Alles over ondernemersfondsen

In steeds meer gemeenten zijn ondernemersfondsen actief. Heb je daar je bedrijf? Dan moet je verplicht aan dat ondernemersfonds betalen. Lees hier wat een ondernemersfonds is en hoe het werkt.

KVK Innovatie Top 100

Vind nieuwe klanten of een netwerk met je innovatieve product.

Schrijf je nu in

Ondernemersfonds

Een ondernemersfonds is een gezamenlijke portemonnee van ondernemers in een gemeente, winkelgebied of op een bedrijventerrein. Alle ondernemers in het bewuste gebied betalen verplicht aan het fonds. Het bestuur van het fonds bepaalt samen met ondernemersorganisaties en de gemeente, waaraan zij het geld besteedt. Het fonds mag niet in de plaats komen van activiteiten die de gemeente nu al uitvoert. Zoals het standaard onderhoud aan wegen, bermen en pleinen. Het fonds is een extra voorziening voor bijvoorbeeld cameratoezicht, bewaking en bewegwijzering op een bedrijventerrein. Of voor feestverlichting en extra versiering van een winkelstraat of -centrum.

Oprichting ondernemersfonds

Vaak neemt een ondernemersvereniging een eerste stap voor een ondernemersfonds. Zo’n fonds heeft namelijk steun nodig van ondernemers. De ondernemersvereniging moet de gemeente overtuigen dat een ondernemersfonds nodig is. Want de gemeenteraad beslist of het fonds er komt. Zo ja, dan richten de ondernemers en gemeente hiervoor een stichting op. De gemeente int de bijdragen van de ondernemers namens de stichting.

Organisatie

Het bestuur van de stichting komt op voor de belangen van de ondernemers in de gemeente en is onafhankelijk. De stichting maakt samen met ondernemers en gemeente een werkplan. Het bestuur zorgt ervoor dat het plan wordt uitgevoerd. Bij grotere fondsen voor de hele gemeente, verdeelt de stichting het geld over verschillende bedrijventerreinen, winkelgebieden of bepaalde sectoren.

Modellen voor ondernemersfondsen

Er zijn verschillende modellen voor de financiering van ondernemersfondsen. De drie meest voorkomende fondsen zijn:

Ondernemersfonds Leids model

Dit model is genoemd naar de stad Leiden. Daar is het voor het eerst toegepast. In dit model betalen bedrijven een extra bedrag (opslag) boven op de onroerendzaakbelasting (ozb). Het Leids model geldt voor de hele gemeente en moet plannen bevatten voor het hele gebied. Er is een landelijk platform voor ozb-ondernemersfondsen, hier vind je gemeenten waar zo’n fonds actief is.

Ondernemersfonds via reclamebelasting

Dit fonds vraagt geld voor bedrijfsreclame die zichtbaar is vanaf de openbare weg. Reclamebelasting kan gelden voor een gebied of voor de gehele gemeente.

Bedrijveninvesteringszone

Net als in het ondernemersfonds Leids model betalen bedrijven in een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) een extra bedrag boven op de onroerende zaakbelasting (ozb). Een BIZ is altijd voor een bepaald gebied binnen een gemeente. Iedere vijf jaar moeten de bedrijven aangeven of zij nog door willen gaan met de BIZ. Ook moeten zij een nieuw plan maken.