KVK Dataservice aansluiten - FAQ's

Hier vind je vragen die veel gesteld worden over KVK Dataservice aansluiten.

Aansluitdocumentatie

Nee, de aansluitdocumentatie is alleen beschikbaar in het Nederlands. 

 Productie aansluiting

  • Aanvraagformulier.
  • Certificaat.
  • Overeenkomst KVK Dataservice.

Beveiliging en certificaten

Onder aansluiten vind je meer informatie over certificaten. 

Bedrijf aansluiten - certificaten. 

Overheid aansluiten - certificaten. 

Wij adviseren niet over de keuzes voor leveranciers maar kunnen wel suggesties geven.

Nee, aan een testcertificaat zitten minder strenge eisen dan aan een productiecertificaat. Meer informatie over certificaten bij bedrijf aansluiten of overheid aansluiten

KVK Dataservice kent twee lagen van beveiliging:

  • het transport is beveiligd middels het gebruik maken van een tweezijdige TLS protocol verbinding waarbij gebruik wordt gemaakt van een Public Key Infrastructure (PKI) certificaat;
  • de berichten worden ondertekend via SOAP-WS Security met een gekwalificeerd PKI certificaat.

Een Public Key Infrastructure (PKI) is een systeem waarmee uitgiften en beheer van digitale certificaten kan worden gerealiseerd. Door de toepassing van een deugdelijke PKI is het mogelijk dat een certificaat, dat door een certificaatautoriteit (CA) wordt beheerd, door de eigenaar ervan wordt gebruikt in de relatie met een ander individu of systeem. De CA waarborgt de integriteit en authenticiteit van het certificaat en staat dus in voor de identiteit van de certificaatbezitter.

Er zijn diverse leveranciers van gekwalificeerde PKI-certificaten. De keuze van de leverancier bepaal je zelf. De gebruikersvoorwaarden, kosten én ondersteuning variëren per leverancier. De randvoorwaarden die de KVK stelt aan het certificaat vind je hier: bedrijf aansluiten certificaten of overheid aansluiten certificaten.

In de randvoorwaarden van de KVK wordt aangegeven dat je voor de test (PREPROD) omgeving minimaal over Domain validatie certificaat dient te beschikken en voor productie (PRD) over een Organisatie validatie certificaat. Voor de uitgifte van een SSL certificaat worden door de certificaat leverancier verschillende controles uitgevoerd. Voor Domein validatie certificaten wordt gecontroleerd of het opgegeven internet domein onder jouw beheer valt. Organisatie validatie certificaten worden pas vrijgegeven na een uitgebreide controles. Deze controles bestaan uit bedrijfsvalidatie bij de KVK, WHOIS voor de eigenaarschap van het internet domein, telefonische validatie/op locatie validatie en technische validatie. Het regime van controles kan per leverancier verschillen.

Bekijk afbeelding

Meer over certificaten aansluiten bedrijf. 

Meer over certificaten aansluiten overheid.

De levertijd van een PKI-certificaat verschilt per leverancier. De gemiddelde doorlooptijd van een aanvraag is 16 tot 8 weken afhankelijk van jouw leverancier. De procedure kan echter langer duren, omdat de certificaatbeheerder van jouw organisatie geïdentificeerd moet worden.

De geldigheid van een PKI-certificaat is afhankelijk van jouw voorkeur. Je kunt kiezen voor minimaal 1 t/m maximaal 3 jaar voor gekwalificeerde SSL certificaten. Wij adviseren voor de KVK Dataservice altijd te kiezen voor een geldigheidsduur van 3 jaar.

Transport Layer Security (TLS) en diens voorganger Secure Sockets Layer (SSL), zijn encryptieprotocollen die de communicatie tussen computers beveiligen. TLS zorgt ervoor dat het transport van kritische gegevens versleuteld worden. Daardoor kunnen de gegevens alleen gelezen worden door degenen voor wie ze bestemd zijn. SSL-certificaten zorgen voor:

  • authenticatie: zekerheid over de identiteit van de server 
  • encryptie: versleutelen van communicatiegegevens zodat ze voor derden onleesbaar verzonden worden

De KVK volgt de richtlijnen van het Nationaal centrum cyberbeveiliging (NCSC welke TLS 1.x als te volgen standaard adviseert.)

SOAP Web Services security, oftewel WS-Security is een standaard voor het beveiligen van SOAP-requests op berichtniveau middels een digitale handtekening . Door middel van een ‘Security header’ wordt de bericht authenticatie, de bericht integriteit en de vertrouwelijkheid van het bericht gedefinieerd. KVK Dataservice XML en StUF berichten worden op meerderen niveaus voor zien van een X.509 handtekening en tijdstempels. Meer informatie standaarden bedrijf aansluiten of standaarden overheid aansluiten

Gegevens en producten

In de gegevenscatalogus en productbeschrijvingen vind je meer informatie over producten en gegevens in KVK Dataservice. De gegevenscatalogus is een technische catalogus, bedoeld voor analisten, de productbeschrijvingen zijn leesbaarder en bedoeld voor businessfuncties.

In iedere productbeschrijving staat aangegeven welke (fout)meldingen er met het product verwacht mogen worden.

In de voorbeeldberichten zijn meerdere voorbeelden van de request- en responseberichten in te zien.