Ontbinden en/of overdragen vennootschap, maatschap of rechtspersoon

Wil jij een vennootschap, maatschap of rechtspersoon zoals bv, nv, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, vereniging of stichting ontbinden en/of overdragen? Houd er dan rekening mee dat de ontbinding nog niet altijd automatisch betekent dat de rechtspersoon ophoudt te bestaan. De ontbonden rechtspersoon blijft namelijk voortbestaan als dit nodig is voor de vereffening van zijn vermogen. Zie de toelichting op het formulier voor meer informatie. Of bekijk de informatie over ontbinden van een rechtspersoon.

1. Download het formulier

Formulier 17a : "ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap"

2. Vul het formulier in en stuur het naar KVK

  • Op het formulier staat wie het formulier mag ondertekenen en welke bewijsstukken je eventueel moet meesturen.
  • Stuur het formulier, met een kopie van het geldige legitimatiebewijs van degene die het formulier heeft ondertekend, naar een van de postadressen van KVK.
  • Je hoeft hiervoor niet langs te komen bij KVK.
InfoPage