Bestuursaansprakelijkheid beperken: 5 tips

Je bent lid van een ondernemersvereniging en de voorzitter vraagt je om de openstaande vacature binnen het bestuur in te vullen. Je wilt graag iets bijdragen en hebt onder voorbehoud ja gezegd. Onder voorbehoud omdat je wel eens hebt gehoord over bestuurdersaansprakelijkheid. En je wilt eerst meer weten over het reilen en zeilen van de vereniging. Herkenbaar? 5 tips die je helpen de aansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken.

1. Inschrijving KVK

Check of de vereniging is opgericht bij een notaris en is ingeschreven in het Handelsregister. Alleen bij een vereniging die aan beide voorwaarden voldoet, zijn de bestuurders niet persoonlijk aansprakelijk. Let op: in geval van wanbeleid kun je altijd aansprakelijk worden gesteld.

2. Statuten

Lees de statuten. Een notarieel opgerichte vereniging heeft officiële statuten. Deze statuten kun je zien als de grondwet van de vereniging . Wie heeft welke bevoegdheden? Hoe komen bestuursbesluiten tot stand? En op welke manier leggen bestuursleden verantwoording af? Bestuursbesluiten die in strijd zijn met de eigen statuten zijn ongeldig en dat kan grote (financiële) gevolgen hebben.

3. Jaarrekening(en)

Verdiep je in de jaarrekening. De jaarrekening vertelt je hoe de vereniging er financieel voor staat. Is er een tekort of juist een buffer om eventuele tegenvallers op te vangen. Bekijk de jaarrekeningen van meerdere jaren om te zien hoe de buffer (of het tekort) zich ontwikkelt.

4. Aansprakelijkheidsverzekering

Vraag of de vereniging een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering heeft. En met welke dekking. Het lukt nooit om alle risico’s van tevoren in te schatten en af te dekken. Vraag dan ook hoe lang deze verzekering er al is en of de premie al die jaren is betaald. Verzekeraars kunnen hiervoor een verklaring afgeven. Bestuursbesluiten uit het verleden kunnen ook op termijn nog nadelige consequenties hebben.

5. Uitschrijving KVK

Zit je bestuurstermijn erop? Zorg ervoor dat je wordt uitgeschreven. Of regel dat zelf. Ook al zit je opvolger al lang aan tafel, je blijft aansprakelijk zolang je ingeschreven staat. Geef wijzigingen in het bestuur zo snel mogelijk door aan het Handelsregister. Let daarbij op wie de opgave moeten ondertekenen. Is je vereniging ook verplicht om Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) in te schrijven? Zorg dan dat je vereniging de gegevens in het UBO-register wijzigt en jou uitschrijft als UBO.