Personeel gezocht? Zo krijg je meer diversiteit op de werkvloer

Inclusieve organisaties maken meer winst, blijkt uit onderzoek. Een diversiteitsbeleid helpt je ook bij het vinden van personeel. Want met een breed sociaal netwerk vind je sneller nieuw personeel. Saniye Çelik, lector Diversiteit aan de Hogeschool Leiden, vertelt hoe je de eerste stappen zet naar meer diversiteit en inclusie in je bedrijf.

Personeelszaken op orde

Precies weten wat je moet regelen als je personeel aanneemt?

Doe de Personeelswijzer

Uit onderzoek van organisatieadviesbureau McKinsey blijkt dat bedrijven die inclusief ondernemen meer winst maken. Dat komt omdat ze beter presteren op verschillende punten. Bedrijven met een divers personeelsbestand hebben een hogere flexibiliteit en productiviteit. Ze kennen de klant beter, hebben minder personeelstekort en een positiever imago. Hieronder leggen we de voordelen uit.

Hogere flexibiliteit en productiviteit

In teams waarin mensen met verschillende achtergronden werken, vind je sneller creatieve oplossingen voor problemen. Dit komt omdat iedereen andere ervaringen heeft en een unieke kijk.

Betere klantkennis

Een divers team is een betere afspiegeling van de samenleving. Hierdoor weten medewerkers beter wat de wensen en behoeften van verschillende klanten zijn. Ze kunnen daardoor sneller inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

Minder personeelstekorten

Diversiteit onder medewerkers zorgt voor bredere sociale netwerken, waardoor je sneller nieuw, divers personeel vindt.

Een positiever imago

Diversiteit en inclusie vallen onder maatschappelijk verantwoord ondernemen. Laat zien dat je met dit onderwerp bezig bent. Dat heeft een positief effect op het beeld dat mensen van je bedrijf hebben. En dat zorgt weer voor meer klanten en voor meer mensen die bij je willen werken.

Wetten voor gelijke behandeling

Voor diversiteit en inclusie op de werkvloer zijn verschillende wetten. Dit zijn ze;

  • Behandel en beloon alle medewerkers gelijkwaardig.
  • Zorg ook voor een gelijke behandeling tijdens de sollicitatie. Zo mag je tijdens een sollicitatiegesprek alleen vragen stellen die nodig zijn voor de functie. Vragen over het privéleven, zoals over iemands gezin of kinderwens horen daar niet bij.
  • Met de participatiewet krijgen mensen met een ziekte of arbeidsbeperking meer kans op een baan. Als werkgever heb je daarin een actieve rol. Je zorgt bijvoorbeeld voor een werkplekaanpassing zodat iemand met een ziekte of arbeidsbeperking bij je kan blijven werken. Hiervoor kun je financiële ondersteuning krijgen van de overheid.
  • Heb je meer dan 25 werknemers in dienst? Dan ben je volgens de banenafspraak verplicht om mensen aan te nemen met een arbeidsbeperking.
  • Sinds januari 2022 zijn grote bedrijven verplicht om meer vrouwen in topfuncties aan te nemen, volgens het vrouwenquotum.

Diversiteit op de werkvloer

Diversiteit in je bedrijf brengt dus allerlei voordelen met zich mee, maar zonder inclusie levert het niks op. Diversiteit gaat over de verschillen tussen mensen. Inclusie gaat over hoe we met deze verschillen omgaan. Saniye Çelik, die onderzoek doet naar diversiteit en inclusie bij organisaties, licht toe: “Wanneer er wel diversiteit is, maar niet iedereen accepteert die verschillen, dan zorgt dat juist voor meer problemen.” Om dit te voorkomen, moeten managers en leidinggevenden volgens Çelik hun rol pakken. Zij zijn aan zet om de eerste stappen te nemen.

Stap 1: scannen van je organisatie

Als je iets gaat doen met diversiteit en inclusie, is bewustwording de eerste stap. Met onderstaande punten kun je al vaststellen hoe inclusief je op dit moment werkelijk bent.

Hoe zien je sociale netwerken eruit?

Kijk bijvoorbeeld eens naar de contactenlijst in je telefoon. Hoeveel mensen hebben een andere etnisch-culturele achtergrond dan jijzelf? En hoe zit het met je medewerkers? Hoe verschillend zijn zij? Çelik licht toe: “Dit geeft je inzicht in de sociale netwerken waarbinnen je werkt. Ook zie je welke kansen je laat liggen. Voor ondernemers loont het om actief contact te zoeken met klanten en ondernemers uit andere culturen. Zo trek je nieuwe klanten aan. De ondernemer van de toekomst is crosscultureel.”

Hoe divers is je personeelsbestand?

Kijk eens welke zichtbare en onzichtbare verschillen er zijn tussen je personeelsleden. Zichtbare verschillen zijn bijvoorbeeld huidskleur, geslacht, leeftijd of een zichtbare arbeidsbeperking. Onzichtbare verschillen zijn onder andere religie, cultuur, normen, waarden en karaktereigenschappen. Wanneer je medewerkers een mix vormen van al deze verschillen, heb je een divers team of personeelsbestand.

Iedereen moet achter de aanpak staan om van diversiteit en inclusie een succes te maken

Hoe inclusief is je werkvloer?

Inclusie gaat over hoe we onderling met deze mix van verschillen omgaan. Over wie wel en niet ergens aan mee kan doen. En wie waar over mee mag beslissen. Inclusie zegt dus iets over het gedrag van mensen naar elkaar.

Als je wilt dat je bedrijf inclusiever wordt, neem dan verschillende lagen van je bedrijf onder de loep. Hoe toegankelijk is je kantoor voor mensen in een rolstoel? Hoeveel begrip toon je voor de persoonlijke situatie van je medewerkers? Hoeveel werknemers met een andere etnisch-culturele achtergrond hebben invloed op de besluitvorming binnen je bedrijf? Een paar kleine aanpassingen dragen al bij aan een andere mind-set.

Doe een Inclusiescan

Çelik heeft de Inclusiescan ontwikkeld. Met de inclusiescan ontdek je hoe inclusief medewerkers en leidinggevenden denken, voelen en handelen. De Inclusiescan doe je als team of als gehele organisatie. Samen bespreek je de uitkomsten.

Stap 2: divers personeel werven

Kijk hoe je werving- en selectieprocedure er nu uit ziet. Bij het aannemen van nieuw personeel kiezen managers en leidinggevenden namelijk vaak onbewust voor personen die op henzelf lijken. Hierdoor sluiten ze onbedoeld sollicitanten uit.

Drie tips voor divers personeel werven

  1. Werf nieuw personeel via de netwerken van je eigen (diverse) medewerkers.
  2. Train je managers en leidinggevenden in divers werven en selecteren. In het kennisdocument ‘Divers werven en selecteren van de Sociaal Economische Raad (SER) staan tips voor divers personeel werven. Van het opstellen van de vacaturetekst tot en met de selectieprocedure van kandidaten.
  3. Schakel een (gespecialiseerd) werving- en selectiebureau in dat let op het voorstellen van kandidaten met uiteenlopende achtergronden en kwaliteiten.
  4. Lees meer tips hierover in de online pdf Handreiking voor het MKB: Inclusieve werving & selectie.

“Betrek je hele organisatie bij je diversitietsbeleid”, besluit Çelik. “Richt je niet alleen op de minderheid, maar juist op de meerderheid binnen je bedrijf. Iedereen moet achter de aanpak staan om van diversiteit en inclusie een succes te maken. Zo creëer je een veilige werksfeer waar iedereen effectief samenwerkt.”

Inclusief werven via het Werkgeversservicepunt

Wil je inclusief werven? Het werkgeverservicepunt (WSP) helpt je daarbij. Het WSP is een samenwerkingsverband van UWV, gemeenten en SW-bedrijven in de arbeidsmarktregio. Vind er een bij jou in de buurt: werkgeversservicepunten.