Corona

Het coronavirus: check hier je regelingen

 • Alles over
 • Redactie KVK
 • Bijgewerkt 3 sep 2021
 • 17 min lezen
 • 230.1K
De overheid ondersteunt ondernemers tijdens de coronacrisis met regelingen. Hiermee kun je bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen of tegemoetkoming in je loonkosten. Ook zijn er regelingen die het makkelijker maken om aan krediet te komen. Tot 1 oktober 2021 is het coronasteunpakket van kracht. Enkele regelingen lopen langer door.

In dit overzicht vind je de belangrijkste regelingen, met een link naar de pagina met uitgebreide informatie per regeling. Bekijk ook de regelingencheck: vul vragen over je bedrijf in en krijg inzicht in de regelingen die mogelijk voor jou van toepassing zijn. Eind september 2021 stoppen de meeste financiële regelingen. Als je te veel coronasteun hebt ontvangen kan het zijn dat je een deel moet terugbetalen.


Financiële tegemoetkoming

Werkgelegenheids- en scholingsregelingen

Financierings- en/of kredietregelingen

Belastingmaatregelen

Sector- en branchespecifieke regelingen

Overig

KVK Corona regelingencheck

Op basis van een paar vragen, krijg je inzicht in de (fiscale) regelingen die mogelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de voor jou belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen.

Doe de regelingencheck.

Overzicht lopende regelingen

RegelingenAanvraagperiodeAanvragen bijLooptijd
NOW 3: subsidieblok 4
26 juli tot en met 30 september 2021
UWV1 jul t/m
30 sep 2021
Tozo 5
1 jul t/m
30 sep 2021
Woongemeente1 jul t/m
30 sep 2021
Tozo 5: lening voor bedrijfskapitaal: max E 10.157 voor Tozo 1,2,3,4 en 5 gezamenlijk


De maximale looptijd van een lening is 5 jaar.
 
TVL Q3 2021
31 aug t/m 26 okt 2021
RVO1 jul t/m
30 sep 2021
Uitstel belastingenVanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel van betalingBelastingdienstBijzonder uitstel van belastingen tot 1 juli 2021. Aflossing start vanaf 1 oktober 2022 in 60 maandelijkse termijnen
BMKB-CT/m 31 dec 2021Banken en alternatieve financiersVanaf 12 mrt 2020
KKCT/m 31 dec 2021Banken en alternatieve financiersLeningen die vanaf 7 mei 2020 zijn verstrekt, kunnen vanaf 29 mei worden geherfinancierd

TONK

Vanaf 1 mrt 2021. Uiterste aanvraagdatum verschilt per gemeente

Woongemeente1 jan t/m 30 sep 2021

TOA

Vanaf 1 juni 2021 t/m 31 mei 2024

Qredits
1 juni t/m 31 mei 2024

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wil de overheid zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden tijdens de coronacrisis. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben en voldoen aan de voorwaarden, kunnen met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Doel is zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden. De regeling loopt tot en met 30 september 2021.

Aanvragen kan bij het UWV

Terugbetalen NOW

Eind september 2021 stoppen veel financiële regelingen waaronder ook de NOW. Je moet het NOW-voorschot (deels) terugbetalen als je meer omzet hebt gemaakt dan verwacht in de periode waarvoor je NOW had aangevraagd. Of als je minder personeel in dienst had dan gepland. Neem dan contact op met het UWV voor een eventuele betalingsregeling.

Wil je weten of je aan de voorwaarden voldoet? Lees dan het uitgebreide artikel over de NOW.

Tozo: inkomensondersteuning en leningen

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is in het leven geroepen om zelfstandigen, inclusief zzp'ers, inkomensondersteuning te bieden zodat zij in hun levensonderhoud kunnen blijven voorzien. Daarnaast kun je met de Tozo een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen om liquiditeitsproblemen op te lossen. De Tozo loopt tot en met 30 september 2021.

Aanvragen doe je digitaal bij je woongemeente. Kijk hiervoor op de website van je gemeente. Meer informatie over de regeling en de voorwaarden is hier te vinden.

TVL: tegemoetkoming vaste lasten

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. De regeling geldt voor ondernemers getroffen door de coronacrisis en voor gedupeerde ondernemers van de wateroverlast met minimaal 30% omzetverlies. Met de regeling kun je onder meer huur, abonnementen en verzekeringen betalen. Voor de land- en tuinbouw is een een aanvullende module binnen de TVL opgenomen.

De TVL loopt tot en met 30 september 2021 en is opgedeeld in 4 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten een aanvraag doen bij uitvoerder RVO.nl. Wil je meer weten over de TVL? Bekijk dan dit artikel.

TONK: ondersteuning noodzakelijke kosten

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor mensen die als gevolg van het coronavirus veel minder inkomsten hebben en hun lasten niet meer kunnen betalen. De regeling is ook bedoeld voor ondernemers. TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten. Denk aan huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente, gas, water, licht, etc. Aanvragen kan bij je woongemeente. TONK geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021.

Lees hier meer over de inhoud van de regeling.

Sociaal pakket: 1,4 miljard euro

Het kabinet trekt 1,4 miljard euro uit voor een sociaal pakket om werkgelegenheid te behouden en creëren. Het doel is mensen te ondersteunen en ze te helpen zich aan te passen aan de veranderende arbeidsmarkt. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt, aldus de overheid. In bepaalde sectoren verdwijnen banen en soms is dat permanent. Ook is sprake van een verschuiving van werkgelegenheid van de ene naar de andere sector. In sommige sectoren blijft de werkgelegenheid relatief ongemoeid of staan vacatures open. Het pakket omvat 4 hoofdelementen:

1. Ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk (683 miljoen euro)

Het kabinet ondersteunt werkzoekenden waar dat nodig is. De inzet is dat zoveel mogelijk mensen direct van de ene naar de andere baan gaan, zonder in een uitkering terecht te komen. De ondersteuning en begeleiding bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Ondersteuning via sectorale samenwerkingsverbanden. Aan werkenden die hun baan dreigen te verliezen kunnen samenwerkingsverbanden van sectoren, sociale partners, O&O fondsen en andere betrokkenen met cofinanciering maatwerktrajecten aanbieden. Het kabinet stelt hiervoor 72 miljoen euro beschikbaar.
 • Regionale mobiliteitsteams voor van-werk(loosheid)-naar-werk begeleiding. Hiervoor reserveert het kabinet in totaal 195 miljoen euro.
 • Investering in de dienstverlening van het UWV en gemeenten, om de verwachte hogere instroom van uitkeringsgerechtigden op te vangen. In totaal is hiervoor 331 miljoen euro beschikbaar. De financiële middelen worden ingezet voor re-integratietrajecten en werkzoekendendienstverlening.
 • Bijzondere aandacht is er voor zelfstandigen en werknemers met een arbeidsbeperking. Voor advisering aan ondernemers en begeleiding van werknemers naar ander werk is in totaal 43 miljoen euro beschikbaar.

2. Scholing en ontwikkeling voor behoud van werk (199 miljoen euro)

Er is bijna 200 miljoen euro beschikbaar voor omscholing en ontwikkeladviezen. Het geld gaat naar opleiders die werkenden helpen zich aan nieuwe arbeidsmarktomstandigheden aan te passen. De regeling is beschikbaar voor werknemers, maar ook voor zzp’ers en andere ondernemers. Werkgevers die NOW-subsidie ontvangen zijn verplicht hun personeel te wijzen op loopbaanontwikkeling en scholing. Daarover lees je hier meer.

Via het vorig jaar gestarte NL Leert door kunnen in 2021 in totaal 50.000 werknemers, werkzoekenden, flexwerkers, zelfstandigen en zzp’ers loopbaanadvies krijgen via deze regeling. Hierbinnen bestaat de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan online scholingstrajecten.

3. Bestrijding van jeugdwerkloosheid (346 miljoen euro)

Schoolverlaters worden meer dan anderen geraakt door de afnemende werkgelegenheid, doordat zij zijn aangewezen op vrijkomende of nieuwe banen. Het kabinet zet dan ook in op het bestrijden van jeugdwerkloosheid. Voor elke arbeidsmarktregio is geld beschikbaar voor de coördinatie van een eigen regionale aanpak jeugdwerkloosheid. Deze aanpak zal in komende periode verder uitgewerkt worden.

4. Aanpak van armoede en schulden (146 miljoen euro)

Door de coronacrisis stijgt waarschijnlijk het aantal mensen in armoede en met problematische schulden waar ze niet zonder hulp vanaf komen. Daarom maakt het kabinet geld vrij om mensen via gemeenten te kunnen ondersteunen. Daarnaast wordt een waarborgfonds ingericht om mensen met problematische schulden te helpen. Meer informatie vind je bij het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid.

KKC: Kleine Kredieten Corona Garantieregeling

De KKC is opgetuigd voor bedrijven die moeite hebben aan relatief klein krediet te komen. Doordat de overheid voor een aanzienlijk deel voor de KKC-leningen garant staat, is het risico voor banken en andere financiers om geld uit te lenen kleiner. Krediet krijgen is voor ondernemers daardoor eenvoudiger.

Binnen de KKC-regeling staat de overheid voor 95% garant voor leningen van 10.000 tot 50.000 euro, de rest van het risico ligt bij de financiers. Ondernemers betalen 2% vergoedingspremie aan de staat. Aan de regeling zijn enkele voorwaarden verbonden.

Aanvragen van de KCC-regeling doe je niet zelf. Je kunt een geaccrediteerde (toegelaten) financier (meestal je bank) vragen van de regeling gebruik te maken. Aanvragen kan tot en met 31 december 2021. Meer over de aanvraagprocedure en de voorwaarden lees je hier.

Overbruggingskrediet en uitstel aflossing bestaande leningen

Qredits biedt bestaande ondernemers een corona-overbruggingskrediet van maximaal 25.000 euro, waarmee ondernemers hun vaste lasten kunnen betalen. Het krediet is niet bedoeld voor investeringen. De looptijd is maximaal 4 jaar. De eerste 6 maanden is er geen aflossing. De rente is 2% in het eerste jaar, daarna 5,75%.

Daarnaast biedt Qredits bestaande klanten microkredieten bij het dragen van hun financieringslasten. Bestaande klanten krijgt van Qredits 6 maanden uitstel van aflossing op bestaande leningen.

Kijk voor meer informatie op Qredits.nl.

Overbruggingskrediet voor starters

Ook voor starters is er nu corona-overbruggingskrediet. Voorwaarde om in aanmerking te komen is dat je tussen 1 januari en 30 juni 2020 gestart bent met je onderneming. De lening bedraagt maximaal €35.000. De regeling is opengesteld op 21 mei 2021. Je kunt je aanvraag indienen bij Qredits.

BMKB-C: meer en sneller lenen bij banken en alternatieve financiers

Met de BMKB-C kunnen ondernemingen sneller en gemakkelijker meer geld lenen. Dat kan uitbreiding van bestaande financiering zijn, of een nieuw krediet. De regeling is ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening-courant-kredieten met een looptijd tot 4 jaar.

De regeling richt zich op met bedrijven met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. Sommige bedrijfsgroepen zijn uitgesloten omdat ze eigen regelingen hebben. De regeling loopt tot en met 31 december 2021.

Je kunt een geaccrediteerde financier vragen van de BMKB-C gebruik te maken. Lees meer over de voorwaarden in het artikel over de BMKB-C.

GO-C: coronaregeling staatsgarantie op (middel)grote leningen

Voor grote (mkb-)bedrijven die in de kern gezond zijn en moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen is er de GO-C. Dat is de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling, verruimd met een coronamodule. Met de verruiming zijn de staatsgaranties verhoogd, waardoor financiers minder risico lopen bij het verstrekken van krediet. Met GO-C kunnen bedrijven die vanwege hun omvang niet voor de BMKB-C in aanmerking komen toch gebruikmaken van een verruimde staatsgarantie.

Met de GO-C module geeft de overheid een 80% garantie op bankleningen en bankgaranties voor grootbedrijven (omzet meer dan 50 miljoen euro) en 90% voor het mkb (omzet tot 50 miljoen euro). Binnen de regeling kunnen leningen tussen 1,5 miljoen en 150 miljoen euro per onderneming worden verstrekt. De looptijd is maximaal 6 jaar. Het GO-garantieplafond is met de GO-C verhoogd naar 10 miljard euro.

De verruiming van de regeling loopt via geaccrediteerde financiers, die de GO-C aanvragen bij uitvoeringsinstantie RVO. Om gebruik te maken van de regeling meld je je bij je bank, die bepaalt of de aanvraag in behandeling wordt genomen. Maximaal 3 weken nadat de bank je aanvraag bij RVO heeft ingediend volgt een reactie van RVO. Daarna besluit de bank of het krediet wordt verstrekt. Financiers kunnen tot en met 31 december 2021 een aanvraag doen bij RVO. Meer informatie vind je op Ondernemersplein: Garantie ondernemingsfinanciering (GO). Kijk ook op de website van RVO.nl. Daar lees je ook meer over de voorwaarden.

Groeifaciliteit (GF): overheidsgarantie op risicodragend vermogen

Groeifaciliteit is bedoeld voor ondernemers die risicodragend vermogen nodig hebben, bijvoorbeeld voor snelle groei, een bedrijfsovername of expansie in het buitenland. Met de Groeifaciliteit krijgt de financier van een onderneming 50% overheidsgarantie op achtergestelde leningen en op aandelen van participatiemaatschappijen. Deze regeling moet ondernemers helpen met het aantrekken van financiering. De Groeifaciliteit loopt door tot 1 juli 2023.

Meer informatie vind je op RVO.nl.

TOA-krediet: corona-doorstartkrediet mkb-bedrijven

Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor leningen aan mkb-bedrijven die getroffen zijn door de corona-crisis. Zij kunnen in aanmerking komen voor een lening van maximaal 100.000 euro, onder gunstige voorwaarden.

Het TOA-krediet is bedoeld voor mkb-bedrijven met hoge schulden en geen tot weinig middelen voor een herstart. Je kunt het geld gebruiken voor herstarten, uitbreiden of aanpassen van je bedrijfsactiviteiten.

Het krediet is onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA). De belangrijkste voorwaarde is dat je gebruik maakt van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) en dat je bindende afspraken hebt gemaakt met je schuldeisers. Daarnaast moet je bedrijf in de kern gezond te zijn.

Aanvragen bij Qredits kan van 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2024. Meer over het TOA-krediet en de voorwaarden lees je hier.

Belastingdienst: o.a. betalingsuitstel en onbelaste vaste reisvergoeding

De Belastingdienst heeft een flink aantal regelingen om de administratieve en financiële lasten voor ondernemers te verlichten.

Aanvragen van uitstel of verlenging van uitstel is mogelijk tot 1 oktober 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen. Heb je al eerder verlenging gekregen? Dan geldt dat nu automatisch tot 1 oktober 2021. De datum waarop je gaat terugbetalen is 1 oktober 2022. Je krijgt 60 maanden de tijd om je belastingschuld terug te betalen. Let op: belastingverplichtingen die vanaf 1 oktober 2021 ontstaan, moet je weer voor de aangegeven datum betalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aangifte btw voor het 3e kwartaal 2021.

De onbelaste vaste reisvergoeding en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen zijn tot 1 januari 2022 verlengd. Voor alle belastingmaatregelen kun je terecht op de pagina Belastingmaatregelen in coronatijd.

BIK: per 1 januari opgeheven, AWf wordt verlaagd

Met de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) konden bedrijven een tijdelijke korting krijgen om tijdens de coronacrisis te kunnen blijven investeren in bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld machines.

De BIK is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 ingetrokken. Dat komt door Europese regels rond staatssteun. Om te voorkomen dat ondernemers op last van de Europese Commissie moeten terugbetalen, kiest de overheid ervoor de steunmaatregel op te heffen. In plaats van BIK verlaagt het kabinet de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). Een verlaging van die werkgeverspremie verlaagt de loonkosten. De ruimte om te investeren of externe financiering te vinden wordt daardoor vergroot, net als bij BIK. In de Kamerbrief over het intrekken van de BIK vind je details. .

BL-C: financiering voor land- en tuinbouw

Deze regeling is er voor gezonde land- en tuinbouwbedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis. Met de BL-C staat de overheid borg voor een overbruggingskrediet van maximaal 1,5 miljoen euro per bedrijf. Aanvragen van deze regeling doe je niet zelf, maar via een aangewezen bank of financier. Deze kan een aanvraag voor je indienen bij RVO. Aanvragen kan tot en met 31 december 2021. Hier lees je meer over de inhoud van de BL-C-regeling en de voorwaarden.

Rijksoverheid: 52,4 miljoen voor corona-herstel landbouw

Door coronamaatregelen getroffen landbouwbedrijven kunnen aanspraak maken op de Investeringsregeling Groen-economisch herstel en de Samenwerkingsregeling Groen-economisch herstel. In totaal is hier 52,4 miljoen voor vrijgemaakt. In 2021 is er 15,5 miljoen euro beschikbaar en in 2022 36,9 miljoen. De regelingen zijn bedoeld voor duurzaam economisch herstel, en voor het stimuleren van onder andere precisielandbouw, jonge landbouwers, digitalisering en het aanpakken van droogte en verzilting. Zo dragen de regelingen bij aan een toekomstperspectief in een duurzame landbouw. De 2 regelingen worden uitgewerkt en vanaf de 2e helft van 2021 opengesteld.

Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 (TSVC-19)

De Tijdelijke subsidie vuurwerkverbod COVID-19 (TSVC-19) Opslag en vervoer is een tegemoetkoming voor met name importeurs. De tegemoetkoming is voor extra kosten voor opslag en transport van ingekocht consumentenvuurwerk, bestemd voor de afgelopen jaarwisseling. Deze regeling gaat naar verwachting aan het einde van de zomer van 2021 open.

Leningen voor culturele professionals

De overheid ondersteunt culturele professionals met leningen. Via het 4e Steunpakket Cultuur is 3 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het bedrag komt bovenop de 45,3 miljoen die eerder beschikbaar was.

Cultuur Opstart Lening

De Cultuur Opstart Lening is bedoeld voor culturele en creatieve organisaties, zodat zij kunnen investeren in nieuwe programma’s, projecten en producten. Deze lening is bedoeld voor organisaties die minimaal 50 procent eigen inkomsten hebben en is onderdeel van het steunpakket voor de cultuursector. De lening is maximaal 500.000 euro per aanvraag tegen 1% rente. De regeling liep tot 1 juli 2021, maar is verlengd. De loketten zijn open tot en met 30 september 2021.

Cultuur Vermogen Lening

De Cultuur Vermogen Lening is voor organisaties met een aantoonbaar exploitatietekort en eenmanszaken met een aantoonbaar inkomensverlies door de coronacrisis. Met de lening kun je het vermogen van je bedrijf versterken. Eenmanszaken kunnen een lening van maximaal 75.000 euro aanvragen. Organisaties kunnen maximaal 500.000 euro lenen. De rente is 1% voor eenmanszaken en organisaties. De regeling liep tot 1 juli, maar is verlengd tot en met 30 september 2021.

TVS en TASO: regelingen sportsector

Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS)

Verhuurders van sportaccommodaties die (een deel) van de huur over het 1e en 2e kwartaal van 2021 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties kunnen in aanmerking komen voor de TVS.

De aanvraagperiode voor TVS Q2 2021 loopt van 26 juli tot en met 20 september 2021.

Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO)

Amateursportorganisaties die minimaal 10% omzetverlies en financiële schade van ten minste 1.000 euro hebben gehad in het 1e kwartaal van 2021 kunnen gebruik maken van de TASO-regeling. Dit verlies moet het gevolg zijn van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19. De aanvraagperiode voor Q2 2021 loopt van 26 juli tot en met 20 september 2021.

Voucherkredietfaciliteit reisbranche

Omdat veel vakanties en reizen zijn geannuleerd gaven reisorganisaties vouchers uit. De eerste vouchers verlopen binnenkort, maar veel reisorganisaties zijn niet in staat om alle reizigers terug te betalen. Via de Voucherkredietfaciliteit verstrekt de overheid leningen aan Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). SGR verstrekt het geld vervolgens aan reisorganisaties die in de problemen dreigen te komen.

Reisorganisaties kunnen alleen een lening bij SGR aanvragen om verstrekte vouchers voor pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen terug te betalen aan de reiziger. Het gaat om vouchers die zijn afgegeven onder de garantieregeling van SGR tussen 12 maart en 31 december 2020. Maximaal 80% van de waarde van de vouchers wordt door de regeling gefinancierd. Reisorganisaties kunnen maximaal 50 miljoen krediet aanvragen. In totaal is er 400 miljoen euro beschikbaar. Een lening aanvragen kan nog tot eind 2021.


Subsidieregeling evenementen bij annulering

De Tijdelijke regeling subsidie evenementen Covid-19 geeft de evenementenbranche weer perspectief. De regeling is gemaakt voor professionele organisatoren van evenementen. Het gaat dan om festivals, concerten, sportevenementen en zakelijke evenementen. Met deze regeling staat het Rijk garant voor de gemaakte kosten, mocht het evenement onverhoopt niet door kunnen gaan door de dan geldende coronamaatregelen. De organisatie ontvangt in dat geval het grootste deel (80%) van de kosten terug als gift. De overige 20% van de kosten worden vergoed in de vorm van een lening, tegen 2% rente.
Door verlenging van het verbod op meerdaagse evenementen tot en met 19 september is het subsidiepercentage tijdelijk verhoogt naar 100% zonder terugbetalingsverplichting. Deze verhoging geldt voor evenementen tussen 10 juli tot en met 19 september. Een aanvraag voor deze tijdelijke verruiming kan worden gedaan na goedkeuring door de Europese Commissie.
Besluit je als organisator zelf het evenement af te blazen omdat het niet meer rendabel is, dan is de regeling niet van toepassing.

Voorwaarden voor de regeling

 • Het evenement vindt plaats tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021 in (Caribisch) Nederland.
 • Het is toegestaan om een evenement dat op dit moment gepland stond vóór 1 juli 2021 te verplaatsen naar een datum tússen 1 juli 2021 en 31 december 2021.
 • Het evenement had de 2 (direct) voorafgaande edities een annuleringsverzekering.
 • De organisatie houdt zich aan de dan geldende corona- en veiligheidsmaatregelen.
 • Gratis evenementen vallen niet onder de regeling.

Aanvragen kan bij RVO.

Kickstartvoucher: 2.500 euro voor extern advies internationale zaken

Zijn je activiteiten in het buitenland geraakt door de coronacrisis? Met de Kickstartvoucher kun je een externe adviseur betalen. De adviseur helpt om de gevolgen voor je bedrijf in het buitenland te beperken. RVO voert de regeling uit. Je kunt de Kickstartvoucher gebruiken om bijvoorbeeld je internationale productie te verbeteren, een nieuw internationaal sales- of marketingplan te maken of nieuwe verdienmodellen te onderzoeken.

80% van de kosten voor de externe adviseur wordt vergoed, tot een maximum van 2.500 euro exclusief btw. De rest betaal je zelf.

Na afronding van het werk van de externe adviseur draag je de Kickstartvoucher digitaal over aan de adviseur. De adviseur levert de voucher digitaal in bij RVO. Vervolgens betaalt RVO de voucherwaarde rechtstreeks uit aan de adviseur.

Kijk voor de voorwaarden op RVO.

Meer informatie

De meest actuele informatie over o.a. het coronavirus en de voorzorgsmaatregelen is te vinden op de RIVM-site. Bij de Rijksoverheid kun je natuurlijk terecht voor informatie over de aanpak van het virus, de laatste updates en de belangrijkste vragen. Het publieksinformatienummer van de overheid is 0800 - 1351.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het Coronaloket van KVK.

Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage