Fintech inzetten voor jouw bedrijf

Met moderne techniek een zakelijke lening regelen of je administratie doen. Dat is fintech. Een tak van de financiële sector die sterk groeit. Zowel nieuwe als bestaande spelers bieden fintechproducten aan. Welke mogelijkheden zijn er voor jou?

Wat is fintech?

Fintech is een samenstelling van twee woorden: 'financial' en 'technology'. Fintechbedrijven combineren financiële diensten en producten met innovatieve technologie. Zo verstrekken zij snel online krediet aan ondernemers. Fintechbedrijven zijn een moderne aanvulling of alternatief voor traditionele banken, vermogensbeheerders en verzekeraars.

Wat heb jij aan fintech?

Fintechbedrijven helpen je op een manier die past bij de snel veranderende tijd: met slimme technologie en digitale platformen. Zo kun je online binnen een paar klikken een krediet aanvragen én ontvangen. Gebruik je fintech voor meer financiële armslag, dan zijn dit de voordelen:

  • Snel online regelen en binnen 24 uur het geld op je rekening.
  • Aanvraag doen zonder bedrijfsplan of jaarcijfers.
  • Doorlopend toegang tot meer werkkapitaal.
  • Hoge acceptatie en hoge limiet.

Waar kun je terecht?

De volgende geldverstrekkers hebben het keurmerk Erkend MKB Financier:

De genoemde fintechbedrijven zijn verbonden aan Stichting MKB Financiering. Banken hebben hun eigen fintechkanalen:

Is het veilig?

Kosten vallen bij non-bancaire financiering vaak hoger uit dan bij bankfinanciering. Dat komt omdat non-bancaire financiers hogere kosten maken bij het aanbieden van financiering. Voor hen is de toegang tot kapitaal duurder dan voor banken. Daarnaast hebben zij een klantgroep met grotere onzekerheid over de terugbetaling van de financiering. Bovendien hebben non-bancaire aanbieders minder zekerheden om hun geld terug te krijgen als het misgaat bij hun klanten.

Tips

Gebruik de volgende tips als je je financieringsaanvraag voorbereidt:

  • Zorg dat je administratie actueel is, zodat een financier je aanvraag snel kan beoordelen.
  • Reken de rente om naar een jaarrente en bepaal of dat tarief past. Stichting MKB Financiering geeft als richtlijn voor kosten inclusief rente maximaal 20% per jaar. De stichting heeft een keurmerk voor aangesloten financiers en financieringsadviseurs. Met jaarlijkse audits en opleidingsmodules zijn de aangesloten partijen en financiers gehouden aan een gedragscode. Kwaliteit in dienstverlening staat voorop. Het klachtenloket Kifid treedt op bij geschillen tussen financier en ondernemer. Voor bancair zakelijk krediet geldt de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering.
  • Vergelijk aanbiedingen van drie financiers en maak een afgewogen keuze.
  • Lees de kleine letters van het kredietvoorstel. Een begrijpelijk contract, een keurmerk en lidmaatschap van een brancheorganisatie helpen bij je keuze. Een keurmerk en lidmaatschap van een brancheorganisatie zorgen ervoor dat financiers zich aan de regels van een gedragscode moeten houden. De gedragscode verplicht ze duidelijk te zijn tijdens het financieringsproces.

Wet op het financieel toezicht (Wft)

De Rijksoverheid houdt toezicht op financiële instellingen zoals banken en verzekeraars en het hele financiële systeem. Dit beschermt consumenten en bedrijven die hun geld toevertrouwen aan deze instellingen. De manier van toezicht is geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Nederlandsche bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voeren het toezicht uit.