Je franchisegever failliet. Wat nu?

Geregeld verschijnt het in het nieuws. Grote winkelketens die op het randje van faillissement staan of failliet zijn verklaard. Voor het gewone publiek is het niet altijd duidelijk dat het meestal niet om één bedrijf gaat. Vaak zijn het zelfstandig ondernemers die gebruikmaken van die formule in de vorm van franchise. Maar wat kun je als franchisenemer doen als je franchisegever failliet wordt verklaard?

Zo’n faillissement is vervelend en onzeker voor zowel de franchisenemer als de franchisegever. En faillissement bij franchise heeft vergaande gevolgen. Bij faillissement verliest de franchisegever namelijk de beschikking over zijn formule. Deze komt in handen van een curator. De curator onderzoekt en beslist dan wat er gaat gebeuren. Wordt de franchiseformule voortgezet, verkocht of beëindigd? Wat zijn de consequenties van een faillissement en wat kun je als franchisenemer doen?

Geen hulp meer

Je kunt je onderneming niet meer op de oude voet blijven runnen. Bij faillissement van je franchisegever, ontvang je namelijk geen tot weinig hulp meer bij je bedrijfsvoering. Denk hierbij aan hulp bij administratie, trainingen, levering en marketing. Dit zijn precies de punten waar het bij franchise om draait.

Handelsnaam

Het hangt van afspraken met de curator af of je nog gebruik mag maken van de handelsnaam. Zo nee, dan moeten alle uitingen van de naam verdwijnen. Van je pui tot aan je briefpapier. Je moet dan een nieuwe handelsnaam kiezen en deze registreren bij KVK.

Leveringen

Als de levering van je voorraad uitsluitend via je franchisegever loopt kan de bevoorrading van je winkel stil komen te liggen. De franchisegever kan namelijk haar leveranciers niet meer betalen. Je moet dus op zoek naar alternatieve inkoopkanalen. Dat kan onvoordelig zijn. Overleg met de curator welke mogelijkheden je hebt als er een contractuele verplichting tot afname is afgesproken.

Concurrentiebeding

In de meeste franchiseovereenkomsten staat een non-concurrentiebeding. Binnen een bepaald gebied en binnen een bepaalde periode mag je niet dezelfde activiteiten gaan of blijven voeren. In principe blijft dit gelden. Een rechter kan dit op basis van redelijkheid en billijkheid wel beëindigen of matigen.

Huur pand

Huur je het pand van je franchisegever? Dan kan de curator de huur beëindigen. Je komt dan zonder pand te zitten. Je kunt hiervoor wel een vordering in geld indienen bij de curator. Je wordt hiervoor dan een concurrentschuldeiser. De vraag is dan wel wat je ervan terugkrijgt als franchisenemer.

Mogelijkheden

In eerste instantie blijft tijdens een faillissement de franchiseovereenkomst tussen franchisegever en franchisenemer van kracht. Hierdoor ontstaat een ongelijke situatie. De franchisenemer kan zonder tussenkomst van een rechter niet eisen dat de franchisegever zich aan het contract houdt. Andersom kan dat wél.
Om dit te voorkomen is het van het grootste belang dat je als franchisenemer binnen 2 weken schriftelijk aan de curator vraagt of deze bereid is om de franchiseovereenkomst na te komen. Dan weet je waar je aan toe bent. Als de curator niet op tijd reageert of het afwijst, dan mag de curator volgens de Faillissementswet geen nakoming van het contract meer vorderen. Dit versterkt je positie.

Wil de curator wel nakomen, dan moet hij voor deze nakoming zekerheid stellen. De franchisenemer krijgt hiermee zekerheid dat de overeenkomst wordt nagekomen. Dit kan met een bankgarantie. De franchisenemer krijgt hiermee ook een sterkere positie als schuldeiser binnen het faillissement. Informeer in zo’n situatie je klanten dat jouw vestiging in ieder geval niet failliet is.
Als de curator weigert om de overeenkomst na te komen dan geeft dat op basis van het Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid om de franchiseovereenkomst te ontbinden. Dit komt erop neer dat prestaties over en weer ongedaan gemaakt kunnen worden. Hiermee vervalt bijvoorbeeld ook het non-concurrentiebeding of de huurovereenkomst. En dat kan voordelig zijn.

In de meeste contracten staat ook dat bij faillissement de franchiseovereenkomst opgezegd mag worden. Dit gaat juridisch minder ver. Je bent wel van elkaar af maar bijvoorbeeld het non-concurrentiebeding vervalt hiermee niet. Dat kan dus een knelpunt vormen.

Zoek bijstand

Lees eerst heel goed je franchiseovereenkomst en schakel altijd juridische bijstand in als je franchisegever failliet gaat of dreigt te gaan. Met een specialist kun je onderzoeken welke keuzes in jouw geval het handigst zijn en hoe je je positie versterkt.
Wacht dus niet af en neem direct actie!

Nieuwe Franchisewet

Vanaf 1 januari 2021 geldt de Franchisewet. Deze vervangt de Franchisecode van 2016. De Franchisewet zorgt ervoor dat de belangen tussen franchisegever en franchisenemer beter in balans zijn. De wet geldt voor nieuwe overeenkomsten vanaf 1 januari 2021. Maar voor sommige elementen, zoals concurrentiebeding en instemmingsrecht, geldt een overgangstermijn van 2 jaar waarin de ‘oude’ overeenkomsten aanpast moeten worden aan de nieuwe regels. Het is daarom verstandig om lopende overeenkomsten vanaf 1 januari 2021 helemaal in overeenstemming te brengen met de nieuwe wet.

Franchiseorganisaties

Meer informatie krijg je bij de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV). De NFV is een overkoepelende belangenorganisatie in Nederland voor franchising. De hoofddoelstelling van de vereniging is het bevorderen van een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van franchising.

Voor franchisenemers is er de vereniging Vakcentrum. Zij behartigen de belangen van franchisenemers.