Een geheimhoudingsverklaring. Waarom zou je dat doen?

Een geheimhoudingsverklaring kan in verschillende situaties verstandig zijn. Bijvoorbeeld als je voor de verkoop van je bedrijf vertrouwelijke informatie met een mogelijke koper deelt. Of als je medewerkers belangrijke bedrijfsinformatie kennen. En ook als je een goed idee bespreekt met een investeerder of samenwerkingspartner.

Weten waar je aan toe bent?

Met de Zwaar weer routewijzer weet je waar je staat met je bedrijf.

Doe de routewijzer

Wat is een geheimhoudingsverklaring?

Een geheimhoudingsverklaring heet ook wel geheimhoudingsovereenkomst of non-disclosure agreement (NDA). Het is een contract waarin de andere partij akkoord gaat om bepaalde informatie van jou niet door te vertellen of openbaar te maken. De ander moet die informatie dus verplicht geheim houden. Hierdoor kunnen jullie vertrouwelijke informatie met elkaar delen.

Wat staat er in een geheimhoudingsverklaring?

Een geheimhoudingsverklaring heeft geen vaste vorm. Je mag de verklaring zelf opstellen. Laat je eventueel door een jurist adviseren. In een geheimhoudingsverklaring staat in elk geval:

  • welke informatie geheim moet blijven en welke niet
  • wie de informatie mag bekijken
  • voor welke periode de geheimhouding geldt
  • de handtekeningen van de betrokken partijen
  • boeteclausule

Geheimhoudingsverklaring bij bedrijfsverkoop

Heb je een mogelijke koper voor je bedrijf gevonden? Dan moet je die vertrouwelijke informatie geven. Bijvoorbeeld over winstcijfers en toekomstverwachringen. Voorkom dat die informatie in verkeerde handen valt. Laat de koper daarom een geheimhoudingsverklaring tekenen.

Geheimhoudingsverklaring medewerker

Meestal is een geheimhoudingverklaring voor medewerkers geen apart contract, maar onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Als een medewerker zich niet aan de geheimhoudingsverklaring houdt, is dat een reden voor ontslag. Werkt een medewerker niet meer bij jouw bedrijf? Dan blijft de geheimhoudingsovereenkomst gelden.

Geheimhoudingsverklaring investeerder of samenwerkingspartner

Heb je een goed idee of uitvinding? En heb je geld nodig om het idee uit te voeren? Bedrijfsgevoelige informatie delen met een mogelijke investeerder is soms moeilijk. Je loopt namelijk het risico dat de investeerder of samenwerkingspartner jouw idee steelt. Je loopt vooral risico als je jouw idee nog niet hebt beschermd. Met een geheimhoudingverklaring bescherm je je tegen diefstal van jouw idee of uitvinding.