Waarom moeten verenigingen en stichtingen UBO’s inschrijven?

UBO’s registreren is wettelijk verplicht om fraude tegen te gaan. Houd je de kas van de moestuinvereniging bij? Of ben je bestuurder van de lokale voetbalclub? Dan verwacht je misschien niet dat je een UBO, ofwel een uiteindelijk belanghebbende, moet inschrijven in het UBO-register. Toch moeten alle stichtingen en veel verenigingen hun UBO’s registreren.

Help fraude voorkomen

UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van een organisatie of er de uiteindelijke zeggenschap over hebben. Dit zijn bijvoorbeeld personen die recht hebben op meer dan 25% van het vermogen van de organisatie of meer dan 25% stemrecht hebben. Een UBO-register is voor alle EU-landen verplicht vanuit Europese regelgeving. KVK beheert het UBO-register. Het UBO-register laat zien wie de controle heeft in een organisatie. Daarmee moet het register witwassen en financiering van terrorisme helpen voorkomen.

In de wet staat dat alle stichtingen en verenigingen UBO’s moeten inschrijven. Dus ook de kleine vereniging met nauwelijks geld in kas. Daarop gelden twee uitzonderingen. Deze verenigingen hoeven geen UBO’s te registreren:

Voorkom boete

Schrijf je de UBO’s voor je vereniging of stichting niet in? Dan riskeer je een boete van maximaal 22.500 euro of een dwangsom. Bureau Economische Handhaving (BEH)controleert de inschrijvingen en legt eventuele boetes op. BEH is een onderdeel van de Belastingdienst.

UBO’s inschrijven

Bereid je goed voor, zodat je in één keer de UBO’s kunt inschrijven. KVK helpt je tijdens je voorbereiding om te bepalen wie de UBO's van je vereniging of stichting zijn. En legt uit welke documenten je nodig hebt voor de registratie. Je schrijft UBO’s in via UBO-opgave. Als je de tekenbevoegde bent van een vereniging of stichting dan kun je bekijken wie er al als UBO's staan geregistreerd.

Let op: verwerk een wijziging in het bestuur van je vereniging of stichting niet alleen in het UBO-register maar wijzig de gegevens ook in het Handelsregister van KVK.