Ketenaansprakelijk­heid en een G-rekening

Huur je wel eens een ander bedrijf in om een deel van jouw opdracht te doen? Of leen je een werknemer van een ander bedrijf? Als zo’n bedrijf geen loonheffing of btw betaalt, kun je te maken krijgen met ketenaansprakelijkheid. Jij bent dan aansprakelijk voor de betaling van de loonheffing en btw van de ingehuurde kracht. Met een G-rekening kun je de risico’s van deze aansprakelijkheid beperken. Krijg antwoord op vijf veelvoorkomende vragen over ketenaansprakelijkheid en een G-rekening. Daarna kun jij aan de hand van een beslisboom bepalen of jij met ketenaansprakelijkheid te maken hebt.

Ketenaansprakelijkheid kan vervelende gevolgen hebben voor je onderneming. Weet dus goed wanneer je hiermee te maken krijgt en hoe je de risico’s zo klein mogelijk houdt.

Wat is ketenaansprakelijkheid?

Ketenaansprakelijkheid kan ontstaan als jij een ander bedrijf inhuurt om een deel van je opdracht te doen en dat bedrijf vervolgens ook weer een ander bedrijf inhuurt voor een gedeelte van dat werk. Er ontstaat als het ware een keten van bedrijven. Voor de mensen die in deze keten werken, moet degene die hen inhuurt loonheffingen betalen aan de Belastingdienst. Als dat niet gebeurt, kan de Belastingdienst elk bedrijf in de keten dat bij het werk betrokken is aansprakelijk stellen voor deze kosten. Dit heet ketenaansprakelijkheid. Er kunnen in zo’n geval meer opdrachtgevers tegelijk aansprakelijk zijn.

Een bijzondere vorm van ketenaansprakelijkheid is de inlenersaansprakelijkheid. Daarbij leen jij (inlener) een werknemer van een andere werkgever (uitlener). Deze werknemer voert dan onder jouw leiding en toezicht werkzaamheden uit. Inlenersaansprakelijkheid komt vooral voor bij detachering en uitzendwerk.

Als de uitlener de loonheffing en eventueel verschuldigde btw niet aan de Belastingdienst betaalt, kunnen zij jou als inlener hiervoor aansprakelijk stellen.

Ketenaansprakelijkheid

Ketenaansprakelijkheid loopt vanaf de opdrachtgever, via de (hoofd)aannemer naar de onderaannemer(s). [Nieuwe alinea] Inlenersaansprakelijkheid loopt via de uitlener (vaak een uitzendbureau), via de inlener (of doorlener) naar de uiteindelijke inlener.

Wanneer heb je met ketenaansprakelijkheid te maken?

Ketenaansprakelijkheid komt veel voor in de bouw. Bijvoorbeeld als je als hoofdaannemer een onderaannemer inschakelt en die onderaannemer ook weer een ander bedrijf inschakelt. Maar ketenaansprakelijkheid komt ook voor in andere situaties en branches. Denk hierbij onder andere aan de landbouw bij loonwerk of bij het maken van kleding. Het moet gaan om werkzaamheden waarmee je iets tastbaars maakt. Werkzaamheden die geen tastbaar resultaat geven, bijvoorbeeld advieswerk, vallen niet onder de ketenaansprakelijkheid.

Heb je als zzp’er met ketenaansprakelijkheid te maken?

Een zzp’er heeft geen personeel, betaalt daarom geen loonheffing en is hiervoor in de keten dus niet aansprakelijk. Een zzp’er moet zelf zijn verdiensten aangeven bij de Belastingdienst. Als zzp’er kun je geen G-rekening hebben. Alleen als je als zzp’er in de kledingindustrie werkt, kan de Belastingdienst hiervoor een uitzondering maken.
Een aannemer die een opdracht laat uitvoeren door een zzp’er, hoeft dus voor de zzp’er geen loonheffing te betalen aan de Belastingdienst.

Let op: als zzp’er kun je wel met ketenaansprakelijkheid te maken krijgen als:

  • je zelf weer een bedrijf inhuurt om het opgedragen werk uit te voeren en dit bedrijf daarvoor personeel inzet.
  • je iemand inleent van een uitzendbureau.

Je kunt dan als zzp’er wel aansprakelijk zijn als het ingehuurde bedrijf of het uitzendbureau de loonheffing of btw niet betaalt. In dit geval kan je als zzp’er wel een G-rekening aanvragen.

Hoe beperk je de risico’s?

Om de risico’s van ketenaansprakelijkheid en inlenersaansprakelijkheid te verkleinen kan je het volgende doen:

  • Vraag de onderaannemer of de uitlener om een verklaring betalingsgedrag ketenaansprakelijkheid en aanvraag verklaring betalingsgedrag inlenersaansprakelijkheid. Deze verklaring geeft aan dat de onderaannemer of uitlener op dat moment alle loonheffingen (en btw) betaald heeft. Je weet dan dat de onderaannemer of uitlener tot nu toe zijn zaken netjes geregeld heeft.
  • Zelf goed bijhouden welk bedrag aan loon, loonheffing en btw de onderaannemer verschuldigd is, kortom een goede administratie voeren.
  • Maak bij het betalen van de factuur van de onderaannemer of uitlener meteen een gedeelte van het bedrag over naar de ‘G-rekening’ van de onderaannemer of uitlener. Welk bedrag naar de G-rekening gaat spreek je af met de onderaannemer of uitlener. Dit bedrag moet ongeveer gelijk zijn aan de te betalen loonheffing en btw. De onderaannemer of uitlener kan dan de loonheffing (en btw) vanaf deze rekening aan de Belastingdienst betalen.

Wat is een G-rekening en hoe open je die?

Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening, speciaal voor de storting van de af te dragen loonheffingen en belastingen. Je vraagt een G-rekening aan bij de Belastingdienst. Als de Belastingdienst instemt met je aanvraagt, stellen zij een G-rekeningovereenkomst op en sturen die per post naar je toe. Binnen een maand moet je dan aan je bank vragen of zij ook instemmen met het openen van de G-rekening. Als je bank akkoord gaat, moet je samen met de bank de G-rekeningovereenkomst tekenen en terugsturen naar de Belastingdienst.

Beslisboom ketenaansprakelijkheid

Doe de check en kom erachter of je te maken krijgt met ketenaansprakelijkheid.
Let op: voor zzp’ers gelden aparte regels.

Beslisboom inlenersaansprakelijkheid

Doe de check en kom erachter of je te maken krijgt met inlenersaansprakelijkheid.
Let op: voor zzp’ers gelden aparte regels.