Stap 4 van 5

Los je schulden op

Ziet het er naar uit dat je probleemschulden overhoudt na het stoppen? Werk dan aan een oplossing. Kies met het stappenplan schulden het traject dat bij je situatie past.

Stappenplan schulden

Met het stappenplan schulden zet je al je schulden op een rij. En zie je welke mogelijkheden er zijn om je schulden op te lossen. De aanpak hangt bijvoorbeeld af van de rechtsvorm van je bedrijf.

Oplossingsrichtingen

Je schulden kun je oplossen via een minnelijk traject of een wettelijk traject schuldsanering.

Minnelijk traject

Informeer bij de schuldhulpverlener van je woongemeente of je de schulden in een minnelijk traject kunt saneren. Saneren betekent dat je afspraken met je schuldeisers maakt over het wegwerken van je schulden. Zonder dat er een rechter nodig is.

Wet Homologatie Onderhands Akkoord

Sinds januari 2021 kunnen stoppende ondernemers via de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) makkelijker een akkoord bereiken op een schuldregeling. Ook zonder dat elke schuldeiser akkoord gaat. Dat scheelt je een hoop zorgen.

Wet schuldsanering natuurlijke personen

Kun je de schulden zelf niet oplossen? Dan ga je het wettelijke traject Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) in. Dat gaat via de rechtbank en die benoemt een bewindvoerder.

Faillissement

Als het niet lukt om je schulden te regelen in een minnelijk traject, WHOA of Wsnp blijft een faillissement over. Dat kun je zelf aanvragen, maar je schuldeisers kunnen dat ook doen.

KVK Adviesteam

Heb je vragen over schulden en het traject dat het beste bij je past? Neem dan contact op met het KVK Adviesteam en bel 088 585 22 22.