Jaarrekening deponeren

De jaarrekening deponeren is voor veel bedrijven wettelijk verplicht. Hiermee komt de financiële informatie van je onderneming beschikbaar voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.

Ondernemers in bedrijfsklasse micro, klein en middelgroot kunnen alleen nog digitaal deponeren.
Voor ondernemingen in de bedrijfsklasse groot geldt dat ze:

  • Vanaf 1 januari 2025 vrijwillig (maar rechtsgeldig) elektronisch deponeren via SBR.
  • Vanaf 1 januari 2026 verplicht over het voorbije boekjaar elektronisch deponeren via SBR.

Persoonsgevoelige informatie bij deponeren

KVK verzoekt de deponeringsplichtige zeer terughoudend te zijn in het opnemen van (bijzondere) persoonsgevoelige informatie in de jaarrekening, omdat de jaarrekening door een ieder kan worden ingezien. Denk hierbij aan een natte handtekening of foto’s van bestuurders/medewerkers/klanten. Meer informatie: Wat zijn persoonsgegevens?

Jaarrekening wel of niet deponeren?

Bv’s, nv’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn voorbeelden van rechtsvormen die verplicht zijn de jaarrekening te deponeren. Voor eenmanszaken geldt deze verplichting niet. Wat betekent het voor jou?

Controleer of je gedeponeerde jaarrekening is aangekomen

Wil je weten of je jaarrekening goed bij KVK is aangekomen? Je kunt eenvoudig zelf controleren of de deponering verwerkt is. Bekijk hoe je dat controleert.