5 belastingtips die je niet mag missen

Heb je een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), maatschap of commanditaire vennootschap? Dan heb je te maken met de inkomstenbelasting. Tussen 1 maart en 1 mei kun je belastingaangifte doen voor de inkomstenbelasting over het voorafgaande jaar. Je kunt eventueel vóór 1 mei uitstel vragen tot 1 september.

De Belastingdienst vult je privégegevens in. Zelf vul je het zakelijke deel van de aangifte in. Gebruik hierbij de aftrekposten en regelingen zodat je minder inkomstenbelasting betaalt. De genoemde bedragen gelden voor (de aangifte over) het jaar 2022. Heb je een besloten vennootschap (bv)? Bekijk dan deze regelingen.

Check aangifte coronajaar

Naast de vijf belastingtips, gelden enkele aandachtspunten voor je belastingaangifte van het coronajaar 2022. Is je persoonlijke situatie veranderd? Controleer de vooraf ingevulde aangifte goed en vul die waar nodig aan. Corona zorgde mogelijk voor omzetdaling of verlies.

  • Ontvangen ondersteuning uit de coronaregeling NOW is belast. Dit kan invloed hebben op het bedrag dat je aan belasting moet betalen en op toeslagen. Over andere regelingen zoals TVL hoef je geen belasting te betalen. Je moet ze wel vermelden als vrijgestelde winstbestanddelen.
  • Je kunt tot 1 mei belastingaangifte doen. Als je voor 1 april aangifte doet, hoor je voor 1 juli of je geld terugkrijgt of geld moet betalen. Was je inkomen in 2022 negatief? Dan verrekent de Belastingdienst dat met je inkomen van de drie voorgaande jaren en kun je mogelijk geld terugkrijgen. In eerste instantie met drie jaar geleden, dus 2019. En bij meer verlies dan winst in 2019, vervolgens met 2020 en eventueel 2021.
  • Middeling aanvragen scheelt je misschien geld. Als je in 2022 minder hebt verdiend dan in 2020 en 2021 kun je het gemiddelde inkomen over die drie jaren berekenen. Is de belasting voor het gemiddelde inkomen lager dan in de afzonderlijke jaren en het verschil groter dan 545 euro? Dan kun je belasting terugkrijgen. Elk jaar kun je maar één keer de middeling gebruiken. De middelingsregeling vervalt per 2023. De laatste jaren waarover je kunt middelen is het tijdvak 2022 tot en met 2024.
  • Heb je het betalen van hypotheekrente uitgesteld? Dan kan het aftrekbare rentebedrag lager uitvallen. De renteaftrek hangt af van de voorwaarden van je hypotheekverstrekker. Niet betaalde rente kun je niet aftrekken.

1. Ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling

Bij de online aangifte kun je de Ondernemerscheck van de Belastingdienst gebruiken. Met de check ga je vooraf na hoe je belastingaangifte moet doen: Moet je aangifte doen als ondernemer? Moet je het winstgedeelte invullen? En heb je misschien recht op ondernemersaftrek en andere aftrekposten?

De ondernemersaftrek is een bedrag dat je aftrekt van je winst. Ondernemersaftrek kan uit verschillende onderdelen bestaan. Je komt in aanmerking als je ondernemer bent volgens de criteria van de inkomstenbelasting. Ook moet je voldoen aan het urencriterium waarbij je minimaal 1.225 uur aan je bedrijf besteedt.

  • De zelfstandigenaftrek is een jaarlijkse aftrek van een vast bedrag. De Startersaftrek is een extra aftrek in drie van de eerste vijf jaar van de onderneming.
  • WBSO staat voor Wet bevordering Speur en Ontwikkelingswerk en is een aftrek voor onderzoekswerk bij innovatie.
  • De stakingsaftrek is een aftrek van een vast bedrag als je met je bedrijf stopt.

Door de MKB-winstvrijstelling mag je nog 14% aftrekken van de winst af na ondernemersaftrek. Voor de MKB-winstvrijstelling geldt het urencriterium niet. Je moet wel ondernemer zijn volgens de criteria van de inkomstenbelasting.

2. Investeringsaftrek en afschrijven

Bij investeringen in bedrijfsmiddelen kun je via de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek een bedrag van de winst aftrekken. De regeling geldt als je in een boekjaar meer dan 2.400 euro (in 2023 is dat meer dan 2.600 euro) investeert en per bedrijfsmiddel minimaal 450 euro. Daarnaast kun je bedrijfsmiddelen afschrijven. Je verdeelt de kosten van bedrijfsmiddelen over het aantal jaren dat je ze gebruikt. Voor starters geldt een speciale regeling. Onder voorwaarden bepaal je zelf het tempo en bedrag van afschrijven.

3. Zakelijk vermogen

Het saldo van je zakelijke bankrekening hoort op de balans van je onderneming. Het gaat dan om geld dat nodig is als werkkapitaal of voor een investering. Het telt niet mee voor je vermogen in box 3. Daar is privévermogen boven 50.650 euro per persoon belast in 2022. In 2023 is dit 57.000 euro. Blijvend overtollige liquide middelen moet je wel van zakelijk naar privé halen.

4. Kostenaftrek voor gemengde kosten

Maak je kosten voor relatiegeschenken, studiereizen en congressen? Of voor zakenlunches of een consumptie? Dan is alleen het bedrag boven de drempel van 4.800 euro aftrekbaar. In 2023 is dat 5.100 euro. Je mag er ook voor kiezen om 80% (in de vennootschapsbelasting 73,5%) van de door jou gemaakte gemengde kosten af te trekken. Je hebt dan niets met de drempel te maken. Lees meer over de aftrek van kosten.

5. Toeslagen

Een toeslag is een tegemoetkoming in de kosten die je in jouw situatie hebt. Er zijn toeslagen voor de huurkosten van je woning, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. Je inkomen bepaalt de hoogte van de toeslag. Voor de eerste drie toeslagen telt je vermogen ook mee. Als je gebruik kunt maken van de ondernemersaftrek is je toetsingsinkomen lager. Je komt dan eerder in aanmerking voor een toeslag. Meer informatie en een proefberekening vind je op toeslagen.nl.

Hulp bij belastingen

Een belastgingadviseur, boekhouder of accountant kan je helpen bij je belastingaangifte.