Hoe je gevolgen van arbeidsongeschiktheid beperkt

Ondernemers lopen het risico arbeidsongeschikt te raken door ziekte of een ongeluk. De gevolgen daarvan kun je beperken met een verzekering en een levenstestament.

Je kan het verlies van inkomen door arbeidsongeschiktheid met een verzekering opvangen. Een levenstestament gebruik je om juridische gevolgen te verkleinen.

Verlies van inkomen opvangen

Als je ziek of invalide wordt, kun je arbeidsongeschikt raken. Je kan je werk dan voor een deel of helemaal niet meer uitvoeren, tijdelijk of voor altijd.

Een verzekering zorgt ervoor dat je toch inkomen hebt als je arbeidsongeschikt bent. Die verzekering heeft vaak een risicotermijn, bijvoorbeeld van een maand. Na een maand begint de verzekering dan met betalen. Als je bijvoorbeeld een week griep hebt, ontvang je geen vergoeding.

Je kunt je op verschillende manieren verzekeren. Zo kun je een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) nemen bij een particuliere verzekeraar of een belangen- of beroepsorganisatie. Je kunt daarnaast een verzekering afsluiten bij uitkeringsorganisatie UWV. Ook kun je je aansluiten bij een groep ondernemers die elkaar helpt bij arbeidsongeschiktheid, zoals in een schenkkring of met crowdsurance.

Mogelijkheden voor verzekeringen

Lees in dit artikel over verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid meer over de verschillende mogelijkheden.

Niet alle ondernemers kiezen voor een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. De kosten spelen daarbij een rol. Zo betaal je voor een AOV gemiddeld 200 tot 300 euro per maand. De hoogte van de premie hangt onder meer af van beroep, leeftijd en verzekerde bedrag. Een bouwvakker loopt bijvoorbeeld meer risico dan een boekhouder en is meer geld kwijt voor een verzekering.

Juridische gevolgen beperken

Door een levenstestament op te stellen, kun je de juridische gevolgen van arbeidsongeschiktheid beperken. Daarmee zorg je ervoor dat de persoon die jij uitkiest (een gevolmachtigde), beslissingen neemt voor je bedrijf als je dat zelf niet kan. Zo’n situatie kan bijvoorbeeld door hersenletsel ontstaan.

In een levenstestament leg je bijvoorbeeld vooraf vast wie namens jou nieuwe voorraden bestelt, de salarissen van je werknemers uitbetaalt en de btw-aangifte doet. Doe je dat niet, dan moeten je collega’s naar de rechter om dat soort zaken te regelen. Dat duurt vaak maanden. In de tussentijd ligt je bedrijf stil, wat grote gevolgen kan hebben.  

Een levenstestament bestaat meestal uit twee onderdelen. Een volmacht voor financiële belangen en een volmacht voor medische en persoonlijke zaken. Zo’n testament stel je samen met een notaris op. Als je een bv hebt, kun je niet altijd een gevolmachtigde voor je bedrijf aanwijzen. Dat kan alleen als je alle aandelen van je bedrijf hebt.

Niets geregeld

Heb je niets geregeld en val je ziek uit? Dan bestaat het risico dat je eerst je eigen vermogen moet opmaken voordat je recht hebt op een uitkering. Ook als je partner een inkomen heeft, kun je vaak geen aanspraak maken op een uitkering.

Heb je (net als je partner) geen inkomen en vermogen, dan kun je misschien een  uitkering krijgen, zoals de bijstand, IOAZ of WW. Voor die uitkeringen gelden wel voorwaarden.

Heb je geen levenstestament en ben je niet meer in staat beslissingen te nemen, dan moet iemand anders de zaken voor je regelen. Iemand uit jouw directe omgeving, bijvoorbeeld je partner of een collega, kan deze rol dan aanvragen bij de kantonrechter. Die zal een persoon aanwijzen als bewindvoerder of curator.

KVK-inschrijving aanpassen

Doordat je arbeidsongeschikt bent geworden, is het misschien nodig dat je de inschrijving van je bedrijf in het Handelsregister van KVK aanpast. Omdat elke situatie anders is, kun je daarover het beste contact met ons opnemen.