Stap 1 van 5

Breng je situatie in kaart

Je bedrijf loopt goed, is winstgevend en de toekomst lacht je toe. Totdat steeds meer klanten wegblijven en je omzet wegvalt. Om het tij te keren, heb je eerst inzicht nodig in hoe je er voor staat. Zelf en je bedrijf.

Stap 1: Breng je situatie in kaart

Omschakelen betekent dat je inzicht nodig hebt in je bedrijf. Hoe gaat het financieel en hoe gaat het met jou?

Hoe sta je er zelf voor

Je ervaart een hoop stress en zorgen om de moeilijke financiële situatie van je onderneming. Het liefst houd je die zorgen voor jezelf en dop je jouw eigen boontjes. Dat is nou eenmaal ondernemers eigen. Toch is het aan te raden naar je omgeving te stappen voor advies. Dan kom je erachter dat je er niet alleen voor staat en dat er meer ondernemers zijn die ook financiële problemen hebben. Gesprekken met organisaties helpen je bij stress door financiële problemen.

Sterke punten en kansen bedrijf

Met een sterkte-zwakteanalyse of SWOT-analyse zie je in één oogopslag waar kansen liggen voor je onderneming en wat extra aandacht vraagt. Benoem de sterktes (strengths) en zwaktes (weaknesses) van je onderneming. Dit zijn interne factoren, bijvoorbeeld je product of de deskundigheid van je personeel. Ga vervolgens na welke omgevingsfactoren kansen (opportunities) of bedreigingen (threats) zijn voor je bedrijf. Dit zijn externe factoren. Denk aan toenemende digitalisering, afnemende klantentrouw en stijgende energieprijzen. Zet alle sterktes en zwaktes van zowel de interne als de externe analyse in een tabel. Je kunt nog een stap verder gaan: geef de punten uit je SWOT-analyse een relatief gewicht en zet ze tegen elkaar af in een confrontatiematrix, een gecombineerde tabel. Deze tabel confronteert de belangrijkste sterktes en zwaktes van je onderneming met de meest belangrijke kansen en bedreigingen uit de markt. Het laat je zien hoe jouw onderneming aansluit op de markt. In de laatste stap trek je conclusies en bepaal je je strategie.

Financiële stand van zaken

Om te beslissen over vervolgstappen, is financieel overzicht noodzakelijk. Breng zelf of met hulp van je boekhouder of accountant de actuele financiële situatie van je bedrijf in kaart. Een tussentijdse balans met winst- en verliesrekening helpt daarbij. Zet ook je schulden op een rij.

Financieel overzicht geeft je een eerste indicatie van de levensvatbaarheid van je bedrijf. Je kunt zelf of met hulp van een boekhouder of accountant kengetallen berekenen. Denk aan rentabiliteit of winstgevendheid en aan solvabiliteit, een indicatie voor je betalingscapaciteit op lange termijn. Liquiditeit is een indicatie voor je betalingscapaciteit op korte termijn. In vervolgstappen onderzoek je hoe het nieuwe businessmodel deze kengetallen en de levensvatbaarheid van je bedrijf verbetert.

KVK Adviesteam

Wil je overleggen over het in kaart brengen van je situatie? Bel met het KVK Adviesteam 0800 21 17.