Corona

Het coronavirus: check hier je regelingen

 • Alles over
 • Redactie KVK
 • Bijgewerkt 6 mei 2021
 • 18 min lezen
 • 349.5K
De overheid ondersteunt ondernemers tijdens de coronacrisis met regelingen. Hiermee kun je bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen of tegemoetkoming in je loonkosten. Ook zijn er regelingen die het makkelijker maken om aan krediet te komen. Tot eind juni 2021 is het coronasteunpakket van kracht. Enkele regelingen lopen langer door.

In dit overzicht vind je de belangrijkste regelingen, met een link naar de pagina met uitgebreide informatie per regeling. Bekijk ook de regelingencheck: vul vragen over je bedrijf in en krijg inzicht in de regelingen die mogelijk voor jou van toepassing zijn.


Financiële tegemoetkoming

Werkgelegenheids- en scholingsregelingen

Financierings- en/of kredietregelingen

Belastingmaatregelen

Sector- en branchespecifieke regelingen

Overig

KVK Corona regelingencheck

Op basis van een paar vragen, krijg je inzicht in de (fiscale) regelingen die mogelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de voor jou belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen.

Doe de regelingencheck.

Overzicht lopende regelingen

RegelingenAanvraagperiodeAanvragen bijLooptijd
NOW 3: subsidieblok 36 mei t/m
 30 jun 2021
UWV1 apr t/m
30 jun 2021
Tozo 41 apr t/m
30 jun 2021
Woongemeente1 apr t/m
30 jun 2021
Tozo 4: lening voor bedrijfs­kapitaal: max. €10.157 voor Tozo 1, 2, 3 en 4 gezamenlijk

De maximale looptijd van een lening is 3,5 jaar
 TVL Q1 2021 en
TVL Q2 2021
TVL Q1 t/m 18 mei 2021, TVL Q2 2021 vanaf mei 2021RVO1 januari t/m
30 jun 2021
BIKVanaf sep 2021,
met terugwerkende kracht vanaf 1 okt 2020
RVO1 okt 2020 t/m
31 dec 2022
Uitstel belastingenVanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel van betalingBelastingdienstBijzonder uitstel van belastingen tot 1 juli 2021. Aflossing start vanaf 1 oktober 2021 in 36 maandelijkse termijnen
BMKB-CT/m 31 dec 2021Banken en alternatieve financiersVanaf 12 mrt 2020
KKCT/m 30 jun 2021Banken en alternatieve financiersLeningen die vanaf 7 mei 2020 zijn verstrekt, kunnen vanaf 29 mei worden geherfinancierd
TONKVanaf 1 mrt 2021. Uiterste aanvraagdatum verschilt per gemeenteWoongemeente1 jan t/m 30 jun 2021

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wil de overheid zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden tijdens de coronacrisis. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben en voldoen aan de voorwaarden, kunnen met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Doel is zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden. De regeling loopt tot en met 30 juni 2021.

Aanvragen kan bij het UWV

Wil je weten of je aan de voorwaarden voldoet?? Lees dan het uitgebreide artikel over de NOW.

Tozo: inkomensondersteuning en leningen

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is in het leven geroepen om zelfstandigen, inclusief zzp'ers, inkomensondersteuning te bieden zodat zij in hun levensonderhoud kunnen blijven voorzien. Daarnaast kun je met de Tozo een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen om liquiditeitsproblemen op te lossen. De Tozo 4 loopt van 1 april tot 1 juli 2021.

Aanvragen doe je digitaal bij je woongemeente. Kijk hiervoor op de website van je gemeente. Meer informatie over de regeling en de voorwaarden is hier te vinden .

TVL: tegemoetkoming vaste lasten

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. Met de regeling kun je onder meer huur, abonnementen en verzekeringen betalen. Voor de evenementenbranche, de reisbranche, de land- en tuinbouw en de detailhandel zijn aanvullende modules binnen de TVL opgenomen.

Of je in aanmerking komt, hangt onder meer af van je SBI-code. Je vindt de SBI-code waarvoor je TVL aanvraagt in de adviestool TVL bij RVO.nl. Wijzigen van je SBI-code in het KVK Handelsregister heeft geen invloed op je aanvraag TVL.

De TVL loopt tot en met eind juni 2021 en is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij uitvoerder RVO.nl. Wil je meer weten over de TVL? Bekijk dan dit artikel.

TONK: ondersteuning noodzakelijke kosten

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor mensen die als gevolg van het coronavirus veel minder inkomsten hebben en hun lasten niet meer kunnen betalen. De regeling is ook bedoeld voor ondernemers. TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten. Denk aan huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente, gas, water, licht, etc. Aanvragen kan bij je woongemeente. TONK geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021.

Lees hier meer over de inhoud van de regeling.

Sociaal pakket: 1,4 miljard euro

Het kabinet trekt 1,4 miljard euro uit voor een sociaal pakket om werkgelegenheid te behouden en creëren. Het doel is mensen te ondersteunen en ze te helpen zich aan te passen aan de veranderende arbeidsmarkt. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt, aldus de overheid. In bepaalde sectoren verdwijnen banen en soms is dat permanent. Ook is sprake van een verschuiving van werkgelegenheid van de ene naar de andere sector. In sommige sectoren blijft de werkgelegenheid relatief ongemoeid of staan vacatures open. Het pakket omvat 4 hoofdelementen:

1. Ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk (683 miljoen euro)

Het kabinet ondersteunt werkzoekenden waar dat nodig is. De inzet is dat zoveel mogelijk mensen direct van de ene naar de andere baan gaan, zonder in een uitkering terecht te komen. De ondersteuning en begeleiding bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Ondersteuning via sectorale samenwerkingsverbanden. Aan werkenden die hun baan dreigen te verliezen kunnen samenwerkingsverbanden van sectoren, sociale partners, O&O fondsen en andere betrokkenen met cofinanciering maatwerktrajecten aanbieden. Het kabinet stelt hiervoor 72 miljoen euro beschikbaar.
 • Regionale mobiliteitsteams voor van-werk(loosheid)-naar-werk begeleiding. Hiervoor reserveert het kabinet in totaal 195 miljoen euro.
 • Investering in de dienstverlening van het UWV en gemeenten, om de verwachte hogere instroom van uitkeringsgerechtigden op te vangen. In totaal is hiervoor 331 miljoen euro beschikbaar. De financiële middelen worden ingezet voor re-integratietrajecten en werkzoekendendienstverlening.
 • Bijzondere aandacht is er voor zelfstandigen en werknemers met een arbeidsbeperking. Voor advisering aan ondernemers en begeleiding van werknemers naar ander werk is in totaal 43 miljoen euro beschikbaar.

2. Scholing en ontwikkeling voor behoud van werk (199 miljoen euro)

Er is bijna 200 miljoen euro beschikbaar voor omscholing en ontwikkeladviezen. Het geld gaat naar opleiders die werkenden helpen zich aan nieuwe arbeidsmarktomstandigheden aan te passen. De regeling is beschikbaar voor werknemers, maar ook voor zzp’ers en andere ondernemers. Werkgevers die NOW-subsidie ontvangen zijn verplicht hun personeel te wijzen op loopbaanontwikkeling en scholing. Daarover lees je hier meer.

Via het vorig jaar gestarte NL Leert door kunnen in 2021 in totaal 50.000 werknemers, werkzoekenden, flexwerkers, zelfstandigen en zzp’ers loopbaanadvies krijgen via deze regeling. Hierbinnen bestaat de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan online scholingstrajecten.

3. Bestrijding van jeugdwerkloosheid (346 miljoen euro)

Schoolverlaters worden meer dan anderen geraakt door de afnemende werkgelegenheid, doordat zij zijn aangewezen op vrijkomende of nieuwe banen. Het kabinet zet dan ook in op het bestrijden van jeugdwerkloosheid. Voor elke arbeidsmarktregio is geld beschikbaar voor de coördinatie van een eigen regionale aanpak jeugdwerkloosheid. Deze aanpak zal in komende periode verder uitgewerkt worden.

4. Aanpak van armoede en schulden (146 miljoen euro)

Door de coronacrisis stijgt waarschijnlijk het aantal mensen in armoede en met problematische schulden waar ze niet zonder hulp vanaf komen. Daarom maakt het kabinet geld vrij om mensen via gemeenten te kunnen ondersteunen. Daarnaast wordt een waarborgfonds ingericht om mensen met problematische schulden te helpen. Meer informatie vind je bij het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid.

KKC: Kleine Kredieten Corona Garantieregeling

De KKC is opgetuigd voor bedrijven die moeite hebben aan relatief klein krediet te komen. Doordat de overheid voor een aanzienlijk deel voor de KKC-leningen garant staat, is het risico voor banken en andere financiers om geld uit te lenen kleiner. Krediet krijgen is voor ondernemers daardoor eenvoudiger.

Binnen de KKC-regeling staat de overheid voor 95% garant voor leningen van 10.000 tot 50.000 euro, de rest van het risico ligt bij de financiers. Ondernemers betalen 2% vergoedingspremie aan de staat. Aan de regeling zijn enkele voorwaarden verbonden.

Aanvragen van de KCC-regeling doe je niet zelf. Je kunt een geaccrediteerde (toegelaten) financier (meestal je bank) vragen van de regeling gebruik te maken. Aanvragen kan tot en met 30 juni 2021. Meer over de aanvraagprocedure en de voorwaarden lees je hier.

Qredits: overbruggingskrediet en uitstel aflossing bestaande leningen

Qredits biedt bestaande ondernemers een corona-overbruggingskrediet van maximaal 25.000 euro, waarmee ondernemers hun vaste lasten kunnen betalen. Het krediet is niet bedoeld voor investeringen en is tot en met 30 juni 2021 aan te vragen. De looptijd is maximaal 4 jaar. De eerste 6 maanden is er geen aflossing. De rente is 2% in het eerste jaar, daarna 5,75%.

Daarnaast biedt Qredits bestaande klanten microkredieten bij het dragen van hun financieringslasten. Bestaande klanten krijgt van Qredits 6 maanden uitstel van aflossing op bestaande leningen.

Kijk voor meer informatie op Qredits.nl.

Qredits: overbruggingskrediet voor starters

Ook voor starters is er nu corona-overbruggingskrediet. Voorwaarde om in aanmerking te komen is dat je tussen 1 januari en 30 juni 2020 gestart bent met je onderneming. Over de voorwaarden wordt nog onderhandeld binnen de Europese Commissie. Verwacht wordt dat het een lening is van maximaal €35.000. Je kunt je aanvraag wel al indienen bij Qredits.

BMKB-C: meer en sneller lenen bij banken

Met de BMKB-C kunnen ondernemingen sneller en gemakkelijker meer geld lenen. Dat kan uitbreiding van bestaande financiering zijn, of een nieuw krediet. De regeling is ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening-courant-kredieten met een looptijd tot 4 jaar.

De regeling richt zich op met bedrijven met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. Sommige bedrijfsgroepen zijn uitgesloten omdat ze eigen regelingen hebben. De regeling loopt tot eind 2021.

Je kunt een geaccrediteerde financier vragen van de BMKB-C gebruik te maken. Meestal is dat je bank. Lees meer over de voorwaarden in het artikel over de BMKB-C.

GO-C: coronaregeling staatsgarantie op (middel)grote leningen

Voor grote (mkb-)bedrijven die in de kern gezond zijn en moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen is er de GO-C. Dat is de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling, verruimd met een coronamodule. Met de verruiming zijn de staatsgaranties verhoogd, waardoor financiers minder risico lopen bij het verstrekken van krediet. Met GO-C kunnen bedrijven die vanwege hun omvang niet voor de BMKB-C in aanmerking komen toch gebruikmaken van een verruimde staatsgarantie.

Met de GO-C module geeft de overheid een 80% garantie op bankleningen en bankgaranties voor grootbedrijven (omzet meer dan 50 miljoen euro) en 90% voor het mkb (omzet tot 50 miljoen euro). Binnen de regeling kunnen leningen tussen 1,5 miljoen en 150 miljoen euro per onderneming worden verstrekt. De looptijd is maximaal 6 jaar. Het GO-garantieplafond is met de GO-C verhoogd naar 10 miljard euro.

De verruiming van de regeling loopt via geaccrediteerde financiers, die de GO-C aanvragen bij uitvoeringsinstantie RVO. Om gebruik te maken van de regeling meld je je bij je bank, die bepaalt of de aanvraag in behandeling wordt genomen. Maximaal 3 weken nadat de bank je aanvraag bij RVO heeft ingediend volgt een reactie van RVO. Daarna besluit de bank of het krediet wordt verstrekt. Financiers kunnen tot en met 30 juni 2021 een aanvraag doen bij RVO. Meer informatie vind je op Ondernemersplein: Garantie ondernemingsfinanciering (GO). Kijk ook op de website van RVO.nl. Daar lees je ook meer over de voorwaarden.

Corona-Overbruggingslening

De COL-regeling voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers is opengesteld tot en met 30 juni 2021. Startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers zonder kredietrelatie bij een bank kunnen een COL-aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet. Dit kan bij de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. Op de website van de ROM’s vind je daar meer informatie over.

Groeifaciliteit (GF): overheidsgarantie op risicodragend vermogen

Groeifaciliteit is bedoeld voor ondernemers die risicodragend vermogen nodig hebben, bijvoorbeeld voor snelle groei, een bedrijfsovername of expansie in het buitenland. Met de Groeifaciliteit krijgt de financier van een onderneming 50% overheidsgarantie op achtergestelde leningen en op aandelen van participatiemaatschappijen. Deze regeling moet ondernemers helpen met het aantrekken van financiering. De Groeifaciliteit loopt door tot 1 juli 2021.

Meer informatie vind je op Ondernemersplein en op de website van RVO.nl.

Kredietfaciliteit WHOA

Er komt een kredietfaciliteit voor ondernemers die gebruik willen maken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), als onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA). Met de combinatie van krediet en WHOA zijn bedrijven in staat om een doorstart te maken zodra de situatie beter is. Hierdoor kunnen banen behouden blijven. Er is 200 miljoen euro voor vrijgemaakt.

Belastingdienst: o.a. betalingsuitstel en lagere rente

De Belastingdienst heeft een flink aantal regelingen om de administratieve en financiële lasten voor ondernemers te verlichten. In december 2020 verlengde het kabinet de periode waarin ondernemers uitstel kunnen aanvragen.

Aanvragen van uitstel of verlenging van uitstel is mogelijk tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen. Heb je al eerder verlenging gekregen? Dan geldt dat nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop je gaat terugbetalen schuift op van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Je krijgt 36 maanden de tijd om je belastingschuld terug te betalen.

Enkele andere belastingmaatregelen zijn ook tot 1 juli verlengd, zoals het btw-nultarief op mondkapjes, de onbelaste vaste reisvergoeding en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen. Voor alle belastingmaatregelen kun je terecht op de pagina Belastingmaatregelen in coronatijd. Ook op Ondernemersplein vind je de nodige informatie.

BIK: tijdelijke korting op investeringen

Met de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) krijgen bedrijven een tijdelijke korting om tijdens de coronacrisis te kunnen blijven investeren in bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld machines. Kosten voor investeringen die tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2022 zijn gedaan, kun je met de BIK verrekenen met de af te dragen loonheffing. De crisisregeling stopt na 2 jaar en is een aanvulling op al bestaande regelingen als de KIA, EIA, MIA en VAMIL. In totaal is 4 miljard euro voor de regeling beschikbaar.

Vanaf september 2021 kun je met je aanvraag terecht bij RVO voor investeringen die vanaf 1 oktober 2020 zijn gedaan. Na je aanvraag duurt het maximaal 12 weken voordat je een BIK-verklaring ontvangt. Met die verklaring kun je de korting verrekenen met de loonheffing. RVO voert de regeling samen met de Belastingdienst uit.

BL-C: financiering voor land- en tuinbouw

Deze regeling is er voor gezonde land- en tuinbouwbedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis. Met de BL-C staat de overheid borg voor een overbruggingskrediet van maximaal 1,5 miljoen euro per bedrijf. Aanvragen van deze regeling doe je niet zelf, maar via een aangewezen bank of financier. Deze kan een aanvraag voor je indienen bij RVO. Aanvragen kan tot en met 31 december 2021. Hier lees je meer over de inhoud van de BL-C-regeling en de voorwaarden.

Rijksoverheid: 52,4 miljoen voor corona-herstel landbouw

Door coronamaatregelen getroffen landbouwbedrijven kunnen aanspraak maken op de Investeringsregeling Groen-economisch herstel en de Samenwerkingsregeling Groen-economisch herstel. In totaal is hier 52,4 miljoen voor vrijgemaakt. In 2021 is er 15,5 miljoen euro beschikbaar en in 2022 36,9 miljoen. De regelingen zijn bedoeld voor duurzaam economisch herstel, en voor het stimuleren van onder andere precisielandbouw, jonge landbouwers, digitalisering en het aanpakken van droogte en verzilting. Zo dragen de regelingen bij aan een toekomstperspectief in een duurzame landbouw. De 2 regelingen worden uitgewerkt en vanaf de 2e helft van 2021 opengesteld.

Rijksoverheid: 40 miljoen voor vuurwerkbranche

De Tijdelijke subsidie vuurwerkverbod COVID-19 (TSVC-19) biedt een tegemoetkoming voor opslag en transport voor met name importeurs en een tegemoetkoming voor winkeliers. Deze tegemoetkoming is gericht op de extra kosten die vuurwerkwinkeliers hebben gemaakt of maken, maar niet vallen onder de generieke steunmaatregelen (TVL/NOW). Voor de vergoeding wordt gekeken naar de vuurwerkomzet in 2019. Alle vuurwerkverkopende winkeliers komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Daarnaast is vanwege de bijzondere situatie en de korte termijn van besluitvorming voor een algemeen vastgesteld bedrag van 3.500 euro per winkelier gekozen.

De regeling is in behandeling bij de Europese Commissie. Na een positief besluit opent RVO zo spoedig mogelijk het loket voor de aanvragen van de TSVC-19.

Rijksoverheid: 482 miljoen euro voor cultuursector

In november heeft de overheid de culturele sector 482 miljoen euro extra steun beloofd, bovenop het eerdere steunpakket cultuur en de generieke kabinetsmaatregelen. Doel is de werkgelegenheid in deze sector te behouden en ervoor te zorgen dat cultuurinstellingen kunnen investeren in het komende culturele seizoen. 

De extra subsidie is onder meer bedoeld voor instellingen die essentieel zijn voor de sector als geheel. De gedachte daarbij is dat als die organisaties de coronacrisis goed doorkomen ze daarna de opdrachtenstroom ook richting zzp’ers weer op gang kunnen brengen. Over de verdeling kun je hier meer terugvinden.
Het steunbudget voor film, in totaal € 28,5 miljoen, geldt vanaf 1 januari 2021. Op de site van het Nederlandse Filmfonds is de verdeling van dat bedrag uitgewerkt. Het kabinet maakt daarnaast 40 miljoen euro vrij voor het niet-gesubsidieerde deel van de culturele sector, zoals de vrije theaterproducenten.
Ondernemers in de cultuursector konden al aanspraak maken op de algemene coronaregelingen Daarnaast is afgesproken dat de huur van door het Rijk gesubsidieerde musea tijdelijk wordt opgeschort. Ook blijven subsidies doorlopen. Daarnaast is er een voucherregeling voor de cultuursector, waardoor geld voor toegangskaartjes zoveel mogelijk in de sector blijft.

Impulsregeling culturele zzp'ers en erfgoedvrijwilligers

Vanaf 1 maart is er een nieuwe regeling voor culturele zzp'ers en erfgoedvrijwilligers. Zzp’ers die werken in cultuurparticipatie of –educatie (inclusief ambachtsbeoefenaars) kunnen een eenmalige bijdrage aanvragen voor scholing. Denk bijvoorbeeld aan digitaal werken, het benaderen van andere doelgroepen, of specialiseren. De regeling kan individueel worden aangevraagd, maar ook via culturele instellingen en erfgoedhuizen die veel zzp’ers inhuren. De zzp’er die de steun krijgt, moet ingeschreven staan bij KVK.

TVS, TASO en SPUKIJZ: regelingen sportsector

Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS)

Verhuurders van sportaccommodaties die (een deel) van de huur over het 1e en 2e kwartaal van 2021 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties kunnen in aanmerking komen voor de TVS.

De aanvraagperiode voor TVS Q1 2021 loopt van 17 mei tot en met 12 juni 2021. De aanvraagperiode voor TVS Q2 2021 loopt van 26 juli tot en met 20 september 2021.

Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO)

Amateursportorganisaties die minimaal 10% omzetverlies en financiële schade van ten minste 1.500 euro hebben gehad in het 4e kwartaal van 2020 (1 oktober t/m 31 december) kunnen gebruik maken van de TASO-regeling. Dit verlies moet het gevolg zijn van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19. Aanvragen van TASO Q1 2021 kan van 17 mei tot en met 12 juni 2021. De aanvraagperiode voor TASO Q2 2021 loopt van 26 juli tot en met 20 september 2021.

Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUKIJZ)

Zwembaden en ijsbanen die door de coronamaatregelen verlies hebben geleden kunnen in aanmerking komen voor de uitkering SPUKIJZ. Aanvragen kan van 1 april tot en met 31 mei 2021. Deze uitkering kan alleen door gemeenten worden aangevraagd waar de accommodatie is gevestigd.

Voucherkredietfaciliteit reisbranche

Omdat veel vakanties en reizen zijn geannuleerd gaven reisorganisaties vouchers uit. De eerste vouchers verlopen binnenkort, maar veel reisorganisaties zijn niet in staat om alle reizigers terug te betalen. Via de Voucherkredietfaciliteit verstrekt de overheid leningen aan Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). SGR verstrekt het geld vervolgens aan reisorganisaties die in de problemen dreigen te komen.

Reisorganisaties kunnen alleen een lening bij SGR aanvragen om verstrekte vouchers voor pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen terug te betalen aan de reiziger. Het gaat om vouchers die zijn afgegeven onder de garantieregeling van SGR tussen 12 maart en 31 december 2020. Maximaal 80% van de waarde van de vouchers wordt door de regeling gefinancierd. Reisorganisaties kunnen maximaal 50 miljoen krediet aanvragen. In totaal is er 400 miljoen euro beschikbaar.

Regeling voor de research & development (R&D) in de mobiliteitssector

Voor R&D-investeringen zal een subsidieregeling worden opengesteld voor bedrijven in de automotive, luchtvaart en maritieme sectoren. De subsidie richt zich op R&D-projecten die op korte termijn kunnen starten, met een looptijd van drie tot vier jaar. De regeling wordt nu uitgewerkt en zal naar verwachting uiterlijk op 15 mei 2021 opengesteld worden.


Subsidieregeling evenementen bij annulering

De Subsidieregeling evenementen bij annulering, geeft de evenementenbranche weer perspectief. De regeling is gemaakt voor professionele organisatoren van evenementen. Het gaat dan om festivals, concerten, sportevenementen en zakelijke evenementen. Met deze regeling staat het Rijk garant voor de gemaakte kosten, mocht het evenement onverhoopt niet door kunnen gaan door de dan geldende coronamaatregelen. De organisatie ontvangt in dat geval het grootste deel (80%) van de kosten terug als gift, de overige kosten worden vergoed in de vorm van een lening.

Voorwaarden voor de regeling

 • Het evenement vindt plaats tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021 in Nederland.
 • Het is toegestaan om een evenement dat op dit moment gepland stond vóór 1 juli 2021 te verplaatsen naar een datum tússen 1 juli 2021 en 31 december 2021.
 • Het evenement had de 2 (direct) voorafgaande edities een annuleringsverzekering.
 • De organisatie houdt zich aan de dan geldende corona- en veiligheidsmaatregelen.
 • Gratis evenementen vallen niet onder de regeling.

Aanvragen kan bij RVO, naar verwachting begin mei 2021. RVO neemt binnen 4 weken na het indienen van een volledige aanvraag een besluit over toekenning.

Kickstartvoucher: 2.500 euro voor extern advies internationale zaken

Zijn je activiteiten in het buitenland geraakt door de coronacrisis? Met de Kickstartvoucher kun je een externe adviseur betalen. De adviseur helpt om de gevolgen voor je bedrijf in het buitenland te beperken. RVO voert de regeling uit. Je kunt de Kickstartvoucher gebruiken om bijvoorbeeld je internationale productie te verbeteren, een nieuw internationaal sales- of marketingplan te maken of nieuwe verdienmodellen te onderzoeken.

80% van de kosten voor de externe adviseur wordt vergoed, tot een maximum van 2.500 euro exclusief btw. De rest betaal je zelf.

Na afronding van het werk van de externe adviseur draag je de Kickstartvoucher digitaal over aan de adviseur. De adviseur levert de voucher digitaal in bij RVO. Vervolgens betaalt RVO de voucherwaarde rechtstreeks uit aan de adviseur.

Kijk voor de voorwaarden op RVO.

KVK Zwaar weer routewijzer

Zijn de regelingen uit het steunpakket voor jou niet meer voldoende om het vol te houden en is je bedrijf in zwaar weer beland? KVK denkt met je mee over een passende oplossing. Vul de KVK Zwaar weer routewijzer in en ontdek welke stappen jij kunt zetten om je problemen op te lossen.

Regeling bedrijvenschade coronarellen (RBC)

Heb je als ondernemer tijdens de coronarellen tussen 23 en 28 januari schade opgelopen die jouw verzekering niet dekt? Dan kun je mogelijk aanspraak maken op vergoeding met deze regeling. Denk hierbij aan fysieke schade aan je pand, inventaris, voorraad of opruimkosten. Je kunt je aanvraag indienen tot 14 juni 2021, 17.00 uur.
Informatie over de voorwaarden en de wijze van aanvragen kun je vinden op de site van RVO.nl.

Meer informatie

De meest actuele informatie over o.a. het coronavirus en de voorzorgsmaatregelen is te vinden op de RIVM-site. Bij de Rijksoverheid kun je natuurlijk terecht voor informatie over de aanpak van het virus, de laatste updates en de belangrijkste vragen. Het publieksinformatienummer van de overheid is 0800 - 1351.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het Coronaloket van KVK.

Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage