Belastingmaatregelen na de coronaperiode

Tijdens de coronaperiode heeft de Belastingdienst een aantal tijdelijke regelingen ingesteld. Deze regelingen verkleinen de financiële lasten van de coronaperiode. Een aantal maatregelen kun je nog gebruiken. Bekijk het overzicht en kies welke maatregelen bij je situatie passen. Heb je één of meerdere aanmaningen van de Belastingdienst gekregen? Kom dan snel in actie.

Bepaal je uurtarief

Vul in wat je wil verdienen en ontdek welk uurtarief daarbij past

Bereken het nu

Deze regelingen lopen nog:

Betalingsregeling belastingschuld

Gebruikte je betalingsuitstel van belastingen? Dan ontving je in april 2022 van de Belastingdienst een overzicht van de uitstaande belastingschuld. In het najaar van 2022 kreeg je een uitstelbeschikking. Daarin staat onder andere wanneer je moet gaan terugbetalen. Je hebt daarvoor vijf jaar de tijd.

Lukt terugbetalen in vijf jaar niet? Dan kun je de Belastingdienst vragen of zij de aflossingstermijn verlengen naar zeven jaar. Dat kan alleen voor schulden van meer dan 10.000 euro. Je kunt het verzoek op elk moment in de periode van vijf jaar indienen. Maak in je verzoek duidelijk dat je de schuld niet in vijf jaar kunt aflossen. Maar wel in zeven jaar. Je onderneming moet in de kern gezond zijn en alleen tijdelijke betalingsproblemen hebben. In de jaren voor corona moet je winst gemaakt hebben. Bij schulden vanaf 50.000 euro heeft de Belastingdienst meer onderbouwing nodig. Op verzoek kun je per kwartaal betalen in plaats van per maand.

Kom in actie bij betalingsachterstand

Heb je nog niet aan je betalingsverplichtingen voldaan? In april 2023 verstuurde de Belastingdienst brieven met de oproep om je achterstand in te lopen.

Voldoe je niet aan je aflossingsverplichting en reageerde je niet op brieven van de Belastingdienst? Vanaf half juli 2023 verzond de Belastingdienst brieven waarmee ze de betalingsregeling intrekken. Je moet dan het hele bedrag van de uitstaande belastingschuld in één keer betalen. In oktober 2023 zijn aanmaningen verzonden. Heb je zo'n brief ontvangen? Neem dan contact op met de Belastingdienst. Je kunt daarbij ook hulp krijgen.

Betaalpauze belastingschuld aanvragen

Je kunt in de aflossingstermijn eenmalig een betaalpauze van zes maanden aanvragen. Loop je achter met de termijnbetalingen? Dan kun je een betaalpauze aanvragen. Je ontvangt dan een nieuw aflossingsschema met hogere termijnbedragen. Je lost je schuld zo in de periode tot 30 september 2027 af. 

Betalingsregeling aanvragen

De aanpassingen van de betalingsregeling vraag je digitaal aan bij de Belastingdienst.

Geen algemene kwijtschelding

Er komt geen algemene kwijtschelding van belastingschulden. Kwijtschelden betekent dat je de belastingschuld niet meer hoeft te betalen. Is een betalingsregeling niet voldoende? De Belastingdienst kan in individuele situaties een vordering wel geheel of voor een deel kwijtschelden. Bijvoorbeeld bij een akkoord op basis van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). 

Einde aan verlaagd tarief invorderingsrente 

Als je een aanslag te laat betaalt, moet je invorderingsrente betalen. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook voor de bedragen in de aflossingsregeling. In de coronaperiode was de invorderingsrente bijna 0%. Sinds 1 juli 2023 is de invorderingsrente 3%. De invorderingsrente stijgt op 1 januari 2024 naar het oude niveau van 4%.

Heb je niet op tijd aangifte gedaan? Of niet voor het juiste bedrag? Dan moet je belastingrente betalen. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting is 8%. De belastingrente voor alle overige belastingen waarvoor belastingrente geldt, is 6%.

Verlagen van voorlopige aanslagen

Verwacht je door de corona-uitbraak een lagere winst? Als je nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betaalt, kun je die verlagen. Je betaalt zo direct minder belasting.

Regelingen voor ondernemers met personeel

Deblokkeren g-rekening

Bedrijven met een g-rekening, zoals bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst een verzoek indienen om het tegoed op die rekeningen te deblokkeren. Er moet dan wel voor de loonheffing of de btw uitstel van betaling zijn aangevraagd. Het versoepelde beleid voor de deblokkering geldt tot 1 oktober 2027.

Normaal kan bij deblokkering alleen het overschot op de g-rekening worden vrijgegeven. Nu worden tijdelijk ook bedragen vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw. Als deze ondernemers uitstel van betaling hebben aangevraagd, krijgen ze hiermee dezelfde uitstelvoorwaarden als ondernemers zonder g-rekening.

Overige belastingmaatregelen

Vrijstelling ontvangen subsidiebedragen

Ontvangen subsidies op grond van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de Tegemoetkoming Ondernemers getroffen Sectoren (TOGS) zijn vrijgesteld van inkomsten- of vennootschapsbelasting. Deze vrijstelling geldt ook voor de Eenmalige opslag Horeca Voorraad- en Aanpassingen (HVA).