Inschrijven vereffenaar

Het inschrijven van een vereffenaar bestaat uit een aantal stappen.

1. Download het formulier

17a: Ontbinding rechtspersoon

2. Vul het formulier in

Vul het formulier in. Op het formulier staat wie het formulier mag ondertekenen.

3. Stuur het formulier op 

Stuur het formulier ingevuld en ondertekend naar het KVK-postadres met de volgende bijlagen:

Nadat we de informatie hebben ontvangen en goedgekeurd, wordt je ontbonden rechtspersoon uitgeschreven.

Meer informatie

Is er sprake van vereffening van vermogen (er zijn nog baten) en is de vereffenaar nog niet bekend in het Handelsregister? Dan vermeld je in het ontbindingsbesluit de achternaam, voornamen en geboortedatum van de vereffenaar en je stuurt een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de vereffenaar mee.

Wijziging van vereffenaar

Wil je een wijziging van een vereffenaar aan ons opgeven? Gebruik hiervoor:

Stichtingen, verenigingen of VvE's zonder onderneming vullen ook het volgende formulier in: 

Formulieren ondertekenen en opsturen

Een geregistreerde vereffenaar ondertekent de formulieren. Stuur de opgave ingevuld en ondertekend naar het KVK-postadres, samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar en de nieuwe vereffenaar.