Waaruit bestaat de jaarrekening?

De grootte van uw bedrijf bepaalt welke gegevens uw jaarrekening in ieder geval bevat. Op deze pagina vindt u een overzicht per bedrijfsklasse.

Een onderneming valt in een bepaalde bedrijfsklasse als de jaarrekening 2 jaar achter elkaar voldoet aan minimaal 2 van de onderstaande kenmerken:

 ActivaNetto-omzetAantal werknemers
Micro< € 350.000< € 700.000< 10 personen
Klein€ 350.000 - € 6 mln€ 700.000 - € 12 mln10-50 personen
Middel€ 6 - € 20 mln€ 12 - € 40 mln50 - 250 personen
Groot> € 20 mln> € 40 mln> 250 personen

Bedrijfsklasse micro en klein

De jaarrekening bestaat uit:

  • beperkte (micro) of verkorte (klein) balans
  • beperkte toelichting

Bedrijfsklasse middelgroot en groot

Het jaarverslag bestaat uit:

MiddelGroot
BestuursverslagXX


Jaarrekening


Middel


Groot
Enigszins vereenvoudigde balansX
Uitgebreide balansX
Vereenvoudigde winst- en verliesrekeningX
Uitgebreide winst- en verliesrekeningX
Uitgebreide toelichtingXX

Overige gegevensMiddelGroot
AccountantsverklaringXX
Bijzondere rechten inzake zeggenschap in de rechtspersoonX
Aantal winstbewijzen en dergelijkeXX
Belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaarXX
Nevenvestigingen, hun namen en vestigingslandenX
Statutaire regeling en voorstel winstbestemming of verwerking verliesXX

Intermediair inschakelen

Meer informatie vindt u ook in de Handleiding Jaarrekening. Komt u er niet uit, neem dan contact op met een financieel intermediair, zoals een boekhouder, belastingconsulent of accountant. Deze kan uw financiële rapportages opstellen en verzenden aan meerdere instanties.