Je bedrijf verkopen in 6 stappen

Je bedrijf verkopen en overdragen aan een ander. Dat is een zakelijke en een emotionele stap. Lees hier wat er allemaal bij komt kijken.

Stippel met de zes stappen je eigen route voor bedrijfsverkoop uit.

1. Aanleiding en oriëntatie

Je bedrijf verkopen. Heb je daarover al eens nagedacht? Bij bedrijfsverkoop komt veel kijken. De verkoop voorbereiden en rond maken is complex en kost tijd. Zet daarom voor jezelf op een rij waarom je zou verkopen, wanneer en hoe je het aanpakt. Hoe zit het met je inkomsten na de overdracht? Verkoop kan ook plotseling nodig zijn. Vanwege ziekte of een koper die zich onverwacht aandient. Ben je voorbereid op een noodscenario?

2. Voorbereiding

Je wilt echt verkopen. Dan maak je in deze stap het bedrijf verkoopklaar. Je waardeert het bedrijf en stelt de vraagprijs vast. Scherp je overdrachtsplan aan en vraag jezelf af of je bij het bedrijf betrokken wilt blijven en op welke manier. Bij overdracht binnen de familie of aan een personeelslid bereid je de ondernemer voor op zijn nieuwe rol. Bij verkoop aan derden stel je een informatiememorandum op.

Tip: Gebruik de MKB Diagnosetool. Met de tool krijg je zicht op de financiële gezondheid, de online zichtbaarheid en de waarde van je bedrijf. Vul de vragen in en je krijgt een adviesrapport op maat met tips voor je volgende stap.

3. Een koper zoeken

In deze stap ga je op zoek naar een koper. Is er geen koper binnen de familie of het bedrijf? Dan zijn er andere manieren om een koper te vinden. Je accountant of brancheorganisatie kan je hierbij helpen. Er zijn ook databanken waarop je je bedrijf anoniem kunt aanbieden. Potentiële kopers ontvangen het informatiememorandum. Serieuze kandidaten krijgen uitgebreide informatie in een verkoopmemorandum.

4. Van contact naar contract

De verkoop van je bedrijf is in zicht. In deze fase ga je van 'contact naar contract'. Je hebt contact met een serieuze koper. Die onderzoekt de gekregen informatie op juistheid. Je onderhandelt met de koper. Bijvoorbeeld over de voorwaarden van de overdracht en de prijs. Ook maak je afspraken over jouw eventuele betrokkenheid na de overdracht. Jullie leggen de afspraken vast in een intentieverklaring. Na het boekenonderzoek door de koper en eventuele heronderhandelingen, is er overeenstemming. Met de ondertekening van de koopovereenkomst is de verkoop definitief.

5. De overdracht

De overdracht is een formeel moment. De onderneming gaat over naar de nieuwe eigenaar. Je krijgt de koopsom betaald en past de inschrijving bij KVK aan. Je sluit je ondernemersboekhouding af en bereidt de laatste belastingaangiften als ondernemer voor.

6. Na de overdracht

De overdracht zit er op. Voor jou breekt een nieuwe levensfase aan. Misschien ben je ook na de overdracht nog betrokken bij het bedrijf. Als adviseur of omdat je een lening aan de koper hebt verstrekt. Maar, je hebt ook meer vrije tijd en een nieuw huishoudboekje.

Gids voor bedrijfsverkoop

Gebruik de KVK Gids voor bedrijfsverkoop. Daarin vind je de zes stappen in het kort. Gebruik de gids als kompas om op tijd te starten met stoppen.

Stoppen met je bedrijf | KVK