Opgeven einde rechtspersoon

Is een rechtspersoon ontbonden en in liquidatie? Geef dan door dat de ontbonden rechtspersoon (zoals een bv, nv, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, vereniging of stichting) niet meer bestaat.

Let op: Dit kan alleen na afronding van de vereffening.

Download het formulier

Download formulier 17b: Einde rechtspersoon na ontbinding.

Formulier invullen en opsturen 

Vul op het formulier de volgende punten in:

  • vraag 2.1: vul de datum waarop de rechtspersoon officieel is opgehouden te bestaan in. Deze datum is minimaal twee maanden na de deponering van de rekening en verantwoording en eventueel het plan van verdeling.
  • vraag 3.1: vermeld de gegevens van de bewaarder van boeken en bescheiden. Dit is degene die gedurende zeven jaar na het einde van de rechtspersoon de administratie van de rechtspersoon bewaart.

De vereffenaar moet het formulier ondertekenen. Stuur het vervolgens, met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van degene die het formulier heeft getekend, naar een van de postadressen van KVK.

UBO’s

Staan er UBO's van de ontbonden rechtspersoon in het UBO-register? Dan hoef je deze niet apart uit te schrijven. KVK geeft automatisch een einddatum aan de UBO's.

Gevolgen (financiële) instellingen

Als de rechtspersoon niet meer bestaat, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld vergunningen van de gemeente, financiering, verzekeringen, pensioenfonds of bankrekening van die rechtspersoon. Raadpleeg de website van de deze instellingen om te zien welke stappen je moet volgen als de rechtspersoon ophoudt te bestaan.