Ketenaansprakelijkheid: betaal geen onnodige belasting

Btw betalen voor een ander? Liever niet! Als je een werknemer leent of een bedrijf inhuurt om een deel van jouw klus te doen, loop je dat risico. Lees hoe je om kan gaan met deze ketenaansprakelijkheid en hoe een G-rekening daarbij kan helpen.

Ketenaansprakelijkheid kan vervelende gevolgen hebben voor je onderneming. Weet dus goed wanneer je hiermee te maken krijgt en hoe je de risico’s zo klein mogelijk houdt. Dat kan bijvoorbeeld met een G-rekening.

Wat is ketenaansprakelijkheid?

Ketenaansprakelijkheid kan ontstaan als jij een ander bedrijf inhuurt om een deel van je opdracht te doen. Dat bedrijf moet daarna ook weer een ander bedrijf inhuren voor een deel van dat werk. Zo ontstaat dan een 'keten' van bedrijven.

Voor mensen die in deze keten werken, moet het bedrijf dat hen inhuurt loonheffingen betalen aan de Belastingdienst. Als dat niet gebeurt, kan de Belastingdienst elk bedrijf in de keten aansprakelijk stellen voor die kosten. Dat is ketenaansprakelijkheid. Er kunnen in zo’n geval meer opdrachtgevers tegelijk aansprakelijk zijn.

Een bijzondere vorm van ketenaansprakelijkheid is de inlenersaansprakelijkheid. Daarbij leen jij (inlener) een werknemer van een andere werkgever (uitlener). Die medewerker voert dan werkzaamheden uit onder jouw leiding en toezicht. Inlenersaansprakelijkheid komt vooral voor bij detachering en uitzendwerk.

Als de uitlener de loonheffing en eventueel verschuldigde btw niet aan de Belastingdienst betaalt, kunnen zij jou als inlener hiervoor aansprakelijk stellen.

Ketenaansprakelijkheid

Ketenaansprakelijkheid loopt vanaf de opdrachtgever, via de (hoofd)aannemer naar de onderaannemer(s). [Nieuwe alinea] Inlenersaansprakelijkheid loopt via de uitlener (vaak een uitzendbureau), via de inlener (of doorlener) naar de uiteindelijke inlener.

Wanneer heb je met ketenaansprakelijkheid te maken?

Ketenaansprakelijkheid komt veel voor in de bouw. Bijvoorbeeld als je als hoofdaannemer een onderaannemer inschakelt en die onderaannemer ook weer een ander bedrijf inhuurt.

Maar ketenaansprakelijkheid komt ook voor in andere situaties en branches. Denk hierbij onder andere aan de landbouw bij loonwerk of bij het maken van kleding. Het moet gaan om werk waarmee je iets tastbaars maakt. Werk dat geen tastbaar resultaat oplevert, bijvoorbeeld advies, valt niet onder ketenaansprakelijkheid.

Wat is een G-rekening en hoe open je die?

Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening, speciaal voor de storting van loonheffingen en belastingen die je aan de Belastingdienst moet betalen. Je vraagt een G-rekening aan bij de Belastingdienst.

Als de Belastingdienst instemt met je aanvraag, stellen zij een G-rekeningovereenkomst op en sturen die per post naar je toe. Binnen een maand moet je dan aan je bank vragen of het goed is dat je een G-rekening opent. Als je bank akkoord gaat, moet je samen met de bank de G-rekeningovereenkomst tekenen en terugsturen naar de Belastingdienst.

Heb je als zzp’er met ketenaansprakelijkheid te maken?

Een zzp’er heeft geen personeel. Daarom betaalt een zzp'er geen loonheffing en die kan daar in de keten dus ook niet aansprakelijk voor zijn. Een zzp’er moet zelf zijn verdiensten aangeven bij de Belastingdienst. Een aannemer die een opdracht laat uitvoeren door een zzp’er, hoeft dus voor de zzp’er geen loonheffing te betalen.

Als zzp’er kun je wel met ketenaansprakelijkheid te maken krijgen als:

  • Je zelf weer een bedrijf inhuurt om het opgedragen werk uit te voeren en dit bedrijf daarvoor personeel inzet.
  • Je iemand inleent van een uitzendbureau.

Je kunt dan als zzp’er wel aansprakelijk zijn als het ingehuurde bedrijf of het uitzendbureau de loonheffing of btw niet betaalt. In dat geval kan je als zzp’er een G-rekening aanvragen. Ook als je in de kledingindustrie werkt, kan de Belastingdienst daarvoor een uitzondering maken. Voor andere zaken kan een zzp'er geen G-rekening gebruiken.

Hoe maak je de risico’s kleiner?

Om de risico’s van ketenaansprakelijkheid en inlenersaansprakelijkheid kleiner te maken, kan je het volgende doen:

  • Vraag de onderaannemer of de uitlener om een verklaring betalingsgedrag ketenaansprakelijkheid en aanvraag verklaring betalingsgedrag inlenersaansprakelijkheid. Deze verklaring geeft aan dat de onderaannemer of uitlener op dat moment alle loonheffingen (en btw) betaald heeft. Je weet dan dat de onderaannemer of uitlener tot nu toe zijn zaken netjes geregeld heeft.
  • Zelf goed bijhouden welk bedrag aan loon, loonheffing en btw de onderaannemer moet betalen. Kortom; een goede administratie voeren.
  • Bij het betalen van de factuur van de onderaannemer of uitlener maak je meteen een gedeelte van het bedrag over naar een ‘G-rekening’ van de onderaannemer of uitlener. Welk bedrag naar de G-rekening gaat, spreek je af met de onderaannemer of uitlener. Dat bedrag moet ongeveer gelijk zijn aan de te betalen loonheffing en btw. De onderaannemer of uitlener kan dan de loonheffing (en btw) vanaf deze rekening aan de Belastingdienst betalen.

Beslisboom ketenaansprakelijkheid

Doe de check en kom erachter of je te maken krijgt met ketenaansprakelijkheid.
Let op: voor zzp’ers gelden aparte regels.

Beslisboom inlenersaansprakelijkheid

Doe de check en kom erachter of je te maken krijgt met inlenersaansprakelijkheid.
Let op: voor zzp’ers gelden aparte regels.