Voorkom crimineel gebruik van je bedrijfspand

Verhuur je een loods, bedrijfspand of schuur? Dan is het van belang dat je je huurder vertrouwt. Als in jouw pand criminele activiteiten plaatsvinden, loop je risico op financiële schade of zelfs strafrechtelijke vervolging. Voorkom dat criminelen je bedrijfsruimte gebruiken voor illegale activiteiten.

Misdadigers proberen bedrijfsruimten te huren voor criminele activiteiten, zoals een drugslab, een hennepkwekerij of illegale huisvesting. Vaak gebeurt dit ongemerkt. Maar wat je niet ziet, kan er wel degelijk zijn. Met deze vijf tips voorkom je crimineel misbruik van je pand.

Risico

Als blijkt dat huurders in jouw bedrijfspand criminele activiteiten ondernemen, loop jij als verhuurder de volgende risico’s:

Strafrechtelijke vervolging

Je bent strafbaar als je een pand verhuurt waar illegale activiteiten plaatsvinden, zoals een drugslab. Jij moet aantonen dat jou als verhuurder niets te verwijten valt. Lukt dit niet, dan loop je het risico op strafrechtelijke vervolging. Dat betekent een strafblad, boete, taakstraf of zelfs gevangenisstraf.

Financiële schade

Criminele huurders gaan vaak niet voorzichtig met een pand om. Zo kan een drugslab je pand flink beschadigen. Denk hierbij aan doorgebroken muren of brand- en waterschade tot tienduizenden euro’s. Verzekeraars vergoeden die schade niet.

Sancties

De gemeente kan straffen opleggen, zoals sluiting van je pand en boetes.

Geldlening verliezen

De hypotheekverstrekker kan je hypotheek of geldlening opzeggen omdat je het pand laat gebruiken voor zaken waarvoor het niet bedoeld is. Dit kan leiden tot gedwongen verkoop van je bedrijfspand.

Kosten vergoeden

De energiemaatschappij kan de kosten van illegaal afgetapte stroom op jou verhalen.

Reputatieschade

Betrokkenheid bij illegale activiteiten tast de goede naam van je onderneming aan. Dit kan klanten ervan weerhouden om zaken te doen met je bedrijf.

Vijf tips

Met deze tips voorkom je crimineel gebruik van je bedrijfspand.

1. Accepteer geen contante betalingen

Neem geen contante betalingen aan of betalingen van een andere partij dan de huurder. Criminelen betalen graag contant. Dat is vaak geld dat ze verdiende hebben met criminele activiteiten.

2. Regel de verhuur met de huurder zelf

Zorg voor meerdere persoonlijke ontmoetingen met de huurder voordat je een huurcontract afsluit en leg contact- en persoonsgegevens vast. Vraag om een origineel en geldig identiteitsbewijs en controleer dit op echtheid. Maak zelf een kopie van het identiteitsbewijs. Vraag de huurder om een Verklaring omtrent gedrag (VOG).

3. Vraag een uittreksel op als de huurder ondernemer is

Vraag het originele Handelsregister uittreksel van de onderneming van je huurder op bij KVK. En controleer of de persoon die wil huren namens het bedrijf een huurovereenkomst mag aangaan.

4. Laat de huurder zelf een contract afsluiten met een energiebedrijf

Vraag om een kopie van het contract en noteer bij oplevering van het pand de meterstanden.

5. Maak duidelijke afspraken over het gebruik

Duidelijke afspraken verkleinen de kans op problemen. Leg deze afspraken vast in een huurovereenkomst. Maak bij het op stellen van het huurcontract gebruik van de modellen van de Raad voor Onroerende Zaken. Laat je eventueel adviseren door een juridisch adviseur of makelaar. Neem de volgende zaken op in het huurcontract:

 • Afspraken over sleutelbeheer van het pand, zoals aantal sleutels, het bijmaken van sleutels en wijziging van sloten.
 • Spreek af dat je zelf in het bezit blijft van een sleutel om bij calamiteiten het bedrijfspand te betreden.
 • Leg vast dat je periodiek, bijvoorbeeld een keer per drie maanden, het bedrijfspand inspecteert.
 • Geef de huurder schriftelijk gebruiks- en veiligheidsinstructies. Hierin leg je vast waarvoor de huurder het pand mag gebruiken.
 • Omschrijf duidelijk dat hennepteelt of andere criminele activiteiten zoals illegale prostitutie verboden zijn in het bedrijfspand. Bij constatering van illegale activiteiten ontbind je de huurovereenkomst. Wanneer de verhuurder het pand niet vrijwillig verlaat, ga je naar de kantonrechter om ontruiming te eisen.
 • Geef aan dat verbouwingen of aanpassingen aan het gebouw en/of de installaties niet zijn toegestaan.
 • Leg vast dat onderverhuur niet is toegestaan. Zo houd je zicht op wie er in je pand actief is.
 • Maak bij de sleuteloverdracht een opleveringsrapport. Leg vast wat de huidige staat, oftewel het opleveringsniveau, is van je bedrijfspand.
 • Onderteken beiden de huurovereenkomst voordat de huurder het pand betrekt.
 • Vraag de huurder altijd om een borgsom te betalen. Een borg van een tot drie maanden huur is gebruikelijk. Accepteer geen contante betalingen.

Makelaar

Wil je de verhuur van je pand door een makelaar laten verzorgen? Geef dan duidelijk aan wat je verwacht van de makelaar met betrekking tot het toezicht en gebruik van het pand. Besef dat jij zelf verantwoordelijk blijft, ook als je je pand via een makelaar verhuurd.

Toezicht houden

Controleer je pand regelmatig en let hierbij op de volgende zaken:

 • Kijk of er overdag bedrijfsactiviteiten zijn in het pand. Rijd ook eens ’s avonds langs je pand. Indien je geen activiteiten waarneemt, informeer dan eens bij de buren over het gebruik van je pand.
 • Controleer regelmatig de buitenkant van je pand. Let op het volgende:
  • Ontbreken bedrijfsuitingen op het pand en het terrein? Denk aan een logo, bedrijfsauto’s met logo’s en een brievenbus. Zaken die meestal aanwezig zijn bij legale bedrijfsvoering.
  • Staan er vreemde goederen op het terrein die niet passen bij het type bedrijf?
  • Staan er afvalcontainers en bevatten die afval dat past bij de activiteiten van het bedrijf?
  • Zijn er extra sloten geplaatst waardoor jij het pand niet meer kunt bezoeken?
  • Zijn er bovenmatig veel camera’s geplaatst? Past dit bij het type bedrijf?
  • Is er aangebouwd of verbouwd zonder dat dit met jou is overlegd? Dit kan wijzen op illegale bedrijfsactiviteiten die voor jou als verhuurder niet zichtbaar zijn.
  • Zijn er nieuwe ontluchtingskanalen op het dak gemaakt? Dit kan duiden op hennepteelt of op de productie van synthetische drugs, zoals xtc en amfetamine.
 • Inspecteer ook regelmatig de binnenkant van je bedrijfspand. Stel jezelf de volgende vragen:
  • Zijn de activiteiten passend bij het bedrijf?
  • Komt de inventaris overeen met het type bedrijf?
  • Zijn alle ruimtes toegankelijk voor jou? Wees alert als je bepaalde ruimtes niet mag bezoeken. Of als men daar de sleutels niet van heeft.

Meld

Vermoed je dat er criminele activiteiten plaatsvinden in je pand? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844. Wil je liever anoniem melden? Bel dan 0800-0700. Lees meer over hoe je je bedrijfspand veilig verhuurt.