Verplichte RI&E beschermt je werknemers tegen gevaar

Een ongeluk met een bijtende vloeistof, ruzie met een klant of te hoge werkdruk. Dit zijn voorbeelden van bedrijfsrisico’s die kunnen leiden tot gezondheidsproblemen. Vervelend voor werknemer én werkgever. Verklein de kans op dit soort gevaren met een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Bescherm je bedrijf

In onze e-mailserie lees je hoe je omgaat met digitale risico’s.

Abonneer je nu

Met een RI&E kijk je welke risico’s er zijn, stel je vervolgens prioriteiten en maak je een plan van aanpak. De inventarisatie is verplicht voor iedere werkgever met ten minste één werknemer in dienst.

Als je geen RI&E maakt, kan de Nederlandse Arbeidsinspectie je een boete geven. Ook kunnen verzekeraars minder of geen dekking bieden als je geen RI&E is hebt of je er niet aan hebt gehouden.

Nut van inventarisatie 

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van je werknemers. Dat staat beschreven in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Volgens arbeids- en organisatiedeskundige Raymond Gruijs heeft minder dan vijftig procent van de ondernemers een RI&E. “Terwijl het juist voor kleinere organisaties belangrijk is zo’n inventarisatie te maken. Als je vijf medewerkers in dienst hebt en één van hen valt uit, is de impact veel groter dan wanneer je honderd mensen in dienst hebt.’’

Met een RI&E kun je volgens Gruijs onder meer ziekteverzuim verlagen. ‘’Als je een goede inventarisatie uitvoert met je personeel, bouw je samen aan een bedrijf waar mensen graag werken. Dat levert meer werkplezier en productiviteit op en verlaagt het ziekteverzuim.” 

Wat in een RI&E staat

Je kunt zelf een RI&E opstellen, de hulp van een professional inroepen of gebruikmaken van een hulpmiddel van bijvoorbeeld het Steunpunt RI&E. Deze stappen zet je bij het maken van een plan:

1.    Risico’s inventariseren: denk hierbij bijvoorbeeld aan werkprocessen, werkplekken, fysieke en emotionele risico’s. Bij emotionele risico’s gaat het bijvoorbeeld over de werkdruk, maar ook of er kans is op agressie, discriminatie, seksuele intimidatie of pesten.
2.    Risico’s evalueren: schat in hoe vaak een risico voorkomt en hoe groot de gevolgen zijn. Zo bepaal je prioriteiten.
3.    Plan van aanpak maken: voor elk risico omschrijf je oplossingen.
4.    Plan van aanpak uitvoeren: neem maatregelen en pas die aan als dat nodig is.

Waar vind je RI&E-hulpmiddelen?

Steunpunt RI&E heeft alle RI&E-hulpmiddelen op de website Rie.nl verzameld. In dit schema zie je of je die moet laten toetsen.

Toetsing niet altijd verplicht

Elke werkgever die tenminste één werknemer in dienst heeft, moet een RI&E maken. Een gecertificeerde arbeidsdeskundige of de Arbodienst moet dat plan meestal ook controleren, oftewel toetsen.

In twee situaties is toetsing niet verplicht:

1.    Als je voor maximaal veertig uur per week medewerkers in dienst hebt. Bijvoorbeeld één werknemer met een dienstverband van dertig tot veertig uur of twee werknemers met elk een dienstverband van twintig uur.
2.     Als je gebruikmaakt van een erkende RI&E én maximaal vijfentwintig werknemers in dienst hebt. Op de website van Steunpunt RI&E vind je erkende RI&E-instrumenten. Voor het tellen van het personeel geldt het daadwerkelijke aantal werknemers (full- en parttimers).

Risico-inventarisatie & evaluatie: breng je arbeidsrisico’s in kaart