Wie heeft toegang tot UBO-gegevens?

Niet iedereen heeft toegang tot het UBO-register. Ben je een UBO? Dan kun je je eigen UBO-gegevens inzien. Organisaties die UBO’s hebben ingeschreven kunnen ook hun eigen UBO-registratie bekijken. Daarnaast hebben verscheidene andere organisaties, bijvoorbeeld de Belastingdienst, toegang tot alle UBO’s in het register.

Er zijn drie toegangsniveaus. Het verschilt per toegangsniveau welke gegevens een organisatie van een UBO mag bekijken en uit het register mag halen.

Inzien eigen UBO-registratie

Als UBO kun je je eigen UBO-gegevens bekijken via KVK.nl/ubo/inzien-gegevens. Ook organisaties met een UBO-registratie kunnen hier zien welke UBO's er bij hun organisatie ingeschreven staan.

UBO’s met afgeschermde persoonsgegevens

Als een UBO minderjarig is of onder politiebescherming, curatele of bewind staat, kan de UBO diens persoonsgegevens laten afschermen. Dit staat in art. 51b Handelsregisterbesluit 2008. Wanneer een UBO is afgeschermd, hebben organisaties met toegangsniveau 1 alleen toegang tot het soort belang en de omvang van het belang van de UBO.

Zoeken op persoon

De meeste organisaties mogen alleen op naam van een organisatie of KVK-nummer zoeken in het UBO-register. Een deel van de organisaties mag ook zoeken op persoon, waardoor zij direct kunnen zien bij welke organisaties diegene als UBO geregistreerd staat. Dit zijn de organisaties die onder toegangsniveau 3 vallen, met uitzondering van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Drie toegangsniveaus

Dit zijn de drie toegangsniveaus in het UBO-register:

Toegangsniveau 1 -
Als de
persoonsgegevens
van de UBO
wel zijn afgeschermd
Toegangsniveau 1 -
Als de
persoonsgegevens
van de UBO
niet zijn afgeschermd
Toegangsniveau 2Toegangsniveau 3
Belang en omvang
van het belang
Belang en omvang
van het belang
Belang en omvang
van het belang
Belang en omvang
van het belang
 Voor- en achternaamVoor- en achternaamVoor- en achternaam
 Geboortemaand
en -jaar
Geboortemaand
en -jaar
Geboortemaand
en -jaar
 WoonlandWoonlandWoonland
 NationaliteitNationaliteitNationaliteit
   Geboortedag
   Geboorteplaats
   Geboorteland
   Woonadres
   BSN of TIN
   Kopie van de documenten die KVK
heeft gebruikt om de gegevens van
de UBO te controleren
   Kopie van de documenten waaruit
het belang van de UBO blijkt

Toegangsniveau 1

Deze organisaties vallen onder toegangsniveau 1:

Toegangsniveau 2

De organisaties die in art. 51b lid 1 Handelsregisterbesluit 2008 staan vallen onder dit toegangsniveau. Dit zijn onder meer:

 • de organisaties die in art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht staan, zoals:
  • banken
  • beleggingsondernemingen
  • beleggingsinstellingen
  • elektronischgeldinstellingen
  • wisselinstellingen
  • levensverzekeraars, met uitzondering van levensverzekeraars die alleen natura-uitvaartverzekeraar zijn
  • instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s)
  • financiële dienstverleners die bemiddelen in levensverzekeringen
  • betaaldienstagenten.
 • alle soorten notarissen die vallen onder artikel 1a lid 4 onder d Wwft.

Toegangsniveau 3

Deze organisaties vallen onder toegangsniveau 3:

 • de Financiële inlichtingen eenheid (FIU)
 • De Nederlandsche Bank
 • Autoriteit Financiële Markten
 • Bureau Financieel Toezicht
 • Kansspelautoriteit
 • de dekens van de Orde van Advocaten
 • Belastingdienst
 • Minister van Financiën
 • Fiscale Inlichtingen- en opsporingsdienst
 • Dienst Justis
 • Bureau BIBOB
 • Nationale Politie
 • Rijksrecherche
 • Openbaar Ministerie
 • Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • Koninklijke Marechaussee
 • Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA
 • Inspectie Leefomgeving en Transport
 • het Centraal Bureau voor de Statistiek (met uitzondering van kopieën van de documenten die KVK heeft gebruikt om de gegevens van de UBO te controleren, en van de documenten waaruit het belang van de UBO blijkt).

Tijdelijk geen toegang

De organisaties die vallen onder toegangsniveau 1 en 2 hebben tijdelijk geen toegang tot het UBO-register. Daarom vragen deze organisaties (zoals sommige banken) op dit moment nog aan bedrijven, stichtingen en verenigingen zelf om een overzicht van geregistreerde UBO's aan te leveren. 

Wijzigingswet

De toegang tot het UBO-register kan door wetswijzigingen veranderen. Hou de actuele wet- en regelgeving in de gaten via wetten.overheid.nl.

Er loopt op dit moment een wetsvoorstel dat de toegang tot UBO-registers zal uitbreiden. Lees meer over deze voorgestelde wetswijziging.