Franchisegever failliet? Schakel meteen juridische hulp in

Als je franchisegever failliet gaat, moet je meteen in actie komen. Schakel juridische hulp in en vraag binnen twee weken of de curator de franchiseovereenkomst wil nakomen.

Inzicht in verzekeringen

De KVK Verzekeringscheck helpt je je verzekeringen te kiezen

Doe de check

Bij een faillissement verliest de franchisegever de beschikking over zijn formule. Die komt in handen van een curator. Die beslist of de formule wordt beëindigd of verkocht en voortgezet. Ook bepaalt de curator welke steun franchisenemers krijgen tijdens de afwikkeling van het faillissement.

Schakel altijd juridische hulp in als je franchisegever failliet gaat. Met hulp van een specialist kun je het beste bepalen wat je moet doen. Lees hieronder welke opties je hebt tijdens het faillissement.

Vraag duidelijkheid

Bij een faillissement blijft de overeenkomst met de franchisegever van kracht. Maar je kan zonder tussenkomst van een rechter niet eisen dat de franchisegever zich aan dat contract houdt. Andersom kan dat wél. Daardoor ontstaat een ongelijke situatie.

Om dat te voorkomen, is het van het grootste belang dat je de curator vraagt of die bereid is om de franchiseovereenkomst na te komen. Dat moet schriftelijk binnen twee weken na de uitspraak van het faillissement. 

Nakomen franchiseovereenkomst

Een curator wil de franchiseovereenkomst meestal nakomen als er een mogelijkheid is tot een doorstart. Ook moet er voldoende waarde in de boedel van het failliete bedrijf zitten voor het afgeven van een bankgarantie. Maar let op: het nakomen van de franchiseovereenkomst is geen garantie op een doorstart.

Wil de curator het contract nakomen, dan moet die een bankgarantie afgeven. De bankgarantie is een geldbedrag dat de curator betaalt als garantie bij de bank. De bank betaalt dat bedrag uit als de curator de verplichtingen niet nakomt.

Meer informatie

Meer informatie krijg je bij de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV). De NFV is een overkoepelende belangenorganisatie in Nederland voor franchising. De vereniging Vakcentrum behartigt de belangen van franchisenemers.

Niet nakomen franchiseovereenkomst

Als de curator weigert om de franchiseovereenkomst na te komen, heb je twee mogelijkheden. Je kunt allereerst de overeenkomst ontbinden. Dat komt erop neer dat de verplichtingen voor beide partijen eindigen. Daarmee vervallen bijvoorbeeld een non-concurrentiebeding of huurovereenkomst. Dat kan voordelig zijn.

Daarnaast kun je ervoor kiezen de overeenkomst niet te ontbinden. Dan kun je doorgaan met beperkte hulp of zonder hulp vanuit de franchisegever. De mogelijkheid blijft dan bestaan dat je bedrijf onderdeel uitmaakt van een doorstart.

Als je niet op tijd duidelijkheid hebt gevraagd aan de curator, kun je bij de meeste franchisecontracten de overeenkomst opzeggen. Opzeggen gaat juridisch minder ver dan het ontbinden van de overeenkomst. Je bent wel van elkaar af, maar daarmee vervalt bijvoorbeeld niet het non-concurrentiebeding. Dat kan dus een nadeel zijn.

Niet nakomen maar toch doorgaan

Je kan dus alsnog doorgaan, ook als de curator de overeenkomst niet wil nakomen. Dan ontvang je meestal geen tot weinig ondersteuning meer bij je bedrijfsvoering. Denk aan hulp bij administratie, trainingen, leveringen en marketing. Dat zijn precies de punten waar een franchise om draait en die je ook kwijtraakt als je het contract opzegt of ontbindt.

Handelsnaam

Het hangt van afspraken met de curator af of je nog gebruik mag maken van de handelsnaam. Zo nee, dan moeten alle uitingen van de naam verdwijnen. Van je pui tot aan je briefpapier. Je moet dan een nieuwe handelsnaam kiezen en die registreren bij KVK.

Leveringen

Als de levering van je voorraad uitsluitend via je franchisegever loopt, kan de bevoorrading stil komen te liggen. De franchisegever kan zijn leveranciers vaak niet meer betalen. Je moet dus op zoek naar alternatieve inkoopkanalen. Overleg met de curator welke mogelijkheden je hebt, als in het contract een verplichting tot afname via de franchisegever staat.

Concurrentiebeding

In de meeste franchiseovereenkomsten staat een non-concurrentiebeding. Binnen een bepaald gebied en binnen een bepaalde periode mag je niet dezelfde activiteiten gaan of blijven voeren. In principe blijft dit gelden. Een rechter kan dat wel beëindigen of matigen.

Huur pand

Huur je het pand van je franchisegever? Dan kan de curator de huur beëindigen. Je zit dan zonder pand. Je kunt daarvoor wel een vordering in geld indienen bij de curator. De vraag is wel of in de failliete boedel genoeg geld zit om dat te betalen.

Doorstart of einde

Bij een doorstart van de franchiseformule moet je meestal een nieuwe of aanvullende franchiseovereenkomst afsluiten. Als de formule eindigt door het faillissement, dan betekent dat meestal dat je de naam niet meer mag gebruiken. Ook moet je onder meer goederen en inventaris die tot de formule behoren, inleveren bij de curator. Datzelfde geldt als je de overeenkomst hebt opgezegd of ontbonden.