Wet Koa maakt online gokken mogelijk

Sinds 1 april 2021 geldt in Nederland de wet Kansspelen op afstand (Koa). Hierdoor mag je sinds 1 oktober 2021 online gokken aanbieden. Dat was daarvoor verboden. De wet heeft ook gevolgen voor fysieke speelhallen en casino’s. Lees wat de achtergrond is van de wet Kansspelen op Afstand , wat er veranderd is en aan welke voorwaarden je moet voldoen om online gokken aan te bieden.

De nieuwe wet is een aanvulling op en een wijziging van de  wet op de kansspelen. Wil je online een kansspel aanbieden? Zoals bingo, poker, casinospellen en sportweddenschappen. Dan kun je sinds 1 april 2021 een vergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit (Ksa). Naast dat online gokken mogelijk is, gelden er ook nieuwe regels voor fysieke en bestaande speelhallen en casino’s. Zo is er voor zowel fysiek als online gokken een identificatieplicht, leeftijdscontrole en een spelersregister waarin personen staan die niet online mogen gokken.

Aanvragen vergunning

Op 1 april 2021 is de aanvraagprocedure voor het aanbieden van een online kansspel opengesteld. Deze procedure duurt zes maanden. Om een vergunning van de Ksa te krijgen, geldt:

 • Je onderneming is gezond. Er mag geen sprake zijn van (naderend) faillissement, liquidatie, surseance of beslagleggingen. Hiervoor heb je een accountantsverklaring nodig.
 • Verenigingen en stichtingen komen niet voor een vergunning in aanmerking.
 • Je hoeft nog niet als kansspelaanbieder actief te zijn.
 • Je gaat verantwoordelijk om met spelerstegoeden. Je gebruikt bijvoorbeeld derdengeldenrekeningen, bankgaranties of andere voorzieningen. Dit toon je aan met een accountantsverklaring.
 • Met een formulier bij je aanvraag, geef je aan hoe het intern toezicht in je onderneming is geregeld en welke kennis en bevoegdheden toezichthoudende functionarissen hebben. Ook geef je aan hoe de scheiding tussen het bestuur en de toezichthouders is geregeld en hoe de onafhankelijkheid van de functionarissen is gewaarborgd.
 • Je sluit je aan bij het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks-register). Dit is een landelijk systeem waarop spelers staan die minimaal 6 maanden niet mogen gokken, omdat ze gokproblemen hebben. Een speler kan niet meer gokken bij alle aangesloten (online) kansspelaanbieders, speelcasino’s en speelautomatenhallen. Een speler kan zichzelf ook in dit systeem vastleggen.
 • Je registreert speelgegevens in een controledatabank. Dit is een afgescheiden en beveiligde databank waartoe de Ksa toegang heeft en controleert of je je aan de voorschriften houdt. Je slaat er gegevens in op die relevant zijn voor het toezicht op kansspelen op afstand. Het gaat om gegevens die betrekking hebben op betalingstransacties, tegoeden en afschrijvingen op de spelersrekeningen en overschrijding van speellimieten van spelers. Een controledatabank mag je zelf inrichten of je maakt gebruik van specialistische dienstverleners.
 • Je maakt beleid om het witwassen van geld en financiering van terrorisme te voorkomen.
 • Een vergunningaanvraag kost 48.000 euro. Je krijgt je geld niet terug als de Ksa je aanvraag afwijst.

Via de website van de Ksa lees je meer over hoe je je voorbereidt op de vergunningaanvraag.

Verslavingspreventie

De wet Koa verscherpt de eisen om gokverslaving tegen te gaan. Deze eisen gelden voor iedereen die risicovolle kansspelen, zoals online casinospelen of online weddenschappen, aanbiedt. Fysieke speelhallen en speelcasino’s vallen hier ook onder. Je voldoet aan de eisen voor verslavingspreventie als je:

 • Spelers identificeert en controleert door middel van hun BSN-nummer. Spelers zijn minimaal 18 jaar.
 • Personeel in verslavingspreventie traint en voor verslavingspreventie beleid opstelt. Daarin leg je samen met advies van ervarings- en verslavingsdeskundigen vast hoe en wanneer je ingrijpt. Bijvoorbeeld als iemand heel vaak langskomt, teveel geld uitgeeft of ander verslavingsgedrag laat zien. Je kunt bijvoorbeeld met zo’n persoon in gesprek gaan of hem opnemen in het Cruks-register. Daarnaast mag je spelers tijdens het spelen geen bonussen aanbieden.
 • Voldoet aan de informatieplicht, waarbij je spelers informeert over het spel dat ze spelen en welke risico’s eraan kleven.
 • Een risicoanalyse per aangeboden kansspel maakt en het spel van te voren laat keuren door de Ksa.
 • Speelgedrag registreert en ingrijpt indien nodig. Bij verslavingssignalen ga je in gesprek met de speler en adviseer je hem over zijn speelgedrag en wat er mogelijk is om gokverslaving tegen te gaan. Van dit gesprek stel je een rapport op voor de Ksa.
 • Aangesloten bent op het Cruks.

Op de website van de Ksa vind je de volledige uitwerking van de uitgebreide eisen voor verslavingspreventie.

Reclame en werving

De wet Koa scherpt ook de regels voor reclame aan. Deze regels gelden voor alle aanbieders van kansspelen. Wat mag wel en wat mag niet? Je mag:

 • je niet richten op jongeren tot 24 jaar, op mensen met een beperking of met psychische- of gokproblemen;
 • niet aanzetten om maar te blijven gokken;
 • niet misleiden, bijvoorbeeld door de indruk te wekken dat er gegarandeerd een prijs te winnen is, terwijl dat niet het geval is;
 • tussen 6 uur ’s ochtends en 7 uur ’s avonds geen reclame maken op televisie en
 • geen individuele beroepssporters en bekende personen, zoals influencers, inzetten om reclame te maken. Het gebruik van bekende stemmen in reclames mag ook niet. Je mag wel teams van beroepssporters sponsoren met bijvoorbeeld shirtreclame.

De Koa zegt overigens niets over de hoeveelheid reclame die verschijnt.

Verbod reclame

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft aangegeven dat reclames voor online kansspelen worden beperkt. Zo mogen aanbieders van risicovolle online kansspelen in 2023 geen ongerichte reclame meer maken voor hun gokaanbod via radio en televisie. Dit geldt ook voor sponsoring. Per 1 januari 2025 zal alle sponsoring van onder andere programma’s, evenementen en sport niet meer toegestaan zijn. Het gaat dan onder meer om shirtsponsoring. Reclame via internet en direct mail zal deels blijven toegestaan. Wanneer deze regels ingaan is nog niet bekend.

Speelhallen en casino’s

De nieuwe wet heeft ook gevolgen voor je als je een bestaande speelhal of casino hebt. Je moet namelijk bijhouden wie er komt spelen en hoe vaak. Je hebt hiervoor software nodig, waarmee je bij binnenkomst van een speler het Cruks-register raadpleegt. Deze software werkt via scanners of mobiele scanapps. Er zijn leveranciers die zo’n systeem kunnen installeren en koppelen aan het Cruks-register. Voordat een speler kan gokken, controleer je of de persoon in kwestie staat geregistreerd. Is dat het geval, dan mag je de speler niet toelaten.

Illegale kansspelaanbieders

Reclamebureaus, mediabedrijven, banken en overige bedrijven mogen geen diensten leveren aan kansspelaanbieders die geen vergunning hebben. De Ksa controleert dit en grijpt in als je bedrijf zich hier niet aan houdt. Dit gebeurt met een ‘bindende aanwijzing’. De Ksa geeft daarin aan hoe je de wet moet toepassen. Je kunt je werkwijze aanpassen en daarmee een boete voorkomen.

Witwassen en terrorisme

Als kansspelaanbieder krijg je ook te maken met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ( Wwft). Om een vergunning bij de Ksa aan te vragen, moet je beleid maken rond cliëntenonderzoek en ongebruikelijke transacties melden. De Ksa heeft hiervoor een leidraad ontwikkeld. Misstanden meld je op basis van de Wwft bij de Financial Intelligence Unit (FIU).

Logo

Kansspelaanbieders die zijn toegelaten krijgen van de Ksa een logo. Spelers kunnen hieraan zien dat (online) kansspelaanbieders legaal zijn. Plaats je het logo op je website, dan zorg je dat het woordmerk aanklikbaar is en doorgeleidt naar de website van de Ksa. Speelhallen en casino’s kunnen dit logo vermelden bij de speeltafels en speelautomaten. Het plaatsen van het logo is niet verplicht.

Meer grip

Ruim 1 miljoen Nederlanders gokten online in het buitenland. Dit gokken via buitenlandse websites, kwam onder andere doordat online gokken binnen Nederland in de voormalige wet uit 1964 verboden was. De overheid wilde meer grip krijgen op de online gokmarkt, door onlinespelers binnen de landsgrenzen te houden en hen te beschermen tegen gokverslaving en oneerlijk spelaanbod. Daarnaast dragen buitenlandse, niet in Nederland geregistreerde online aanbieders geen kansspelbelasting af in Nederland.
Volgens de Ksa groeit de markt voor legaal online gokken en wordt verwacht dat er in 2022 ruim 800 miljoen euro in omgaat. Nederland was één van de laatste landen binnen de Europese Unie waar online gokken niet legaal mogelijk was. De overheid had geen vat op online gokken in het buitenland. Denk hierbij aan oneerlijk spelaanbod, fraude en criminaliteit, zoals witwassen. Volgens de Ksa is het mogelijk om met de nieuwe regels minimaal acht van de tien onlinespelers naar legale aanbieders in Nederland te krijgen.