Werkgever moet verplichte opleidingen betalen

Als werkgever moet je verplichte opleidingen aan je werknemers vergoeden. Denk aan een EHBO-herhalingscursus of een training APK-keurmeester. Ook moeten je medewerkers deze opleiding onder werktijd kunnen volgen. In dit artikel lees je meer over deze regels.

Verplichtingen en meer als werkgever

Benieuwd welke personeelszaken je moet regelen, en wat je extra kunt regelen? 
Start de tool

Verplichte scholing

Sinds 1 augustus 2022 betaalt de werkgever de verplichte en noodzakelijke opleidingen. Dat staat in de Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Denk aan opleidingen op het gebied van veiligheid en kennis. Maar welke scholing is verplicht?
-    Scholing opgenomen in de cao. Zo staat in de cao Beroepsgoederenvervoer dat een Code 95-certificaat verplicht is voor chauffeurs.
-    Scholing opgenomen in de wet. Denk aan een BHV-cursus. Volgens de Arbowet moeten er in een organisatie namelijk BHV'ers aanwezig zijn.
-    Scholing die onvermijdelijk is voor het uitvoeren van de functie. Zoals het volgen van een training over een specifiek marketingsysteem dat je bedrijf gebruikt.

De wet in de praktijk

Als werkgever heb je dus verplichtingen rondom scholing. Deze regels zijn:
-    De werkgever vergoedt alle kosten die de werknemer moet maken voor het volgen van de scholing. Dus naast opleidingskosten ook de kosten voor reizen, boeken en ander studiemateriaal, zoals examengelden. 
-    De opleidingstijd geldt als arbeidstijd. 
-    De opleiding moet als dat mogelijk is tijdens de vaste werkuren plaatsvinden. 
-    De werkgever mag bepalen of hij verplichte scholing zelf aanbiedt of dat hij dit uitbesteedt aan derden. 

Elke werknemer kan aanspraak maken op deze regels. Onder bepaalde omstandigheden kan de werkgever deze verplichting ook hebben voor ingehuurde zzp’ers of schijnzelfstandigen. Dat hangt af van de vraag of de ingehuurde zzp’er of schijnzelfstandigen onder het Europese begrip werknemer valt.

Uitzondering: beschermde beroepen

Opleidingen die vallen onder de beroepskwalificatierichtlijn (Richtlijn 2005/36/EG) zijn uitgesloten. Het gaat hierbij om de zogenoemde gereglementeerde, ook wel beschermde, beroepen, zoals verpleegkundigen, beveiligers, artsen en advocaten. De werkgever is niet verplicht om opleidingen uit deze lijst te vergoeden. De werkgever kan uiteraard wel aanbieden deze te betalen.