Zo werkt belasting betalen over crypto's

Ondernemers kunnen op verschillende manieren te maken krijgen met crypto's. Je wilt bijvoorbeeld beleggen in crypto's naast je normale werkzaamheden. Of misschien wil je handelen in crypto's als bedrijf. Waar je ook voor kiest: je moet over crypto's belasting betalen. Neem ze daarom altijd op in je belastingaangifte. Welke belasting en hoe dit werkt, hangt af van je rechtsvorm. Je leest hier waar je op moet letten.

Bepaal je uurtarief

Vul in wat je wil verdienen en ontdek welk uurtarief daarbij past

Bereken het nu

Eenmanszaak en crypto's

Ik beleg in een eenmanszaak

Als eenmanszaak kun je naast je gewone werkzaamheden ook beleggen in crypto's. Voor je inkomsten als zzp'er is er geen verschil tussen privé geld of zakelijk geld. Dat betekent dat beleggen in crypto's belast is in box 3 van de inkomstenbelasting. Tenzij je actief handelt in crypto's. Dat is belast in box 1. 

Ik handel actief in crypto's

Je kunt als eenmanszaak ook actief in crypto's handelen. Dat betekent dat je bedrijf winst wil maken met het kopen en verkopen van crypto's. De Belastingdienst kijkt dan of je aan 'meer dan normaal vermogensbeheer' doet. Of dat je activiteiten horen bij 'normaal vermogensbeheer'. Dit zijn twee verschillende dingen.

Normaal vermogensbeheer is belast in box 3. Deze box rekent belasting over inkomen uit sparen en beleggen. Bij méér dan normaal vermogensbeheer is de winst belast in box 1. Box 1 rekent belasting over inkomen uit werk en woning.

Er is geen harde grens tussen 'normaal' en 'meer dan normaal' vermogensbeheer. De overgang hangt af van:

  • je kennis en ervaring
  • hoeveel tijd je in de cryptohandel steekt
  • hoeveel hulpmiddelen je koopt

Elke combinatie van deze drie onderdelen kan ervoor zorgen dat je van box 3 naar box 1 gaat.

De belastingheffing op geld in box 3 ligt lager dan box 1. In box 1 is het belastingtarief voor  inkomsten maximaal 49,50% in 2023 (vanaf € 75.518 aan belastbaar inkomen. Tot dit bedrag geldt een tarief van 36,97%).

Aangifte inkomstenbelasting box 3

Zoals hiervoor besproken, valt een belegging in crypto's door een eenmanszaak meestal in box 3 van de inkomstenbelasting.

De belasting in deze box wordt berekend over de waarde van je crypto's op de peildatum. De peildatum is op 1 januari. Er zijn (nog) geen regels over welke cryptokoers je van welk handelsplatform toepast.

In de praktijk neem je de koers van het handelsplatform waar de crypto's staan of vandaan komen. Koersschommelingen in de rest van het jaar maken niets meer uit voor de belasting op crypto's. Zelfs niet als de koers op 2 januari al enorm stijgt of daalt.

Belasting 2023

In 2023 geldt er een nieuwe manier van geld belasten in box 3. Cryptogeld valt in de categorie 'overige bezittingen'. Voor overige bezittingen is het rendement hoger dan voor spaargeld. Over het vastgestelde rendement betaal je 36% belasting (2024).

Van box 3 naar box 1

In de volgende gevallen kunnen je inkomsten van box 3 naar box 1 verschuiven: 

  • Heb je bijzondere (voor)kennis als je crypto's koopt en verkoopt? Weet je hier meer over dan andere mensen? Dit kan een teken zijn dat je winst in box 1 belast wordt.
    Andersom geldt dit ook. Heb je geen bijzondere kennis en weet je hetzelfde als iedereen? Dan kan dit een teken zijn dat je winst in box 3 valt.
  • Je bent de hele dag bezig met het kopen en verkopen van crypto’s. Ook besteed je veel tijd aan het kiezen van het juiste moment. Dan betaal je belasting over je winst zo goed als zeker in box 1.

Doe je één van de bovenstaande activiteiten voor je eigen bv? Dan moet je over de winst vennootschapsbelasting betalen. Latere dividenduitkeringen zijn belast met aanmerkelijkbelangheffing (box 2). 

Voldoe je aan één of meer van de bovenstaande punten? Dan verschuift je winst van box 3 naar box 1. Toch is dit niet altijd zo. Als er sprake is van speculatie blijft de winst in box 3. Speculatie betekent dat je een vermoeden hebt dat het een goed moment is om crypto's te kopen of te verkopen. Je weet het niet zeker. Dit hoort bij beleggen en daarom valt de winst in box 3. 

Besloten vennootschap en crypto's

Mijn bv handelt in crypto's

Je kunt ook in een bv handelen in crypto's. Dan koop je crypto's en verkoop je ze weer door om er winst mee te maken. Ook kun je in een bv beleggen in crypto's. Dit doe je ook voor winst. Het verschil tussen beide is het doel.

Is het handelen in crypto's dat wat je bedrijf elke dag doet? En ligt de focus daarbij op geld verdienen? Als dit ook is hoe het bedrijf zich aan de wereld presenteert, dan is het handelen in crypto's het hoofddoel van je bedrijf.

De crypto's koop je met geld uit het bedrijf. Daarom staat dit als vlottende activa op de balans. De waarde op de balans is dan de waarde waarvoor je de crypto's kocht of de lagere bedrijfswaarde. Verkoop je crypto's en maak je winst? Dan betaal je over deze winst vennootschapsbelasting.

Ik beleg via een bv

Je kunt ook in een bv in crypto's beleggen. Dan is het hoofddoel van de bv niet om actief te handelen in crypto's. Het bedrijf doet iets anders, bijvoorbeeld brood bakken of auto's repareren. 

Naast de hoofdactiviteit gebruikt de bv geld dat over is om te beleggen in crypto’s. Daarom staat dit als belegging op de balans voor de waarde waarvoor je de crypto’s kocht. Verkoop je de crypto’s voor meer geld? Dan is het verschil tussen het bedrag waarvoor je de crypto’s kocht en het bedrag waarvoor je ze verkocht winst. Deze winst is belast met vennootschapsbelasting.

Let op: overleg of controleer dit altijd eerst met je accountant, boekhouder of belastingadviseur.

Krijg je betaald in crypto's?

Willen je klanten jou in crypto’s kunnen betalen? Lees dan hier waar je allemaal aan moet denken. De omzet moet in ieder geval omgerekend worden naar euro’s. Daarna wordt deze omzet op de normale wijze meegenomen in de administratie en bij het betalen van belasting.

Transacties zijn inzichtelijk

Vergeet niet om crypto’s aan te geven in je belastingaangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De Belastingdienst kan in ieder geval vijf jaar terugkijken in de registers om te zien wanneer en hoeveel crypto’s je kocht en verkocht. Met deze informatie kan de Belastingdienst contact met je opnemen. En alsnog de belasting innen. Ook krijg je een boete als je een verkeerde aangifte doet. De boete kan oplopen tot 300% van de te betalen belasting per jaar.

Nieuwe wetgeving

De wetgeving over crypto’s blijft zich de komende jaren ontwikkelen. De kans is groot dat de DAC8-richtlijn in 2026 in gaat. Deze richtlijn zorgt ervoor dat de Belastingdienst meer controles mag uitvoeren. Cryptodiensten moeten dan verplicht de betalingen van ondernemers en privépersonen delen met de Belastingdienst.

De meer algemene MiCA-verordening gaat vanaf 30 juni 2024 in drie fases gelden. MiCA bevat onder andere regels voor betere consumentenbescherming en het tegengaan van marktmisbruik. Zo moeten cryptodienstverleners digitale portemonnees van klanten beter beschermen. En ze kunnen aansprakelijk zijn bij verlies van geld van klanten. 

Door nieuwe wetgeving gelden voor cryptodiensten ongeveer dezelfde eisen als voor de traditionele financiële wereld.