5 belastingtips die je niet mag missen

Heb je een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), maatschap of commanditaire vennootschap? Dan heb je te maken met de inkomstenbelasting. Tussen 1 maart en 1 mei kun je belastingaangifte doen voor de inkomstenbelasting over het voorafgaande jaar. Als je wilt, kunt je vóór 1 mei uitstel vragen tot 1 september.

Bepaal je uurtarief

Vul in wat je wil verdienen en ontdek welk uurtarief daarbij past

Bereken het nu

De Belastingdienst vult je privégegevens in. Zelf vul je het zakelijke deel van de aangifte in. Gebruik hierbij de aftrekposten en regelingen zodat je minder inkomstenbelasting betaalt. De bedragen die je ziet gelden voor (de aangifte over) het jaar 2023. 

Aandachtspunten

  • Je kunt tot 1 mei belastingaangifte doen. Als je voor 1 april aangifte doet, hoor je voor 1 juli of je geld terugkrijgt of geld moet betalen. Was je inkomen in 2023 negatief? Dan verrekent de Belastingdienst dat met je inkomen van de drie voorgaande jaren. En kun je misschien geld terugkrijgen. De Belastingdienst vergelijkt eerst met drie jaar geleden, dus 2020. En bij meer verlies dan winst in 2020 vergelijkt de Belastingdienst met 2021 en eventueel 2022.
  • Middeling aanvragen scheelt je misschien geld. Heb je in 2023 minder verdiend dan in 2021 en 2022? Dan kun je het gemiddelde inkomen over die drie jaren berekenen. Is de belasting voor het gemiddelde inkomen lager dan in de afzonderlijke jaren en het verschil groter dan 545 euro? Dan kun je belasting terugkrijgen. Elk jaar kun je maar één keer middeling gebruiken. De middelingsregeling gaat verdwijnen. De laatste jaren waarover je kunt middelen is het tijdvak 2022 tot en met 2024.

1. Ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling

Bij de online aangifte kun je de Ondernemerscheck van de Belastingdienst gebruiken. Met de check ga je vooraf na hoe je belastingaangifte moet doen: Moet je aangifte doen als ondernemer? Moet je het winstgedeelte invullen? En heb je misschien recht op ondernemersaftrek en andere aftrekposten?

De ondernemersaftrek is een bedrag dat je aftrekt van je winst. Ondernemersaftrek kan uit verschillende onderdelen bestaan. Je komt in aanmerking als je ondernemer bent volgens de voorwaarden van de inkomstenbelasting. Ook moet je voldoen aan het urencriterium waarbij je minimaal 1.225 uur aan je bedrijf besteedt.

  • De zelfstandigenaftrek is een jaarlijkse aftrek van een vast bedrag. De Startersaftrek is een extra aftrek in drie van de eerste vijf jaar van de onderneming.
  • WBSO staat voor Wet bevordering Speur en Ontwikkelingswerk. Het is een aftrek voor onderzoekswerk bij innovatie.
  • De stakingsaftrek is een aftrek van een vast bedrag als je met je bedrijf stopt.

Door de MKB-winstvrijstelling mag je nog 14% aftrekken van de winst af na ondernemersaftrek. In 2024 is dat 13,31%. Voor de MKB-winstvrijstelling geldt het urencriterium niet. Je moet wel ondernemer zijn volgens de voorwaarden van de inkomstenbelasting.

2. Investeringsaftrek en afschrijven

Bij investeringen in bedrijfsmiddelen kun je via de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek een bedrag van de winst aftrekken. De regeling geldt als je in een boekjaar meer dan 2.600 euro (2024: 2.800 euro) investeert en per bedrijfsmiddel minimaal 450 euro. Daarnaast kun je bedrijfsmiddelen afschrijven. Je verdeelt de kosten van bedrijfsmiddelen over het aantal jaren dat je ze gebruikt. In 2023 is er een eenmalige regeling willekeurige afschrijving. Op bedrijfsmiddelen die onder deze regeling vallen, mag je in 2023 maximaal 50% willekeurig afschrijven. Op het restant pas je de normale afschrijving toe. Voor starters geldt een speciale regeling. Onder voorwaarden bepaal je zelf het tempo en bedrag van afschrijven. 

3. Zakelijk vermogen

Het saldo van je zakelijke bankrekening hoort op de balans van je onderneming. Het gaat dan om geld dat nodig is als werkkapitaal of voor een investering. Het telt niet mee voor je vermogen in box 3. Box 3 belast privévermogen boven de vrijstelling van 57.000 euro per persoon. Dat bedrag geldt in 2023 en in 2024. Extra liquide middelen die blijven staan, moet je wel van zakelijk naar privé halen.

4. Kostenaftrek voor gemengde kosten

Maak je kosten voor relatiegeschenken, studiereizen en congressen? Of voor zakenlunches of een consumptie? Dan is in 2023 alleen het bedrag boven de drempel van 5.100 euro aftrekbaar (5.600 euro in 2024). Je mag er ook voor kiezen om 80% van de door jou gemaakte gemengde kosten af te trekken. Je hebt dan niets met de drempel te maken. Lees meer over de aftrek van kosten.

5. Toeslagen

Een toeslag is een tegemoetkoming in de kosten die je in jouw situatie hebt. Er zijn toeslagen voor de huurkosten van je woning, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. Je inkomen bepaalt de hoogte van de toeslag. Voor de eerste drie toeslagen telt je vermogen ook mee. Als je gebruik kunt maken van de ondernemersaftrek is je toetsingsinkomen lager. Je komt dan eerder in aanmerking voor een toeslag. Meer informatie en een proefberekening vind je op toeslagen.nl.

Hulp bij belastingen

Een belastingadviseur, boekhouder of accountant kan je helpen bij je belastingaangifte.