Stap 1 van 5

Maak een sterkte-zwakte analyse

Je bedrijf loopt goed totdat steeds meer klanten wegblijven. Je omzet valt weg. Dit wil je veranderen. Dan heb je eerst inzicht nodig in hoe het met je bedrijf en met jou gaat.

Hoe sta je er zelf voor

Je ervaart een hoop stress en zorgen om de moeilijke financiële situatie van je bedrijf. Het liefst houd je die zorgen voor jezelf en los je alles zelf op. Vraag eens een keer advies van iemand die je goed kent. Dan kom je erachter dat je er niet alleen voor staat en dat er meer ondernemers zijn met financiële problemen. Gesprekken met organisaties helpen je bij stress door financiële problemen.

Sterke punten en kansen bedrijf

Met een sterkte-zwakteanalyse of SWOT-analyse zie je meteen waar kansen liggen voor je bedrijf. En waar je extra aandacht aan moet geven. Benoem de sterktes en zwaktes van je bedrijf. Interne punten zijn bijvoorbeeld je product of de deskundigheid van je personeel. Ga ook na welke omgevingsfactoren kansen of bedreigingen zijn voor je bedrijf. Dit zijn externe punten. Denk aan digitalisering, afnemende klantentrouw en stijgende energieprijzen. Zet alle sterktes en zwaktes van de interne en de externe analyse in een tabel.

Je kunt nog een stap verder gaan: geef de onderdelen uit je sterkte-zwakteanalyse punten. En zet ze tegen elkaar af in een tabel. In deze tabel staan dan de belangrijkste sterktes en zwaktes van je bedrijf tegenover de belangrijkste kansen en bedreigingen uit de markt. Het laat je zien hoe je bedrijf aansluit op de markt. In de laatste stap trek je conclusies en bepaal je je strategie.

Financiële stand van zaken

Financieel overzicht is noodzakelijk. Maak een actueel overzicht van de financiële situatie van je bedrijf. Dat kun je zelf doen of met hulp van je boekhouder of accountant. Een balans van dit moment met winst- en verliesrekening helpt daarbij. Zet ook je schulden op een rij.

Financieel overzicht geeft je een eerste aanwijzing of je bedrijf levensvatbaar (financieel gezond) is. Bereken kengetallen. Denk aan rentabiliteit of winstgevendheid. En aan solvabiliteit. Dat geeft aan of je rekeningen op lange termijn kunt betalen. Liquiditeit geeft aan hoe je rekeningen op korte termijn kunt betalen. Daarna onderzoek je hoe het nieuwe businessmodel deze kengetallen en de levensvatbaarheid van je bedrijf verbetert. De video hieronder vertelt je meer over hoe je de levensvatbaarheid van je bedrijf bepaalt.

Levensvatbaarheid van je bedrijf bepalen

KVK Adviesteam

Wil je advies over het maken van een sterkte-zwakteanalyse en over je financiële situatie? Bel met het KVK Adviesteam 088 585 22 22.