Belastingaangifte doen? Dit zijn de tarieven voor 2022

Voor diverse belastingen gelden in 2022 andere tarieven dan in 2021. Grensbedragen zijn gewijzigd en de heffingskortingen zijn aangepast in vergelijking met 2021. Ga je aangifte doen over 2022? Gebruik dan dit overzicht met belastingtarieven.

Hier vind je de belastingtarieven in 2022. In het Overzicht belastingtarieven en percentages vind je alle getallen bij elkaar. Van btw en heffingskorting tot investeringsaftrek en inkomstenbelasting.

Omzetbelasting (btw)

Omzetbelasting of btw is de belasting die je betaalt over je omzet. Het standaard btw-tarief is 21%. Je brengt de btw in rekening aan je klant. De door jou betaalde btw op kosten en investeringen mag je terugvragen. Het verschil draag je af aan de Belastingdienst, meestal per kwartaal.

Voor sommige goederen en diensten geldt het verlaagde tarief van 9%, het 0%-tarief of een vrijstelling. Lees er meer over op de site van de Belastingdienst.

Heb je per kalenderjaar minder dan 20.000 euro omzet? Dan kun je gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (KOR). Je brengt geen btw meer in rekening aan je klanten, maar kunt ook geen betaalde btw verrekenen. Laat je adviseren door je boekhouder, accountant of belastingadviseur over de vraag of deze regeling voor jou interessant is.

De inkomstenbelasting

Over je persoonlijk inkomen betaal je inkomstenbelasting (IB). Voor ondernemers met een eenmanszaak, vof of maatschap is er de ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling. Je verlaagt hiermee de belastbare winst uit je bedrijf en betaalt zo minder belasting.

Ondernemersaftrek 2022

Voldoe je aan het urencriterium van 1.225 in het bedrijf gewerkte uren? Dan kom je als zelfstandige in aanmerking voor de ondernemersaftrek. Een belangrijk onderdeel hiervan is de zelfstandigenaftrek van 6.310 euro in 2022. Dat was 6.670 euro in 2021. Dit bedrag wordt de komende jaren verder afgebouwd. 

Is jouw belastbaar inkomen 69.398 euro of meer? Dan kun je jouw persoonlijke aftrekposten zoals de ondernemersaftrek, mkb-winstvrijstelling, betaalde hypotheekrente en persoonsgebonden aftrek niet meer tegen het tarief in de hoogste belastingschijf in aftrek brengen. Het maximale tarief voor aftrek is dit jaar beperkt tot 40%, tegen 43% in 2021. Dat tarief wordt bij het invullen van de belastingaangifte automatisch berekend. Deze aftrekbeperking geldt niet voor toevoeging aan de oudedagsreserve (OR), de lijfrenteaftrek en premieaftrek arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Mkb-winstvrijstelling 2022

Je mag 14% mkb-winstvrijstelling in mindering brengen over de winst die na eventuele aftrek van de ondernemersaftrek overblijft. Ook hiervoor geldt een maximaal aftrekpercentage van 40%.

Tarief inkomstenbelasting

Box 1: Inkomen uit arbeid

In box 1 wordt in 2 schijven je inkomen uit arbeid belast. Winst uit onderneming valt hier ook onder. De belastingschijven 2022 zijn:

InkomenBelastingpercentage
tot € 69.39837,07% (37,10% in 2021)
vanaf € 69.39849,50% (ongewijzigd)

Heb je de AOW-leeftijd voor 2022 bereikt? Dan geldt tot 36.410 euro een tarief van 19,17%, tegen 19,20% in 2021. Bereik je de AOW-leeftijd in 2022? Dan geldt tot 35.473 euro een tarief tussen de 19,17% en 35,38%, afhankelijk van de maand waarin je de AOW-leeftijd bereikt.

Box 2: Inkomen uit aanmerkelijk belang

Als je met je fiscale partner minimaal 5% van de aandelen of winstbewijzen in een vennootschap houdt, heb je een aanmerkelijk belang. Dat geldt ook als je stemrecht hebt in een coöperatie. De winst die je uit aanmerkelijk belang ontvangt, wordt in box 2 van de inkomstenbelasting in 2022 belast met een aanmerkelijkbelangtarief van 26,90%. Dat is gelijk aan het tarief in 2021. Bij de winstuitkering aan jou heeft de onderneming al 15% dividendbelasting ingehouden. Deze betaalde dividendbelasting gaat van de door jou berekende belasting in box 2 af. Je betaalt effectief dus 11,9% belasting in box 2.

Box 3: Inkomen uit vermogen

Vermogen, zoals spaargeld of een tweede woning, is belast in box 3 van de inkomstenbelasting. Per persoon geldt een heffingsvrij vermogen van 50.650 euro. Dat is de box 3 vrijstelling 2022 (50.000 in 2021). Over alles boven dit bedrag betaal je belasting.

In 2022 wordt de belasting in box 3 op twee manieren berekend. De eerste methode is met een denkbeeldige verdeling in sparen en beleggen. Daarbij gaat de Belastingdienst uit van wettelijk vastgelegde, denkbeeldige rendementspercentages voor sparen en beleggen. Over de rendementen berekent de Belastingdienst 31% belasting. Er wordt geen rekening gehouden met je werkelijke verdeling tussen sparen en beleggen of je werkelijke rendementen.

Een uitspraak van de Hoge Raad leidde tot een nieuwe rekenmethode en dus een tweede methode van belasting berekenen. Namelijk op basis van tijdelijke wetgeving. De Belastingdienst volgt hierbij de werkelijke verdeling van je vermogen in sparen en beleggen. Die verdeling komt uit je aangifte. Voor het spaardeel en het beleggingsdeel stelt de Belastingdienst na afloop van het kalenderjaar een rendementspercentage vast. Dat blijft denkbeeldig, maar zal dichtbij de werkelijkheid liggen. De voorlopige percentages voor 2022:

  • spaargeld: 0,01%
  • beleggingen en overige bezittingen: 5,53%
  • schulden: 2,46%

Over de rendementen wordt 31% belasting berekend.

De voor jou meest voordelige manier bepaalt uiteindelijk hoeveel belasting je in box 3 moet betalen. Lees meer over de belasting in box 3 op Belastingdienst.nl.

VermogenBelastingpercentage
tot € 50.650heffingsvrij
van € 50.650 tot € 101.30031% x verondersteld rendement van 1,82% = 0,56%
van € 101.300 tot € 1.013.00031% x verondersteld rendement van 4,37% = 1,35%
boven € 1.013.00031% x verondersteld rendement van 5,53% = 1,71%

Heffingskortingen 2022

Op de berekende inkomstenbelasting in de 3 boxen breng je de heffingskortingen in mindering. Voor welke heffingskortingen je in aanmerking komt, hangt af van je persoonlijke situatie en inkomen.

Type kortingBedrag
Algemene heffingskorting 2022, voor iedere belastingplichtige.maximaal € 2.888 (tot AOW-leeftijd; € 2.837 in 2021)
De algemene heffingskorting wordt vanaf een inkomen van € 21.317 afgebouwd. Bij een inkomen vanaf € 69.398 is de algemene heffingskorting € 0,00.
Arbeidskorting 2022, voor iedereen met inkomen uit arbeid.maximaal € 4.260 (tot AOW-leeftijd; € 4.205 in 2021)
De arbeidskorting 2022 wordt vanaf een inkomen van € 36.649 met 5,86% van het meerdere afgebouwd. Bij een inkomen vanaf € 109.346 is de arbeidskorting € 0,00.
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2022, voor de ouder van een kind tot 12 jaar, met een inkomen van minimaal € 5.219, zonder fiscale partner of met een lager arbeidsinkomen dan de fiscale partner.maximaal € 2.534 (€ 2.815 in 2021)
Bij een arbeidsinkomen tussen € 5.219 en € 27.350 : 11,45% x (arbeidsinkomen - € 5.219).
Ouderenkorting 2022, voor belastingplichtigen vanaf de AOW-leeftijd en met een verzamelinkomen tot € 49.971.De ouderenkorting is € 1.726 tot een inkomen van € 38.464. Vanaf dit inkomen wordt de ouderenkorting afgebouwd. Bij een inkomen van € 49.323 is de ouderenkorting € 0,00.
Alleenstaandeouderenkorting 2022, voor de AOW-gerechtigden met een AOW-uitkering voor alleenstaanden.€ 449 (€ 443 in 2021)
Jonggehandicaptenkorting 2022, voor personen met een Wajonguitkering die niet in aanmerking komen voor een ouderenkorting.€ 771 (€ 761 in 2021)
Heffingskorting 2022 voor groen beleggingen.0,7% van het saldo groene beleggingen. Maximaal over € 61.215 per persoon.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Iedereen met een vorm van inkomen betaalt een Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Voor werknemers geldt een hoge bijdrage van 6,75%, tegen 7,0% in 2021. Ondernemers betalen de lage bijdrage van 5,50% (5,75% in 2021) en ontvangen hiervoor een aanslag van de Belastingdienst. Het maximum bijdrage inkomen waarover de bijdrage wordt berekend is 59.706 euro. In 2021 was dat 58.311 euro.

Bijtelling privégebruik auto van de zaak

Rijd je privé meer dan 500 kilometer in een auto van de zaak? Of houd je de gereden kilometers niet bij? Dan moet je in 2022 net als in 2021 voor het privégebruik 22% van de cataloguswaarde van de auto bij het inkomen optellen. Voor elektrische auto’s bedraagt de bijtelling 16% over de eerste 35.000 euro cataloguswaarde. In 2021 was dat 12% over de eerste 40.000 euro. Over het meerdere geldt het 22%-tarief.

Vennootschapsbelasting 2022

Onderneem je in een rechtspersoon, bijvoorbeeld een besloten vennootschap (bv)? Dan betaalt de rechtspersoon vennootschapsbelasting over de winst.

WinstBelastingpercentage
tot en met € 395.000 (€ 245.000 in 2021)15%
boven de € 395.000 (€ 245.000 in 2021)25,8%

Dividendbelasting 2022

De winst na vennootschapsbelasting kun je in de onderneming houden. Keert de onderneming het als dividend uit aan de aandeelhouders? Dan moet de onderneming 15% dividendbelasting inhouden, net als in 2021. Is de aandeelhouder een andere rechtspersoon met minimaal 5% van de aandelen? Dan geldt de deelnemingsvrijstelling en wordt er geen dividendbelasting ingehouden.