Waaruit bestaat de jaarrekening?

Je bedrijfsgrootte is bepalend voor de vraag welke financiële informatie je openbaar moet maken. Op deze pagina vind je een overzicht per bedrijfsklasse.

Een onderneming valt in een bepaalde bedrijfsklasse als de jaarrekening 2 jaar achter elkaar voldoet aan minimaal 2 van de onderstaande kenmerken:

 ActivaNetto-omzetAantal werknemers
Micro< € 350.000< € 700.000< 10 personen
Klein€ 350.000 - € 6 mln€ 700.000 - € 12 mln10 - 50 personen
Middelgroot€ 6 - € 20 mln€ 12 - € 40 mln50 - 250 personen
Groot> € 20 mln> € 40 mln> 250 personen

Bedrijfsklasse micro en klein

De jaarrekening bestaat uit:

  • beperkte (micro) of verkorte (klein) balans
  • beperkte toelichting

Bedrijfsklasse middelgroot en groot

Het jaarverslag bestaat uit:


Middelgroot
Groot
BestuursverslagX
X


Jaarrekening


MiddelgrootGroot
Enigszins vereenvoudigde balansX

Uitgebreide balans

X
Vereenvoudigde winst- en verliesrekeningX

Uitgebreide winst- en verliesrekening

X
Uitgebreide toelichtingX
X

Overige gegevensMiddelgroot  
Groot
AccountantsverklaringX
X
Bijzondere rechten inzake zeggenschap in de rechtspersoon

X
Aantal winstbewijzen en dergelijkeX
X
Belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaarX
X
Nevenvestigingen, hun namen en vestigingslanden

X
Statutaire regeling en voorstel winstbestemming of verwerking verliesX
X

Intermediair inschakelen

Meer informatie vind je ook in de Handleiding Jaarrekening. Kom je er niet uit, neem dan contact op met een financieel intermediair, zoals een boekhouder, belastingconsulent of accountant. Deze kan je financiële rapportages opstellen en verzenden aan meerdere instanties.

InfoPage