Wat is een stichting, vereniging en VvE?

In Nederland kennen we veel verschillende rechtsvormen. De vereniging, stichting en VvE zijn daar een voorbeeld van. Maar wat houden deze rechtsvormen in? En wat zijn de verschillen. We leggen het je graag uit.

De vereniging

Heb je een wens of doel en wil je met anderen samenwerken om dit te bereiken? Bijvoorbeeld om jouw winkelgebied te verbeteren, samen te sporten of muziek te maken? Dan kun je kiezen voor de vereniging als rechtsvorm.

Lees meer

De stichting

Wil je een bepaald maatschappelijk, sociaal of ideëel doel realiseren, zoals natuurbehoud, hulp aan andere mensen of de verspreiding van cultuur? En heb je hiervoor een vermogen beschikbaar? Dan kun je als rechtsvorm een stichting oprichten.

Lees meer

De VvE

Wil je de gemeenschappelijke gedeelten en zaken van een appartementengebouw beheren en/of onderhouden? Een Vereniging van Eigenaars is een rechtspersoon die de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren behartigt. Het is verplicht om een VvE in te schrijven bij KVK.

Lees meer

Wat is het verschil tussen een vereniging of stichting?

In het algemeen kiest men een vereniging als mensen samen maatschappelijke activiteiten willen ondernemen, zoals bijvoorbeeld bij een sport- of buurtvereniging. Een stichting richt men meestal op om een ideëel doel te behalen of zich daarvoor in te zetten. Denk aan diverse goede doelen stichtingen.Tussen beide rechtsvormen bestaan verschillen en voor beiden gelden andere regels. Een stichting richt je verplicht op via de notaris en schrijf je in bij KVK. Bij een vereniging hoeft dat niet altijd. Het wordt wel aangeraden. Op die manier beperk je de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders.

Een vereniging heeft leden. Een stichting niet, die heeft alleen een bestuur. De leden van de vereniging kiezen het bestuur. Daardoor heeft een vereniging in de praktijk een meer democratisch karakter, maar gaat besluitvorming moeizamer omdat leden bij belangrijke besluiten ook een stem hebben. Bij een stichting beslist het bestuur.