Gedeponeerde documenten

Welke documenten kun je online opvragen?

 • Akte van oprichting en statuten
 • Statutenwijziging
 • Fusie- en splitsingsakten en voorstellen
Bestel v.a. € 3,45

Welke akte van oprichting en statuten kun je online bestellen?

 • Akte van oprichting en statuten(wijziging) die na 1 juni 2013 zijn gedeponeerd (uitgezonderd verenigingen van eigenaars).
 • Akte van oprichting en statuten(wijziging) van bv's en nv's die na 1 januari 2011 zijn opgericht.
 • Akte van oprichting en statuten(wijziging) die al eerder telefonisch zijn aangevraagd bij ons Service Center.

  Bekijk een voorbeeld van een akte van oprichting

Gewaarmerkte en niet-gewaarmerkte documenten

Gedeponeerde documenten kun je in de volgende varianten opvragen: 

 • Niet-gewaarmerkt (€3,45): het niet-gewaarmerkte pdf-document is direct te downloaden via je persoonlijke pagina of via de link in de e-mail die je ontvangt.
 • Gewaarmerkt (€8,45): het gewaarmerkte pdf-document is voorzien van een digitale ondertekening om extra rechtszekerheid over de herkomst te bieden. Het gewaarmerkte document is direct te downloaden via je persoonlijke pagina of via de link in de e-mail die je ontvangt.
 • Aanvragen per telefoon (€15,20): documenten die niet online beschikbaar zijn, kun je telefonisch aanvragen bij ons Service Center. Het aangevraagde document ontvang je per post of e-mail.

Welke andere documenten kun je opvragen?

Niet alle documenten kun je online opvragen. Je kunt een afschrift van deze documenten opvragen via ons Service Center.

 • Algemene Voorwaarden: ondernemingen zijn niet verplicht om algemene voorwaarden te deponeren. Daarnaast kunnen ze de algemene voorwaarden ook bij de rechtbank deponeren. Meer over algemene voorwaarden.
 • Aansprakelijkheids- en instemmingverklaringen, halfjaar- en kwartaalberichten, ontheffingen van deponering, lijst van deelnemingen, etc. 
 • Overige deponeringen zoals verklaringen m.b.t. aandelen (kapitaal).
 • Je kunt een verslag betalingen aan overheden (in CSV formaat) opvragen door een mail te sturen aan: BGUorder@kvk.nl o.v.v. aanvraag deponering betalingen aan overheden. Vermeld in de e-mail onderstaande gegevens.
  • Naam.
  • (Zakelijk) adres en woonplaats.
  • Eventueel een referentie (kostenplaats, afdeling etcetera).
  • Statutaire naam van het bedrijf waarvan je het verslag wilt opvragen.
  • KVK-nummer van het bedrijf.
  • Boekjaar.
  • De inhoud volmacht en de beperkende bepalingen van een functionaris.

  Zie ook

  Fusie- en splitsingsvoorstellen

InfoPage