Corona

Het coronavirus: check hier je regelingen

 • Alles over
 • Redactie KVK
 • Bijgewerkt 27 jan 2022
 • 14 min lezen
 • 91.6K
De overheid maakt geld vrij voor bedrijven die omzet mislopen door coronamaatregelen. Ondernemers die in het laatste kwartaal van 2021 minimaal 20% omzet verloren komen in aanmerking voor Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Ook de NOW, de tegemoetkoming van loonkosten is terug.

Je kunt TVL Q4 2021 tot 11 februari 2022 (17:00 uur) aanvragen. TVL Q1 2022 gaat open nadat TVL Q4 2021 is gesloten.

Als je te veel coronasteun ontving kan het zijn dat je een deel moet terugbetalen. Financierings- en/of kredietregelingen en belastingmaatregelen zijn nog wel (deels) van kracht. Ook is er hulp en advies over ondernemen, omscholing en schulden. Wil je daar meer over weten? Deze checklist helpt je verder. Informeer voor regionale coronasteun bij je gemeente en provincie.

Financiële tegemoetkoming

Financierings- en/of kredietregelingen

Belastingmaatregelen

Sector- en branchespecifieke regelingen

Overig

Overzicht lopende regelingen

RegelingenAanvraagperiodeAanvragen bijLooptijd
TVL Q4 2021
20 dec 2021 08:00 uur t/m 11 feb 2022 17:00 uur
RVO
1 okt t/m 31 dec 2021
TVL Q1 2022
Nog niet bekend
RVO
1 januari t/m 31 maart 2022
NOW5
13 dec 2021 t/m 31 jan 2022
UWV
1 nov t/m 31 dec 2021
NOW6
14 februari 2022
UWV
1 januari t/m 31 maart 2022
Versoepelde BbzT/m 31 maart 2022
Gemeente waar je woont
1 okt t/m 31 maart 2022

Steunpakket culturele en creatieve sector

 • Monumentenlening
 • TRSEC
 • ATE
Verschillende regelingen
Verschillende instanties
Diverse looptijden
Uitstel belastingenVanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel van betalingBelastingdienstBijzonder uitstel van belastingen t/m 4e kwartaal 2021
BMKB-CT/m 2e kwartaal 2022
Banken en alternatieve financiersVanaf 12 mrt 2020

Diverse overige kredietmogelijkheden

 • KKC
 • Overbruggingskrediet Qredits
 • GO-C
 • GF
 • TOA
Mogelijke verlenging t/m 2e kwartaal 2022
Diverse organisaties
Onbekend

Landbouwregeling BL-C

Mogelijke verlenging t/m 2e kwartaal 2022

RVO
Maximaal 4 jaar
Groen-economisch herstel landbouw
20 december 2021 t/m 14 februari 2022 17.00 uur
RVO
Onbekend
TSVC-19 (vuurwerk)
Mogelijke verlenging t/m 2e kwartaal 2022
RVOOnbekend
KickstartvoucherStaat open, sluitingsdatum onbekend
RVOOnbekend

TVL Q4 2021 en TVL Q1 2022: tegemoetkoming vaste lasten

Ondernemers die in Q4 2021 minimaal 20% omzetverlies verwachten kunnen de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. Ondernemers die in Q1 2022 minimaal 30% omzet verliezen komen ook voor TVL in aanmerking. De steun voor ondernemers in de nachthoreca, onder de naam VLN, is vervangen door de TVL Q4 2021. De TVL wordt berekend met het omzetverlies, het percentage vaste lasten en een subsidiepercentage van 100%. TVL Q4 2021 en TVL Q1 2022 hebben dezelfde voorwaarden als TVL Q3 2021.

Je kunt TVL voor Q4 2021 aanvragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vanaf 20 december 2021 t/m 11 februari 2022 17.00 uur. Aanvragen voor TVL Q1 2022 kan zodra de regeling open staat.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. De regeling geldt voor ondernemers getroffen door de coronacrisis met minimaal 20% omzetverlies in Q4 2021 of minimaal 30% omzetverlies in Q1 2022. Met de regeling kun je onder meer huur, abonnementen en verzekeringen betalen.

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW5) loopt van 13 december 2021 tot en met 31 januari 2022. NOW5 vergoedt een deel van de loonkosten over de periode november en december 2021. Ook voor 2022 is een regeling, de NOW6. Deze regeling heeft betrekking op de periode 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022. Aanvragen voor NOW6 dien je vanaf 14 februari 2022 in via UWV.

De voorwaarden voor NOW6 wijken voor een deel af van de voorwaarden van NOW5. De verschillen check je op Rijksoverheid.

Met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wil de overheid zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden tijdens de coronacrisis. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben, kunnen met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen.

NOW: voorkom terugbetaling vraag zelf je definitieve berekening aan

Je moet het NOW-voorschot (deels) terugbetalen als je meer omzet hebt gemaakt dan verwacht in de periode waarvoor je NOW had aangevraagd. Of als je minder personeel in dienst had dan gepland. Heb je gebruik gemaakt van NOW 2 en heb je een voorschot ontvangen? Vraag voor 31 maart 2022 definitieve berekening aan bij UWV. Zo voorkom je dat je de tegemoetkoming moet terugbetalen.

Wil je weten of dit voor jou geldt? Lees meer in dit artikel over de NOW.

Bbz als alternatief voor TOZO

Van 1 oktober 2021 tot 1 april 2022 zijn de voorwaarden voor een Bbz-uitkering tijdelijk soepeler. Deze versie van de Bbz wordt ook wel Bbz-light genoemd. Je kunt een aanvraag doen met terugwerkende kracht tot de 1e van de vorige maand. De Bbz-light is bedoeld voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf. Je bedrijf is levensvatbaar als je inkomsten na bijstandsverlening voldoende zijn om je zakelijke- en privélasten te betalen. De Bbz-light vraag je aan bij je woongemeente. Kijk of je in aanmerking komt op www.krijgikbbz.nl. Je kunt tot 1 april 2022 een aanvraag doen. Voor een Bbz-lening of krediet moet je in Nederland wonen of in een Nederlandse gemeente zijn ingeschreven als ingezetene.

Steunpakket culturele en creatieve sector

Monumentenlening

Opengestelde monumenten waren door de lockdown van 19 december 2021 tot 25 januari 2022 gesloten. Het kabinet stelt 70 miljoen euro aan leningen beschikbaar voor eigenaren (rechtspersonen en natuurlijke personen) van publiekstoegankelijke rijksmonumenten die door corona minder (publieks)inkomsten hebben. Deze Opengestelde Monumentenlening loopt via het Nationaal Restauratiefonds.

Subsidieregeling evenementen bij annulering

De Tijdelijke regeling subsidie evenementen Covid-19 (TRSEC) is bedoeld voor professionele organisatoren van evenementen zoals festivals, concerten, sportevenementen en zakelijke evenementen. Met deze regeling staat het Rijk garant voor de gemaakte kosten, wanneer een evenement niet door gaat als gevolg van de dan geldende coronamaatregelen. Deze kosten betreffen bijvoorbeeld opbouw van tribunes, beveiliging en technische voorzieningen. De regeling is verlengd voor evenementen tot en met september 2022 en kent de volgende vergoedingen:

 • Voor evenementen in het eerste kwartaal van 2022 ontvangt de organisatie het grootste deel (90%) van de kosten terug als gift. De overige 10% van de kosten worden vergoed in de vorm van een lening, met een rente van 2%.
 • Als de startdatum van een evenement gepland staat in het tweede of derde kwartaal van 2022, ontvangt de organisatie het grootste deel (80%) van de kosten terug als gift. De overige 20% van de kosten worden vergoed in de vorm van een lening, met een rente van 2%.

  Besluit je als organisator zelf het evenement af te blazen voordat een evenementenverbod geldt, dan is de regeling niet van toepassing. De subsidieaanvraag voor evenementen uit 2021 is gesloten. Het kabinet heeft op 14 december 2021 de TRSEC verlengd tot en met 30 september 2022. De verlenging ligt voor beoordeling bij de Europese Commissie. Er gelden wel andere voorwaarden. Aanvragen kan bij RVO.

Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE)

De Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) is bedoeld voor organisatoren van evenementen die niet in aanmerking komen voor de garantieregeling evenementen (TRSEC). De ATE 2021 vergoedt de gemaakte kosten van evenementen die tussen 10 juli en 31 december 2021 niet zijn doorgegaan, vanwege een evenementenverbod van de Rijksoverheid. ATE gaat naar verwachting begin 2022 open, waarna je binnen 10 weken je aanvraag indient.

Het kabinet heeft de ATE op 14 december 2021 verlengd tot en met 30 september 2022. Er gelden wel andere voorwaarden. De verlenging is goedgekeurd door de Europese Commissie. Je kunt je via de website van RVO op de hoogte blijven.

Belastingdienst: o.a. betalingsuitstel en onbelaste vaste reisvergoeding

De Belastingdienst heeft een aantal regelingen om de administratieve en financiële lasten voor ondernemers te verlichten.

De eerder per 1 oktober gesloten regeling Betalingsuitstel vanwege corona wordt weer opengesteld en verlengd tot en met 31 januari 2022. De verlenging geldt voor openstaande belastingen waarvan de betaaltermijn op 1 februari 2022 verstrijkt. Heb je nog openstaande belastingschulden dan volgt automatisch verlenging. In andere gevallen kun je voor het 4e kwartaal om uitstel vragen.

De onbelaste vaste reisvergoeding en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen zijn tot 1 januari 2022 verlengd. Voor alle belastingmaatregelen kun je terecht op de pagina Belastingmaatregelen in coronatijd.

KKC: Kleine Kredieten Corona Garantieregeling

De KKC is beschikbaar voor bedrijven die moeilijk aan relatief klein krediet komen. Doordat de overheid voor een groot deel van de KKC-leningen garant staat, lenen banken en andere financiers met minder risico geld uit. Krediet krijgen is voor ondernemers daardoor eenvoudiger.

Binnen de KKC-regeling staat de overheid voor 95% garant voor leningen van 10.000 tot 50.000 euro. De rest van het risico ligt bij de financiers. Ondernemers betalen 2% vergoedingspremie aan de staat. Aan de regeling zijn enkele voorwaarden verbonden.

Aanvragen van de KCC-regeling doe je niet zelf. Je kunt een geaccrediteerde (toegelaten) financier (meestal je bank) vragen van de regeling gebruik te maken. Aanvragen kon tot 31 december 2021. Het kabinet wil deze regeling opnieuw openstellen voor de eerste 2 kwartalen van 2022. Meer over de aanvraagprocedure en de voorwaarden lees je hier.

Overbruggingskrediet en uitstel aflossing bestaande leningen

Qredits biedt bestaande ondernemers een corona-overbruggingskrediet van maximaal 25.000 euro, waarmee ondernemers hun vaste lasten kunnen betalen. Het krediet is niet bedoeld voor investeringen. De looptijd is maximaal 4 jaar. De eerste 6 maanden is er geen aflossing. De rente is 2% in het eerste jaar, daarna 5,75%.

Daarnaast biedt Qredits bestaande klanten microkredieten bij het dragen van hun financieringslasten. Bestaande klanten krijgt van Qredits 6 maanden uitstel van aflossing op bestaande leningen.

Kijk voor meer informatie op Qredits.nl.

Overbruggingskrediet voor starters

Ook voor starters is er nu corona-overbruggingskrediet. Voorwaarde om in aanmerking te komen is dat je tussen 1 januari en 30 juni 2020 gestart bent met je onderneming. De lening bedraagt maximaal 35.000 euro. De regeling is opengesteld op 21 mei 2021. Je kunt je aanvraag indienen bij Qredits.

BMKB-C: meer en sneller lenen bij banken en alternatieve financiers

Met de BMKB-C kunnen ondernemingen sneller en gemakkelijker meer geld lenen. Dat kan uitbreiding van bestaande financiering zijn, of een nieuw krediet. De regeling is ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening-courant-kredieten met een looptijd tot 4 jaar.

De regeling richt zich op bedrijven met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. Sommige bedrijfsgroepen zijn uitgesloten omdat ze eigen regelingen hebben. De regeling is verlengd tot en met het tweede kwartaal van 2022.

Je kunt een geaccrediteerde financier vragen van de BMKB-C gebruik te maken.

GO-C: coronaregeling staatsgarantie op (middel)grote leningen

Voor grote (mkb-)bedrijven die in de kern gezond zijn en moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen is er de GO-C. Dat is de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling, verruimd met een coronamodule.

Deze GO-C module maakt kredietaanvragen makkelijker omdat de overheid zich voor 80% garant stelt voor bankleningen en bankgaranties van grootbedrijven (omzet meer dan 50 miljoen euro) en 90% van het mkb (omzet tot 50 miljoen euro). Binnen de regeling kunnen leningen tussen 1,5 miljoen en 150 miljoen euro per onderneming worden verstrekt. De looptijd is maximaal 6 jaar.

De verruiming van de regeling loopt via geaccrediteerde (toegelaten) financiers, die de GO-C aanvragen bij uitvoeringsinstantie RVO. Om gebruik te maken van de regeling meld je je bij je bank, die bepaalt of de aanvraag in behandeling wordt genomen. Maximaal 3 weken nadat de bank je aanvraag bij RVO heeft ingediend volgt een reactie van RVO. Daarna besluit de bank of het krediet wordt verstrekt. Financiers kunnen tot en met 31 december 2021 een aanvraag doen bij RVO. Het kabinet wil deze regeling opnieuw openstellen voor het eerste en tweede kwartaal van 2022. Meer informatie vind je op Ondernemersplein: Garantie ondernemingsfinanciering (GO). Kijk ook op de website van RVO. Daar lees je ook meer over de voorwaarden.

Groeifaciliteit (GF): overheidsgarantie op risicodragend vermogen

Groeifaciliteit is bedoeld voor ondernemers die risicodragend vermogen nodig hebben, bijvoorbeeld voor snelle groei, een bedrijfsovername of expansie in het buitenland. Met de Groeifaciliteit krijgt de financier van een onderneming 50% overheidsgarantie op achtergestelde leningen en op aandelen van participatiemaatschappijen. Deze regeling moet ondernemers helpen met het aantrekken van financiering. De Groeifaciliteit loopt door tot 1 juli 2023.

Meer informatie vind je op RVO.

TOA-krediet: corona-doorstartkrediet mkb-bedrijven

Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor leningen aan mkb-bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. Zij kunnen in aanmerking komen voor een lening van maximaal 100.000 euro, onder gunstige voorwaarden.

Het TOA-krediet is bedoeld voor mkb-bedrijven met hoge schulden en geen tot weinig middelen voor een herstart. Je kunt het geld gebruiken voor herstarten, uitbreiden of aanpassen van je bedrijfsactiviteiten.

Het krediet is onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA). De belangrijkste voorwaarde is dat je gebruik maakt van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) en dat je bindende afspraken hebt gemaakt met je schuldeisers. Daarnaast moet je bedrijf in de kern gezond te zijn.

Aanvragen bij Qredits kan van 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2024. Meer over het TOA-krediet en de voorwaarden lees je hier.

BL-C: financiering voor land- en tuinbouw

Deze regeling is er voor gezonde land- en tuinbouwbedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis. De regeling voor 2021 is gesloten. Het kabinet wil de regeling verlengen tot en met het tweede kwartaal 2022. Openstelling van de regeling wordt zo snel mogelijk kenbaar gemaakt.

Met de BL-C staat de overheid borg voor een overbruggingskrediet van maximaal 1,5 miljoen euro per bedrijf. Aanvragen van deze regeling doe je niet zelf, maar via een aangewezen bank of financier. Deze kan een aanvraag voor je indienen bij RVO. Hier lees je meer over de inhoud van de BL-C-regeling en de voorwaarden.

Subsidie voor groen-economisch herstel landbouw

Door coronamaatregelen getroffen landbouwbedrijven kunnen aanspraak maken op de volgende regelingen vanuit het Economische Herstelfonds:

De regelingen zijn bedoeld voor duurzaam economisch herstel, en voor het stimuleren van onder andere precisielandbouw, jonge landbouwers, digitalisering en het aanpakken van droogte en verzilting. Zo dragen de regelingen bij aan een toekomstperspectief in een duurzame landbouw. De aanvraag voor deze subsidies staan open van 20 december 2021 tot en met 14 februari 2022, 17:00 uur.

Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 (TSVC-19)

Net als in 2020 was het verkopen en afsteken van vuurwerk voor de jaarwisseling 2021/2022 verboden. Tot 31 januari 2022 loopt een internetconsultaties voor 2 regelingen:

In de consultatie kunnen getroffen bedrijven reageren op de voorgestelde regeling. Na de consultatie worden de regelingen nader uitgewerkt en wordt bekend wanneer aanvraag voor compensatie mogelijk is.

Kickstartvoucher: 2.500 euro voor extern advies internationale zaken

Zijn je activiteiten in het buitenland geraakt door de coronacrisis? Met de Kickstartvoucher kun je een externe adviseur betalen. De adviseur helpt om de gevolgen voor je bedrijf in het buitenland te beperken. RVO voert de regeling uit. Je kunt de Kickstartvoucher gebruiken om bijvoorbeeld je internationale productie te verbeteren, een nieuw internationaal sales- of marketingplan te maken of nieuwe verdienmodellen te onderzoeken.

De kosten voor de externe adviseur worden voor 80% vergoed, tot een maximum van 2.500 euro exclusief btw. De rest betaal je zelf.

Na afronding van het werk van de externe adviseur draag je de Kickstartvoucher digitaal over aan de adviseur. De adviseur levert de voucher digitaal in bij RVO. Vervolgens betaalt RVO de voucherwaarde rechtstreeks uit aan de adviseur.

Kijk voor de voorwaarden op RVO.

Gesloten regelingen

Tozo: inkomensondersteuning en leningen - GESLOTEN

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) was een regeling om zelfstandigen, inclusief zzp'ers, inkomensondersteuning te bieden. Daarnaast kon je met de Tozo een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen om liquiditeitsproblemen op te lossen. De Tozo is vanaf 1 oktober 2021 gesloten. Bekijk of de Bbz-regeling met tijdelijk versoepelde voorwaarden een alternatief voor je is.

Terugbetalen TOZO-leningen

De start van de verplichte aflossing begint een half jaar later, dus op 1 juli 2022. Dit uitstel geldt voor alle Tozo-leningen, ongeacht het moment van verstrekken. Daarnaast wordt de looptijd voor alle Tozo-leningen met 1 jaar verlengd van 5 jaar naar 6 jaar. Dat is de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald. Over de maanden januari 2022 tot en met juni 2022 hoeft ook geen rente te worden betaald. Aanvragen van TOZO is niet meer mogelijk.

TONK: ondersteuning noodzakelijke kosten - GESLOTEN

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) was bedoeld voor mensen die als gevolg van het coronavirus veel minder inkomsten hadden en hun lasten niet meer konden betalen. De regeling was ook bedoeld voor ondernemers.

Lees hier meer over de inhoud van de regeling.

Voucherkredietfaciliteit reisbranche- GESLOTEN

Omdat veel vakanties en reizen zijn geannuleerd gaven reisorganisaties vouchers uit. Veel reisorganisaties waren niet in staat om de vouchers van alle reizigers terug te betalen. Via de Voucherkredietfaciliteit verstrekte de overheid leningen aan Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). SGR verstrekte het geld vervolgens aan reisorganisaties die in de problemen kwamen.

Reisorganisaties konden alleen een lening bij SGR aanvragen om verstrekte vouchers voor pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen terug te betalen aan de reiziger. Het ging om vouchers die waren afgegeven onder de garantieregeling van SGR tussen 12 maart en 31 december 2020. Maximaal 80% van de waarde van de vouchers werd door de regeling gefinancierd. Reisorganisaties konden maximaal 50 miljoen krediet aanvragen. In totaal was er 400 miljoen euro beschikbaar. Een lening aanvragen kan nog tot eind 2021.

Meer informatie

De meest actuele informatie over o.a. het coronavirus en de voorzorgsmaatregelen is te vinden op de RIVM-site. Bij de Rijksoverheid kun je terecht voor informatie over de aanpak van het virus, de laatste updates en de belangrijkste vragen. Het publieksinformatienummer van de overheid is 0800 - 1351.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het Coronaloket van KVK.

Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage
Financiering