Betaal minder belasting via aftrekposten

Elke ondernemer wil minder belasting betalen. Maak daarom gebruik van fiscale regelingen en aftrekposten. Uw rechtsvorm bepaalt welke regelingen en aftrekposten u mag gebruiken. De eerste twee regelingen (Ondernemersaftrek en MKB Winstvrijstelling) gelden als u inkomstenbelasting betaalt. U heeft een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap. De overige regelingen gelden zowel voor ondernemers die inkomstenbelasting betalen, als voor ondernemers met een bv, die vennootschapsbelasting betalen. Twijfelt u of u een regeling mag toepassen? Raadpleeg dan een adviseur.

Ondernemersaftrek inzetten

Check of u in aanmerking komt voor de ondernemersaftrek. Dit is een bedrag dat u aftrekt van uw winst zodat u minder belasting betaalt. De ondernemersaftrek kan bestaan uit:

MKB Winstvrijstelling toepassen

Maak gebruik van de MKB Winstvrijstelling: 14% aftrek van de winst. Voordat dit kan, moet u eerst uw winst verminderen met de ondernemersaftrek. Voor de ondernemersaftrek moet u ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. U controleert dit met de OndernemersCheck. Ook moet u voldoen aan het urencriterium van minimaal 1225 uur. Voor de MKB Winstvrijstelling moet u ook ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting, maar geldt het urencriterium niet.

Bedrijfskosten aftrekken

U mag de kosten die u voor uw onderneming maakt aftrekken als bedrijfskosten of zakelijke kosten. Soms mag u kosten in één jaar aftrekken zoals huurkosten. Soms moet u ze spreiden over een aantal jaren zoals de aanschafkosten van een auto. Heeft u kosten die zowel een zakelijk als een privé-karakter hebben? Dan mag u alleen het zakelijk deel van de kosten aftrekken. Vaak kunt u de btw die u over uw bedrijfskosten betaalt, aftrekken in uw btw-aangifte. Studiekosten die u maakt om uw vakkennis op peil te houden, mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting als bedrijfskosten. Geef de kosten die u maakt om nieuwe kennis op te doen als privé-aftrekpost op.

Afschrijvingen toepassen

U mag bedrijfsinvesteringen in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken als u deze langer gebruikt dan één jaar en als het bedrag hoger is dan € 450,- per bedrijfsmiddel. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe computers of machines. U verdeelt de kosten van de investering over het aantal jaren waarin u het bedrijfsmiddel gebruikt. Tijdens de eerste vijf jaar als ondernemer is er de regeling voor willekeurige afschrijving. Als u aan de voorwaarden voldoet, mag u zelf bepalen wanneer en hoe u afschrijft.

Fiscaal gunstig investeren

Sommige investeringen vallen fiscaal gunstig uit omdat ze aftrekbaar zijn. Let op: de regelingen gelden alleen als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting of als uw bv of nv ondernemer is voor de vennootschapsbelasting.

Korting op btw (omzetbelasting)

De kleineondernemersregeling (KOR) geldt als u in één jaar minder dan €1.883,- btw moet betalen. Het gaat om het verschil tussen de ontvangen en af te dragen btw. Het zegt niets over de hoogte van uw omzet. U krijgt dan belastingvermindering of u betaalt geen btw. Dat berekent u zelf en meldt u in uw laatste btw-aangifte van een jaar.

Lagere btw bij handel in tweedehands goederen

Als u in gebruikte goederen handelt, dan mag u mogelijk de margeregeling toepassen. De regeling geldt voor de meeste gebruikte goederen die u zonder btw heeft ingekocht. En ook voor kunst, antiek of verzamelobjecten. U rekent de btw niet over uw omzet, maar over het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs van de goederen: de winstmarge. Als u met winst verkoopt, dan is uw winstmarge positief en moet u btw betalen. Verkoopt u met verlies? Dan heeft u een negatieve winstmarge. U hoeft dan geen btw te betalen, maar u krijgt ook geen btw terug.

Terugvragen btw voor agrarische ondernemers

Boeren en tuinders kunnen in het verleden betaalde btw terugvragen. Het gaat om btw betaald over onroerende- en roerende zaken, voorraden en opfokkosten van vee in één van de aangiften omzetbelasting over 2018. De afspraken zijn gemaakt na afschaffing van de btw landbouwregeling per 1 januari 2018. Dit besluit van het Kabinet heeft direct gevolgen voor agrarische ondernemers die tot die datum de landbouwregeling hebben toegepast. Bij de Belastingdienst vindt u meer informatie.

Kosten aftrekken van een bedrijfsruimte

Welke aftrekposten voor u gelden, hangt af van uw bedrijfsruimte. Voor de Belastingdienst maakt het verschil of u in een pand werkt dat u huurt of gekocht heeft of dat u een deel van uw eigen woning als werkruimte gebruikt.

Bedrijfsruimte huren

Bij huur van bedrijfsruimte mag u in uw aangifte inkomstenbelasting alle kosten aftrekken die u voor deze bedrijfsruimte maakt. Als u de btw van deze kosten aftrekt in uw btw-aangifte, dan moet u in uw aangifte inkomstenbelasting de kosten exclusief btw opgeven. Trekt u de btw niet af in uw btw-aangifte? Gebruik in uw aangifte inkomstenbelasting de kosten inclusief btw.

Bedrijfsruimte is eigendom

Als de bedrijfsruimte in uw bezit is, moet u voor de inkomstenbelasting kiezen of het pand ondernemingsvermogen of privévermogen is. Als u uw eigen pand helemaal voor uw onderneming gebruikt, dan moet u het pand tot uw ondernemingsvermogen rekenen. De keuze of de bedrijfsruimte tot het privé- of ondernemingsvermogen hoort, bepaalt welke kosten u mag aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.

Bedrijfspand kopen

Als u een bedrijfsruimte gaat kopen, is dit een investering. Het kan zijn dat u recht heeft op investeringsaftrek.

Bedrijfsruimte aan huis

U woont en werkt in hetzelfde pand. Met de rekenhulp Werkruimte in de woning ziet u of u de kosten van uw werkruimte aan huis kunt aftrekken.

Meer informatie

Aangifte inkomstenbelasting doen

Aangifte vennootschapsbelasting doen

Uw belastingaangifte uitbesteden

Accountant of boekhouder

Heeft u een vraag over financiering of uw geldzaken?

Neem contact op met de KvK-Financieringsdesk

Bel gratis 0800 - 1014
  • Onafhankelijk persoonlijk advies

  • Ruim 30 gespecialiseerde en ervaren adviseurs

  • Iedere werkdag gratis bereikbaar