Ik kan mijn huur niet betalen. Wat nu?

Door onverwachte of onvoorziene omstandigheden kun je de huur van je bedrijfspand niet meer betalen. Je loopt huurachterstand op. Wat nu? Er zijn drie manieren om tot een mogelijke oplossing te komen. Je kunt proberen afspraken te maken met de verhuurder, het huurcontract opzeggen en beëindigen met wederzijds goedkeuren of een rechtszaak aanspannen. De verhuurder kan bij huurachterstand ook besluiten het huurcontract te laten ontbinden door de kantonrechter.

Meld je financiële problemen

Zelfs als je de risico’s beperkt, kun je in de financiële problemen komen. Het zomaar stoppen met betalen van je huur is geen goede oplossing. Wanneer je drie of meer maanden te weinig of geen huur betaalt mag de verhuurder namelijk de kantonrechter vragen het huurcontract te ontbinden. KVK-adviseur en jurist Sergej Schuurman is duidelijk: “Wanneer je een huurcontract tekent, zit je vast aan afspraken. Dat is de wet.” Meld daarom direct schriftelijk bij de verhuurder als je problemen hebt met de betaling. Geef ook aan dat je wilt meewerken aan een oplossing. Dit kan in je voordeel werken als het uiteindelijk tot een rechtszaak komt. Ook zal de verhuurder waarschijnlijk meer begrip hebben als hij weet waarom jij de huur niet kunt betalen.

1. Afspraken maken

Wil jij doorgaan met je bedrijf en zie je ondanks de huurachterstand genoeg kansen? Dan kun je het beste samen met je verhuurder tot een oplossing komen. Misschien kun je de huur of een gedeelte hiervan op een ander moment betalen. Of bespreek de opties voor een lagere prijs en langere huurtermijn. Je kunt ervoor kiezen niet alle afspraken tegelijk te maken. Je kunt nu afspraken maken over betalingsuitstel en, afhankelijk van de situatie, later opnieuw met elkaar om de tafel gaan. Schuurman voegt daaraan toe: “Voor de verhuurder is het meestal vervelend wanneer jij geen huurder meer bent. Het pand komt leeg te staan en hij moet op zoek naar een nieuwe huurder. In veel gevallen zal de pandeigenaar bereid zijn tot een tijdelijke oplossing.”

2. Huurcontract beëindigen met wederzijds goedvinden

Zie je onvoldoende kansen voor je bedrijf en wil je het huurcontract opzeggen? Vraag de verhuurder dan om het contract tussentijds te beëindigen met wederzijds goedvinden. Als de verhuurder daarmee instemt kunnen jullie zonder de tussenkomst van de rechter het contract stopzetten. Stel wel een beëindigingsovereenkomst op die jullie beiden ondertekenen. In de meeste gevallen moet je wel eerst de huurachterstand betalen. Lukt dat niet? Schakel dan hulp in.

3. Naar de rechter

De verhuurder is natuurlijk niet verplicht mee te werken aan een oplossing. Komen jullie er samen niet uit? Dan kun je naar de kantonrechter stappen. Er zijn redenen waarmee je bijvoorbeeld huurkorting of zelfs permanente huurverlaging kunt eisen. Tijdens de coronacrisis hadden meerdere ondernemers volgens rechters recht op tijdelijke huurkorting. Corona werd beoordeeld als onvoorziene omstandigheid en de overheidsmaatregelen als gebrek. Een rechter kan ook oordelen dat je geen recht hebt op huurkorting en kan besluiten het huurcontract ontbinden. Laat je, voordat je naar de rechter stapt, goed adviseren of je met jouw redenen kans van slagen hebt om de rechtszaak te winnen. Check je zakelijke rechtsbijstandsverzekering om te zien of je recht hebt op juridische ondersteuning. Ook sommige brancheorganisaties bieden juridische ondersteuning aan hun leden.