Holding beginnen? Dit zijn de voor- en nadelen

Je hoort wel eens: ‘één bv is geen bv’, hoe zit dat? De oprichting van twee bv’s, een holding bv en werkmaatschappij bv, biedt meer flexibiliteit en bescherming. Altijd doen dan maar? Nee, er zijn ook nadelen aan verbonden. Lees hier meer over de voor- en nadelen van een holdingconstructie.

Een holding bv heeft als doel het houden van bezittingen, zoals aandelen in een of meer andere bv’s, een bedrijfspand of winst. Een vennootschap waarvan een holding de aandelen bezit, noem je dan een werkmaatschappij. Als je meer dan 5% van de aandelen in een bv hebt en je werkt in de bv, dan ben je directeur-groot aandeelhouder, ofwel een DGA.

Voordelen

Gebruik de werkmaatschappij voor de risicovolle activiteiten zoals producten maken, advies geven en personeel inhuren."

Spreiding van risico

Een belangrijk voordeel van een holdingconstructie is het spreiden van risico’s. Stel je voert je ondernemingsactiviteiten uit vanuit de werkmaatschappij en een afnemer is niet tevreden of dient een claim in. Dan is dat een claim tegen de werkmaatschappij. De werkmaatschappij heeft namelijk het werk verricht. Als de aansprakelijkheidsstelling of claim leidt tot het faillissement van je werkmaatschappij, blijven de bezittingen die je in de holding hebt ondergebracht buiten het faillissement.

Het is dus verstandig om je werkmaatschappij te gebruiken voor de risicovolle activiteiten zoals producten maken, advies geven, opdrachten uitvoeren en personeel inhuren. De holding gebruik je dan voor het onderbrengen van belangrijke bedrijfsbezittingen zoals een bedrijfspand of machines. Ook kun je de winst die je maakt met de werkmaatschappij fiscaal gunstig in de holding bewaren.

Gebruikelijkloonregeling

De belastingdienst bepaalt dat je als DGA in 2024 aan jezelf als salaris een bedrag van minimaal 56.000 euro moet betalen. Dit is de gebruikelijk loon regeling. Deze regeling geldt voor elke bv, maar met een holdingconstructie beperk je dit tot alleen de holding. Hiervoor moet je in dienst zijn bij je holding. De holding verhuurt jou aan de werkmaatschappij als manager. De werkmaatschappij betaalt daarvoor een managementvergoeding aan de holding. De holding betaalt vervolgens uit de ontvangen managementvergoeding aan jou je salaris.

Veranderen bedrijfsstructuur

Bij een holdingstructuur is het makkelijker om onderdelen daarvan over te dragen of te verkopen. Je hoeft zo niet alle onderdelen van je bedrijf in één keer te verkopen. Je kunt bijvoorbeeld je bedrijfspand in de holding houden en de aandelen van de werkmaatschappij verkopen. En vervolgens verhuur je eventueel het bedrijfspand vanuit je holding aan de koper van de werkmaatschappij.

Fiscale eenheid

Bezit je holding tenminste 95% van de aandelen van de werkmaatschappij? Dan kun je een fiscale eenheid aangaan tussen je holding en werkmaatschappij. Met een fiscale eenheid verreken je winsten en verliezen van je bv’s met elkaar. Op die manier bespaar je belasting.

Nadelen

Een holding is duurder en levert meer administratiewerk op.

Hogere kosten

Het oprichten van een holdingstructuur is duurder dan het oprichten van één bv. Ook heb je jaarlijks meer kosten voor het bijhouden van de administratie en het opstellen van de jaarrekening omdat je niet één maar twee bv’s hebt.

Administratie

Twee bv’s levert meer administratiewerk op. Je moet voor beide bv’s een administratie bijhouden en de transacties tussen de holding en de werkmaatschappij zorgvuldig vastleggen.

Houd hier rekening mee

Overweeg je een holdingconstructie? Houd dan rekening met de volgende punten.

Altijd beschermd?

Een holdingconstructie biedt voordelen, maar je bent niet in alle gevallen beschermd tegen aansprakelijkheid. Als je als bestuurder van de werkmaatschappij ‘onbehoorlijk bestuur' hebt gevoerd, kun je daarvoor altijd persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Belastingen

Als de werkmaatschappij winst maakt, betaalt de werkmaatschappij daarover vennootschapsbelasting. Is de winst niet hoger dan 200.000 euro? Dan is het tarief 19%. Voor het gedeelte van de winst dat uitkomt boven 200.000 euro is het tarief 25,8%.

De winst die je overhoudt in de werkmaatschappij nadat je vennootschapsbelasting hebt betaald, kun je uitkeren aan de holding bv. Je hoeft in de holding dan niet opnieuw belasting over die winst te betalen vanwege de deelnemingsvrijstelling. Om gebruik te kunnen maken van de deelnemingsvrijstelling moet de holding bv ten minste 5% van de aandelen in de werkmaatschappij houden.

Wil je vervolgens de winst uit de holding naar je privérekening overmaken? Dan moet de holding bv hierover eerst 15% inhouden. Dat is het bedrag dat de holding later aan dividendbelasting moet betalen. Over het bedrag dat je op je privérekening ontvangt moet je inkomstenbelasting betalen in box 2. Tot een bedrag van 67.000 euro is het tarief daarvoor 24,5%. Daarboven geldt een tarief van 33%. Je mag de betaalde dividendbelasting aftrekken van de belasting die je in box 2 betaalt.

Managementvergoeding en gebruikelijk loon

De holding bv verhuurt je aan de werkmaatschappij. Dat wordt geregeld in een managementovereenkomst. Daarin staat ook de managementvergoeding die de holding bv maandelijks voor je werk in rekening brengt aan de werkmaatschappij. De hoogte van de managementvergoeding bepaal je zelf. Dat moet voldoende zijn voor de kosten van de holding bv, waaronder je salaris.

De holding bv betaalt je maandelijkse salaris. Volgens de gebruikelijkloonregeling is dat ten minste 56.000 euro per jaar. Op het salaris houdt de holding bv de loonheffing in.

De winst van de holding bestaat uit de ontvangsten (onder andere de managementvergoeding) minus de kosten (onder andere jouw salaris). Over de winst betaalt de holding bv vennootschapsbelasting. Afhankelijk van de hoogte van de winst is dat 19% of 25,8%.  

Het bedrag dat na betaling van de vennootschapsbelasting overblijft, kan je in de holding houden. Je kunt zo vermogen opbouwen in een andere bv dan de werkmaatschappij waarin je ondernemersrisico loopt. Bijvoorbeeld voor toekomstige investeringen vanuit de holding bv.

Keer je de winst als dividend uit aan jezelf als aandeelhouder? Dan houdt de holding bv 15% dividendbelasting in. In privé verreken je dat met de inkomstenbelasting die je moet betalen in box 2.

Als je het salaris in privé van de werkmaatschappij zou ontvangen, moet de werkmaatschappij loonheffing inhouden (max. 49,5%).

De hoogte van de managementvergoeding bepaal je zelf. Houd daarbij rekening met het bedrag dat je maandelijks uit je holding bv aan jezelf wil uitkeren. Houd ook rekening met de gebruikelijkloonregeling: de Belastingdienst gaat ervan uit dat je salaris ten minste 56.000 euro per jaar is.

Meer dan één aandeelhouder in de werkmaatschappij

Als je met een zakenpartner in de werkmaatschappij onderneemt, heeft de werkmaatschappij twee aandeelhouders: jij en je zakenpartner. Jullie kunnen verschillende privésituaties en uitgavenpatronen hebben. Als je samen maar één werkmaatschappij hebt waarvan jij en je zakenpartner samen de aandelen bezitten, moeten jullie steeds dezelfde keuze maken over het uitkeren van de winst.

Als jij en je zakenpartner ieder de aandelen in de werkmaatschappij houden via een eigen holding, kunnen jullie holdings als aandeelhouders besluiten de winst uit de werkmaatschappij uit te keren aan ieders eigen holding. Jij en je zakenpartner kunnen dan ieder voor zich kiezen of je de winst uit je eigen holding haalt (en daar inkomstenbelasting over betaalt) of dat je de winst belastingvrij in je de holding parkeert.

Veelgestelde vragen over de holding bv

Nee. Woorden als holding, moeder, houdster of beheer staan niet verplicht in de statutaire naam (de naam van een rechtspersoon in de oprichtingsakte) of bedrijfsnaam (handelsnaam). Het is wel gebruikelijk om dit te doen. Je geeft hiermee aan dat er sprake is van een bij elkaar horende groep bedrijven en dat er één onderneming verantwoordelijk is voor de gang van zaken bij al die bedrijven.

Je holding en je werkmaatschappij kunnen hetzelfde vestigingsadres hebben, maar dit hoeft niet. Vaak vestigen ondernemers de holding op een privéadres en de werkmaatschappij op het adres waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Ja. Je holding heeft een eigen bankrekening. Niet alle banken openen een bankrekening voor een holding. Vraag dit na bij de bank van je keuze.

Elke bv, dus ook een holding bv, heeft een in aandelen verdeeld kapitaal. Dit moet ten minste 0,01 euro per aandeel zijn.

Ja. Elke bv heeft een doelomschrijving. Hierin staat wat de werkzaamheden van de bv zijn. De meeste bv’s hebben het uitoefenen van een onderneming als doel. Dit is een werkmaatschappij, ook wel werk bv genoemd. Als een bedrijfspand in eigendom hebben het enige doel van een bv is, heet dit een onroerend goed bv. Een bv met als doel managementwerkzaamheden verrichten noem je een management-bv. Soms heeft een bv een dubbel doel. Bijvoorbeeld zowel een holdingdoelstelling als een managementdoelstelling.