Stap 3 van 5

Bereid je bedrijfsbeëindiging voor

Zet op een rij wat je allemaal moet regelen voordat je je bedrijf echt gaat stoppen. Van je personeel tot belastingen.

Administratie

Werk je administratie bij. Uit je administratie haal je veel informatie die je in de komende periode nodig hebt. Van wie je nog geld krijgt bijvoorbeeld (je debiteuren). Maar ook wie jij nog moet betalen (je crediteuren). Denk ook aan betalingsverplichtingen voor bijvoorbeeld lease- of huurovereenkomsten.

Personeelszaken

Heb je personeel? Dan heb je verplichtingen ten opzichte van je werknemers. Bij ontslag heeft je werknemer vaak recht op een transitievergoeding. Met de rekenhulp transitievergoeding stel je vast of je een transitievergoeding moet betalen en hoe hoog de transitievergoeding is. Heb je zelf de AOW-leeftijd of heb je die binnen zes maanden? Dan kun je de betaalde transitievergoeding gecompenseerd krijgen door UWV.

Zet de ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen in gang bij UWV voordat je jouw werknemers inlicht over het aanstaande ontslag. Direct daarna informeer je jouw personeel. Zo voorkom je dat een eventuele ziekmelding door het opzegverbod-bij-ziekte jouw bedrijfsbeëindiging lastig maakt.

Je eigen inkomen

Onderzoek de mogelijkheden voor je inkomen na bedrijfsbeëindiging. Er zijn verschillende regelingen die je helpen met een inkomen als je stopt met ondernemen.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Je kunt bijvoorbeeld als zelfstandige financiële steun krijgen in de vorm van Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Met deze regeling kun je tijdens de beëindiging van je bedrijf, je inkomen aanvullen tot bijstandsniveau. Vraag Bbz aan bij de gemeente waar je woont, voordat je stopt met je bedrijf. Een belangrijke voorwaarde is dat je voor 1960 geboren bent.

IOAZ-regeling

Ben je ouder dan 55 jaar? Dan is de IOAZ-regeling ook een optie. Voorwaarden zijn onder andere dat je de AOW-leeftijd nog niet hebt. En dat je per jaar minimaal 1.225 uur in je bedrijf hebt gewerkt. Dat is gemiddeld 24 uur per week.

Let op: vraag deze regeling aan bij de gemeente waar je woont, vóór je de onderneming uitschrijft bij KVK. Anders loop je financiële hulp mis.

Met de Bbz-check controleer je of je voor een Bbz- of IOAZ-uitkering in aanmerking komt.

Bijstandsuitkering

Voldoe jij niet aan de bovenstaande voorwaarden? Vraag dan na de bedrijfsbeëindiging een bijstandsuitkering aan. De hoogte van het gezinsinkomen bepaalt of je in aanmerking komt en welk bedrag je ontvangt.

Overstappen naar loondienst

Zoek je hulp bij oriëntatie op een baan in loondienst? Je kunt begeleiding krijgen van een regionaal mobiliteitsteam (RMT). De hulp kan bestaan uit loopbaanadvies, scholing en praktijkleren. Er zijn 35 RMT's verspreid over heel Nederland.

KVK Adviesteam

Heb je vragen over de voorbereiding van je bedrijfsbeëindiging? Neem dan contact op met het KVK Adviesteam en bel 088 585 22 22.