven (inbound)

De Nederlandse notaris stuurt de akte van de grensoverschrijdende fusie of omzetting samen met de benodigde formulieren per post naar KVK. Toezending via ORN is niet mogelijk. KVK meldt de totstandkoming van de fusie of omzetting aan de betreffende beheerder van het register van de betrokken lidsta(a)ten.

Bij een grensoverschrijdende splitsing doet de splitsende vennootschap dan wel de betreffende bevoegde instantie in de lidstaat daarvan opgave. En meldt het buitenlandse register van een lidstaat dit aan KVK via het Business Registers Interconnection System (BRIS), voor zover dit door de betrokken lidstaat wordt ondersteund. Wanneer de melding via BRIS niet mogelijk is moet het buitenlandse register deze melding per post toezenden. Toezending via ORN is niet mogelijk. Op grond van de ontvangen informatie schrijft KVK de vennootschap in.