Stap 4 van 5

Los je schulden op

Ziet het er naar uit dat je probleemschulden overhoudt na het stoppen? Werk dan aan een oplossing. Kies met behulp van het stappenplan schulden het traject dat bij je situatie past.

Stap 4: Los je schulden op

Schulden oplossen kan op verschillende manieren. Met het stappenplan schulden vind je de manier die bij je situatie past.

Stappenplan schulden

Met het stappenplan schulden breng je al je schulden in beeld en zie je welke opties er zijn om je schulden op te lossen. De aanpak hangt bijvoorbeeld af van de rechtsvorm van je bedrijf.

Oplossingsrichtingen

Je schulden kun je oplossen via een minnelijk traject of een wettelijk traject.

Minnelijk traject

Informeer bij de schuldhulpverlener van je woongemeente of je de schulden in een minnelijk traject kunt saneren.

Wet Homologatie Onderhands Akkoord

Sinds januari 2021 kunnen stoppende ondernemers via de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) makkelijker een akkoord bereiken op een schuldregeling. Ook zonder dat elke schuldeiser daar akkoord op geeft. Dat scheelt je een hoop zorgen.

Wet schuldsanering natuurlijke personen

Is de schuldenlast onoplosbaar, dan ga je het wettelijke traject Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) in. Of volgt er een faillissement.

KVK Adviesteam

Heb je vragen over schulden en het traject dat het beste bij je past? Neem dan contact op met het KVK Adviesteam en bel 0800 21 17.