Welk belastingvoordeel heb ik bij geven aan een goed doel?

Je hebt een bedrijf en geeft geld aan een goed doel. Omdat je iets goeds wilt doen voor de samenleving. Dat kan je belastingvoordeel opleveren. Lees hier hoe dat werkt.

Bepaal je uurtarief

Vul in wat je wil verdienen en ontdek welk uurtarief daarbij past

Bereken het nu

ANBI-status checken

Je krijgt alleen belastingvoordeel als je geld geeft aan een goed doel dat een ANBI of een SBBI is. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende instelling. Check de ANBI-status bij de Belastingdienst. Een SBBI is een Sociaal Belang Behartigende Instelling en is meestal een vereniging.

Inkomstenbelasting

Heb je een eenmanszaak, ben je vennoot in een vof, cv of maatschap? Dan ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting. Giften aan een ANBI mag je in je aangifte inkomstenbelasting aftrekken. De drempel voordat je giften mag aftrekken is één procent van je totale inkomen. Met een minimum van 60 euro. Alles daarboven mag je aftrekken, tot maximaal tien procent van je totale inkomen. Contante giften zijn niet aftrekbaar.

Geef je aan een culturele ANBI? Dan mag je de aftrek verhogen met 25 procent, met een maximum van 1.250 euro. Bij de check van de ANBI-status bij de belastingdienst zie je of het goede doel een culturele ANBI is.

Voorbeeld: Je inkomen is 30.000 euro per jaar. De drempel van één procent is 300 euro. Je geeft 500 euro aan een culturele ANBI. Hierbij tel je 25 procent op. Dat is 125 euro. 500 euro plus 125 euro is 625 euro. Hier haal je het drempelbedrag 300 euro vanaf. Je mag 325 euro aftrekken.

Periodieke gift

Als je minimaal vijf kalenderjaren hetzelfde bedrag aan het goede doel geeft, kun je kiezen voor een periodieke gift. Sluit daarvoor een overeenkomst met het goede doel. Gebruik daarvoor de voorbeeldovereenkomst periodieke gift van de Belastingdienst. Of leg via je notaris vast dat je periodiek geeft aan een goed doel. Je mag dan ieder jaar de gift aftrekken zonder drempel. Het maximale aftrekbare bedrag is 250.000 euro per jaar, voor jou en je eventuele fiscale partner samen.

Bij een SBBI (vereniging) is alleen een periodieke gift aftrekbaar. Een eenmalige gift aan een SBBI mag je dus niet aftrekken. De SBBI moet wel voldoen aan deze voorwaarden:

  • De vereniging heeft minimaal 25 leden.
  • De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid .
  • De vereniging is vrijgesteld van vennootschapsbelasting of is er niet aan onderworpen.
  • De vereniging is gevestigd in de Europese Unie, op Sint Maarten, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Eustatius, Saba of in een ander land aangewezen door de Belastingdienst.

Vennootschapsbelasting

Een bv mag giften aan een ANBI aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Per jaar mag je 50 procent van je winst aftrekken. Het maximum bedrag is 100.000 euro. Je moet de gift schriftelijk aantonen met een bankafschrift. Een contante gift is niet aftrekbaar.

Geef je aan een culturele ANBI? Dan mag je de aftrek verhogen met 50 procent. De verhoging mag maximaal 2.500 euro zijn.

Voor giften tot 100.000 euro blijft voor bv’s de giftenaftrek in 2024 bestaan. De Tweede Kamer heeft de op Prinsjesdag voorgestelde wijzigingen weggestemd. De belastingplannen voor 2024 zijn definitief na publicatie in de Staatscourant.