Buitenlands personeel werven

Lukt het jou door de krapte op de arbeidsmarkt of vergrijzing niet om geschikt personeel te vinden in Nederland? Dan is nieuwe medewerkers werven in het buitenland een optie. Wat komt daar allemaal bij kijken? Negen tips.

Personeelszaken op orde

Precies weten wat je moet regelen als je personeel aanneemt?

Doe de Personeelswijzer

Personeel werven in het buitenland kost vaak meer tijd en geregel dan werven in Nederland. En er zijn bepaalde wetten en regels waar je je aan moet houden. Deze tips helpen je bij het werven van buitenlands personeel.

1. Werf eerst binnen Europa

Dit is niet alleen een tip, maar in de meeste gevallen een harde eis. Als je geen erkend referent bent, moet je voor het werven van buitenlands personeel eerst op zoek naar geschikte kandidaten binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. UWV kan je helpen bij het vinden van personeel in Europa. Zij werken daarbij samen met EURopean Employment Services (EURES), een Europees netwerk van arbeidsbemiddelingsorganisaties. Ben je geen erkend referent en lukt het je niet om geschikt personeel te vinden in de EER en Zwitserland? Pas dan mag je daarbuiten personeel werven.

Erkend referent

Als erkend referent is het makkelijker om buitenlands personeel te werven. Zo behandelt de IND je aanvragen sneller en hoef je minder bewijsstukken toe te sturen. Je kunt erkenning aanvragen voor zowel het werven van arbeid als onderzoek.

2. Vergelijk landen met elkaar

In welke landen vind je de meeste kandidaten voor jouw functie? Kijk naar de omvang van de beroepsbevolking, de aanwezige talenkennis en het opleidingsniveau. Maar ook de motieven van een buitenlandse werknemer spelen een rol. Misschien vindt hij de ontwikkelmogelijkheden binnen jouw bedrijf belangrijker dan het salaris. EURES geeft informatie over de arbeidsmarkt in Europa.

3. Zorg voor een positieve kennismaking

Jouw bedrijf is misschien bekend in eigen land. Maar is dat ook zo in het buitenland? Maak een video en presenteer je bedrijf op een aantrekkelijke manier op je website. Laat kandidaten daarin ook kennismaken met ons land en onze cultuur. Of laat medewerkers en klanten enthousiast vertellen over hoe gaaf het is om te werken voor en met jouw bedrijf.

4. Verdiep je in de regels

Werknemers uit de EER en Zwitserland mogen zonder vergunning in Nederland werken. Voor werknemers uit andere landen heb je meestal een werkvergunning nodig. Het gaat dan om een tewerkstellingsvergunning als de werknemer korter dan drie maanden voor je werkt. En een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) voor arbeidsovereenkomsten vanaf drie maanden.

Voor kenniswerkers gelden speciale regels en eventueel belastingvrije vergoedingen. Een kenniswerker is iemand die in Nederland komt werken op basis van zijn specialistische, technische of wetenschappelijke kennis. Wil je werknemers tijdelijk inhuren? Check dan het stappenplan voor het tijdelijk inhuren van personeel. Daarnaast zijn er mogelijk regels voor sociale verzekeringspremies en huisvesting waar je rekening mee moet houden.

Meldplicht tijdelijk personeel uit buitenland

Huur je tijdelijk personeel in uit het buitenland? Dan moeten zij vóór hun komst naar Nederland door hun werkgever gemeld worden in het Nederlandse online meldloket ‘Posted Workers’. Als Nederlandse opdrachtgever ben je verplicht die melding te controleren. Melden is belangrijk. De arbeidsinspectie controleert of personeel uit het buitenland onder veilige, gezonde en eerlijke omstandigheden werken. De meldplicht is onderdeel van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, afgekort WagwEU.

5. Stem je vacature af op het land

Omschrijf duidelijk de inhoud van de openstaande functie en overtuig de kandidaat om bij jou te solliciteren. Zorg hierbij voor een correcte vertaling van je Nederlandse vacaturetekst. Onjuiste spelling of verkeerd woordgebruik komen onprofessioneel over. Houd er daarnaast rekening mee dat sommige landen een eigen onderwijssysteem hebben, waardoor een buitenlands diploma niet altijd dezelfde waarde heeft als een Nederlands diploma. Bij Nuffic vind je meer informatie over onderwijs en diploma’s in het buitenland.

6. Schakel hulp in

Kijk eens rond in je eigen netwerk. Zitten daar bedrijven bij met buitenlands personeel? Vraag hoe zij de werving hebben aangepakt. Het UWV biedt ondersteuning bij de werving en selectie van personeel in Europa. Voor vragen over het werven van Europees personeel kun je ook terecht bij een EURES-adviseur. Of kijk eens in de online databank van LTO. Daarin vind je Europese werkzoekenden voor seizoensarbeid in de agrarische sector. Verder zijn er uitzendbureaus, detacheringsbureaus en recruitmentbureaus die zich specialiseren in het werven van buitenlands personeel. Of maak gebruik van internationale vacaturesites en buitenlandse vakbladen of kranten.

7. Ondersteun de buitenlandse werknemer

Laat de buitenlandse kandidaat weten dat je bereid bent hem of haar te ondersteunen. Bijvoorbeeld door te helpen bij de verhuizing, het vinden van geschikte woonruimte en het regelen van formele zaken na aankomst in Nederland. Deze checklist van werk.nl laat zien hoe jij je buitenlandse werknemer kunt helpen.

Vergoeding verhuiskosten

Wil je hoogopgeleide buitenlandse werknemers in dienst nemen, dan kun je ze de 30 procent-regeling aanbieden. Met deze regeling compenseer je de werknemer voor verhuiskosten of hogere levensonderhoudkosten. 

8. Veranderende arbeidsomstandigheden

Uitzendkrachten of werknemers uit andere EU-lidstaten die voor hun buitenlandse werkgever in Nederland komen werken voor een tijdelijke klus, hebben recht op extra arbeidsvoorwaarden. Volgens de detacheringsrichtlijn uit 1996 hadden deze werknemers al recht op een aantal Nederlandse arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Deze richtlijn is nu uitgebreid door de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijnen. Wat zijn de belangrijkste aanvullingen?

  • Er zijn nu regels voor huisvesting en aanvullende vergoedingen.
  • Als een gedetacheerde werknemer meer dan twaalf maanden in Nederland heeft gewerkt, gelden er aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Dit betekent dat bijna alle regels van het tijdelijke werkland gelden (ontslagrecht en aanvullende bedrijfspensioenregelingen uitgezonderd). De hierboven genoemde periode van twaalf maanden kan onder voorwaarden verlengd worden naar achttien maanden.

Doel van de herzieningsrichtlijn is een nieuwe en betere balans tussen:

  • Bevorderen van het vrij verrichten van diensten in de Europese Unie (EU) en het zorgen voor een gelijk speelveld voor ondernemingen.
  • Beschermen van rechten van gedetacheerde werknemers. Met de nadruk op het waarborgen van de bescherming van gedetacheerde werknemers tijdens hun detachering, door aanvullende bepalingen voor de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van deze werknemers, met als uitgangspunt gelijke beloning voor hetzelfde werk op dezelfde plaats.

Voor wie geldt dit?

Deze regels gelden voor:

  • buitenlandse dienstverrichters
  • uitzendbureaus
  • ondernemers die gebruikmaken van gedetacheerde uitzendkrachten

De Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn is per 30 juli 2020 van kracht.

Personeelstekort? Ontdek de tips

Personeel vinden in een krappe arbeidsmarkt is een uitdaging. Toch zien experts en ondernemers mogelijkheden, zoals werven via Open Hiring of het vinden van buitenlands personeel. Leer van hun ervaring en tips.

9. Aannemen van personeel

Na werven is personeel aannemen een gebruikelijke vervolgstap. Doe je dit voor het eerst? Zorg dan dat je goed geïnformeerd bent. Deze checklist voor het aannemen van personeel helpt je hierbij.

En denk ook eens aan de mogelijkheid van payrolling. Je werft zelf je personeel voor jouw bedrijf, bepaalt het salaris en hebt zeggenschap over je werknemer. Alle zorgen rondom het hebben van personeel, waaronder je (loon)administratie voeren en juridische conflicten koop je via een payrollbedrijf af.