De holding bv uitgelegd

Een holding bv is de hoogste vennootschap in een groep van vennootschappen. Een holding bv heeft als doel het houden van bezittingen, zoals aandelen in een of meer andere bv’s, een bedrijfspand of winst. Een vennootschap waarvan een holding de aandelen houdt, noem je een werkmaatschappij. Een vennootschap is een ondernemingsvorm, ook wel rechtsvorm genoemd.

Inzicht in verzekeringen

De KVK Verzekeringscheck helpt je je verzekeringen te kiezen

Doe de check

Wat is een holding bv?

Een holding is meestal een besloten vennootschap (bv). Het kan ook een naamloze vennootschap (nv) zijn. Met een holding scherm je de bedrijfsrisico’s van je werkmaatschappij af van de bezittingen die je in je holding hebt geplaatst. Je kunt een holding bv bij de start van je onderneming oprichten of terwijl je al een onderneming hebt.

Aandelen

In de wet staat dat een bv bij oprichting een minimumkapitaal moet hebben. De hoogte hiervan beslis je zelf maar moet ten minste € 0,01 zijn. In de statuten van de bv staat dat dit kapitaal verdeeld is in een aantal aandelen. Aandeelhouders, ofwel de eigenaren van de aandelen, betalen de waarde van hun aandelen aan de vennootschap. Een holding is eigenaar van aandelen in een of meer andere vennootschappen. Als je de enige aandeelhouder bent van de holding, is het je persoonlijke holding.

Als je meer dan 5% van de aandelen in een bv hebt en je werkt in de bv, dan ben je directeur-groot aandeelhouder, ofwel een DGA.

Holding constructie

Persoon A is de aandeelhouder van de holding, en de holding is de aandeelhouder van de werkmaatschappij.

Jij bent de aandeelhouder van de holding en de holding is de aandeelhouder van de werkmaatschappij. Je maakt de holding eigenaar van de belangrijke bezittingen van de onderneming. Bijvoorbeeld je merkrechten, het bedrijfspand of de winst die je met de werkmaatschappij maakt.

Bedrijfsrisico’s

Je onderneemt niet met een holding, dit doe je met je werkmaatschappij. Hierin laat je de daadwerkelijke werkzaamheden van je onderneming uitvoeren. Je loopt bedrijfsrisico’s met een werkmaatschappij. Denk aan claims van afnemers of het niet nakomen van overeenkomsten die de werkmaatschappij heeft gesloten. Zou je werkmaatschappij failliet gaan, dan heeft dat geen invloed op de bezittingen in je holding.

Wat is een tussenholding bv?

Je kunt onder je holding één werkmaatschappij hebben of meerdere, voor bijvoorbeeld verschillende bedrijfsactiviteiten. Zoals een werkmaatschappij voor het verkopen van auto’s en een andere werkmaatschappij voor het verhuren van auto’s. Soms is het handig om nog een vennootschap tussen de holding en de werkmaatschappij te hebben. Bijvoorbeeld voor het spreiden van bedrijfsrisico’s of in het geval van bedrijfsopvolging. Dit noem je een tussenholding. De holding is dan aandeelhouder van de aandelen in de tussenholding en de tussenholding is aandeelhouder van de aandelen in de werkmaatschappij.

Zo’n constructie komt ook vaak voor wanneer je samenwerkt met andere ondernemers. De persoonlijke holdings van alle ondernemers zijn samen aandeelhouders van de tussenholding. De tussenholding is dan de enige aandeelhouder van de werkmaatschappij. In deze vorm heb je als ondernemer samen met de andere ondernemers zeggenschap in de tussenholding en ligt het bedrijfsrisico bij de werkmaatschappij.

Tussenholding constructie

Bij een tussenholding zijn de persoonlijke holdings van de ondernemers samen aandeelhouders van die tussenholding.

Hoe richt ik een holding bv op?

De opbouw van een werkmaatschappij met een holding bv noem je een holdingstructuur. Deze holdingstructuur kun je oprichten bij de start van je onderneming of terwijl je al een onderneming hebt.

Bij de start van je onderneming

Een bv richt je op bij de notaris. Voor een holdingstructuur richt je bij de notaris eerst de holding bv op. Daarna richt de holding bv de werkmaatschappij bv op. Jij vertegenwoordigt daarbij de holding bv. Je wordt bij de oprichting van de holding eigenaar van de aandelen in de holding bv. De holding wordt eigenaar van de aandelen in de werkmaatschappij. De notaris schrijft de bv’s bij het KVK Handelsregister in en registreert wie de Ultimate Beneficial Owners (UBO’s), ofwel de uiteindelijk belanghebbenden, zijn van de bv’s.

Terwijl je al een bestaande onderneming hebt

Je kunt ook overgaan op een holdingstructuur als je al een bestaande onderneming hebt, bijvoorbeeld een eenmanszaak. Je kunt dit op twee manieren doen. Welke manier voor jou het meest verstandig is, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Bespreek dit met je adviseur, zoals een boekhouder of fiscalist.

1. Je zet je eenmanszaak om naar een holding bv en werkmaatschappij

Bij de notaris richt je als eerste stap een holding bv op. De aandelen van deze holding hebben een waarde die in de statuten van de holding staat. De waarde van deze aandelen wordt in dit geval niet met geld betaald, maar door inbreng van de bezittingen en schulden van de eenmanszaak. Je moet deze bezittingen en schulden in een inbrengbeschrijving vermelden. De notaris maakt daarna een inbrengakte op.

Als tweede stap richt de holding een werkmaatschappij op. De bezittingen en schulden die bij de eerste inbrengakte naar de holding zijn overgegaan, gebruikt de holding voor het betalen van de aandelen van de werkmaatschappij. Hiervoor is een nieuwe inbrengakte en inbrengbeschrijving nodig. De werkzaamheden die je eerst vanuit je eenmanszaak deed, kun je nu voortzetten vanuit de werkmaatschappij. Laat je over deze procedure en de (financiële) gevolgen voorlichten door een deskundige, bijvoorbeeld een accountant.

2. Je richt een holding bv en werkmaatschappij op en verkoopt je eenmanszaak aan de werkmaatschappij

Je kunt ook eerst een holding bv en een werkmaatschappij oprichten en de aandelen hiervan betalen met geld. Daarna verkoop je de bezittingen en schulden van je eenmanszaak aan de werkmaatschappij. Je kunt daarna je eenmanszaak beëindigen en je ondernemingswerkzaamheden voortzetten vanuit de werkmaatschappij.

Veelgestelde vragen over de holding bv

Nee. Woorden als holding, moeder, houdster of beheer staan niet verplicht in de statutaire naam (de naam van een rechtspersoon in de oprichtingsakte) of bedrijfsnaam (handelsnaam). Het is wel gebruikelijk om dit te doen. Je geeft hiermee aan dat er sprake is van een bij elkaar horende groep bedrijven en dat er één onderneming verantwoordelijk is voor de gang van zaken bij al die bedrijven.

Je holding en je werkmaatschappij kunnen hetzelfde vestigingsadres hebben, maar dit hoeft niet. Vaak vestigen ondernemers de holding op een privéadres en de werkmaatschappij op het adres waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Ja. Je holding heeft een eigen bankrekening. Niet alle banken openen een bankrekening voor een holding. Vraag dit na bij de bank van je keuze.

Elke bv, dus ook een holding bv, heeft een in aandelen verdeeld kapitaal. Dit moet ten minste 0,01 euro per aandeel zijn.

Ja. Elke bv heeft een doelomschrijving. Hierin staat wat de werkzaamheden van de bv zijn. De meeste bv’s hebben het uitoefenen van een onderneming als doel. Dit is een werkmaatschappij, ook wel werk bv genoemd. Als een bedrijfspand in eigendom hebben het enige doel van een bv is, heet dit een onroerend goed bv. Een bv met als doel managementwerkzaamheden verrichten noem je een management-bv. Soms heeft een bv een dubbel doel. Bijvoorbeeld zowel een holdingdoelstelling als een managementdoelstelling.