Ik kan mijn huur niet betalen. Wat nu?

Je kunt de huur van je bedrijfspand niet meer betalen en loopt huurachterstand op. Wat nu? Er zijn drie mogelijke oplossingen: betalingsafspraken maken, het huurcontract opzeggen of een rechtszaak aanspannen.

Inzicht in verzekeringen

De KVK Verzekeringscheck helpt je je verzekeringen te kiezen

Doe de check

Als je geldproblemen hebt, is het geen goede oplossing te stoppen met huur betalen. Als je drie maanden of langer te weinig of helemaal geen huur betaalt, mag de verhuurder een rechter vragen het huurcontract stop te zetten. KVK-adviseur en jurist Sergej Schuurman is duidelijk: “Wanneer je een huurcontract tekent, zit je vast aan afspraken. Dat is de wet.”

Heb je problemen met de het betalen van de huur, meld dat dan direct schriftelijk bij de verhuurder. Geef aan dat je wil meewerken aan een oplossing. Dat kan in je voordeel werken als het tot een rechtszaak komt. Ook heeft de verhuurder waarschijnlijk meer begrip als die weet waarom je de huur niet betaalt.
 

1. Afspraken maken

Wil jij doorgaan met je bedrijf ondanks de huurachterstand? Dan kun je het beste met je verhuurder tot een oplossing komen. Misschien kun je de huur, of een gedeelte daarvan, op een ander moment betalen. Je kan bijvoorbeeld ook proberen een afspraak te maken over lagere huurprijs voor een langere huurtermijn.

Schuurman: “Voor de verhuurder is het meestal vervelend wanneer jij geen huurder meer bent. Het pand komt leeg te staan en hij moet op zoek naar een nieuwe huurder. In veel gevallen zal de pandeigenaar bereid zijn tot een tijdelijke oplossing.”

2. Contract opzeggen

Als je geen kansen meer ziet voor je bedrijf of op een goedkopere locatie verder wil, kun je het huurcontract opzeggen. Vraag de verhuurder dan om het contract tussentijds stop te zetten. Als de verhuurder daarmee instemt, kunnen jullie zonder de tussenkomst van een rechter het contract beëindigen. ‘Met wederzijds goedvinden’, heet dat ook wel.

Stel in elk geval een beëindigingsovereenkomst op die jullie beiden ondertekenen. In de meeste gevallen moet je wel de huurachterstand betalen. Lukt dat niet? Schakel dan hulp in.

3. Naar de rechter

De verhuurder is niet verplicht mee te werken aan een oplossing. Komen jullie er samen niet uit? Dan kun je naar de kantonrechter stappen. Je kunt bijvoorbeeld huurkorting of huurverlaging eisen.

Soms besluit een rechter dat je tijdelijk minder huur hoeft te betalen. Tijdens de coronacrisis hadden een aantal ondernemers bijvoorbeeld recht op tijdelijke huurkorting.  Een rechter kan ook oordelen dat je geen recht hebt op huurkorting en besluiten het huurcontract te ontbinden. 

Laat je, voordat je naar de rechter stapt, goed adviseren. Bespreek met een jurist of advocaat of je kans maakt om een rechtszaak te winnen. Check je zakelijke rechtsbijstandsverzekering om te zien of je recht hebt op juridische hulp. Ook sommige brancheorganisaties bieden juridische ondersteuning aan hun leden.