De FOR is gestopt, wat nu?

De opbouwmogelijkheid van de fiscale oudedagsreserve (FOR) voor ondernemers is per 1 januari 2023 gestopt. Je kunt de opgebouwde oudedagsreserve laten staan of in een ander pensioenproduct steken. Voor nieuwe pensioenopbouw heb je enkele keuzes. Bedenk hoe je pensioen op wilt bouwen, want met alleen AOW kom je misschien niet rond.

Wat is de fiscale oudedagsreserve (FOR)

De fiscale oudedagsreserve (FOR) geldt voor de ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dit zijn ondernemers in een eenmanszaak, vof, maatschap en cv. Ongeveer eenderde van de ondernemers in deze groep gebruikte deze regeling.

De FOR heet dan wel oudedagsreserve, maar is toch geen pensioen. Bij sparen voor je pensioen zet je geld opzij voor je oude dag. De FOR is niets meer dan een uitstel van belasting op een deel van de winst van je bedrijf. Je kunt dit onbelaste deel van de winst apart zetten op een geblokkeerde bankspaarrekening of een lijfrente kopen. Het is niet verplicht. In de praktijk gebruikten veel ondernemers het geld in hun onderneming.

Dit is veranderd

Sinds 1 januari 2023 kun je de FOR niet verder opbouwen. Heb je eerdere jaren al een FOR opgebouwd? Dan kun je die volgens de oude regels afwikkelen.

Wat doe je met je bestaande FOR

Het opgebouwde bedrag mag blijven staan. Je hebt dan nog geen pensioenregeling. Je kunt pensioen regelen door bijvoorbeeld een lijfrente te kopen of te gaan banksparen. Je FOR neemt met hetzelfde bedrag af als je inleg voor lijfrente of banksparen. Het vrijgevallen bedrag van de FOR telt op bij de winst. De inleg voor de lijfrente of banksparen is aftrekbaar. Hierdoor betaal je op het moment van omzetten per saldo geen belasting. In de toekomst wordt op de uitkeringen van je lijfrente of banksparen de belasting ingehouden.

Tot uiterlijk het moment waarop je met je onderneming stopt, kun je de FOR omzetten in een lijfrente of bankspaarrekening. Daarvoor heb je wel het geld (cash) nodig. Heb je bij het stoppen van je onderneming nog een FOR-bedrag staan? Dat bedrag moet je optellen bij je winst van dat jaar. Daar moet je dan belasting over betalen.

Soorten pensioenvoorzieningen

Je kunt als ondernemer op een aantal manieren een pensioen opbouwen naast je AOW. Of extra pensioen als je al bij een verplicht pensioenfonds zit. Je kunt zelf sparen of beleggen, banksparen of een pensioenproduct kopen bij een verzekeraar of andere aanbieder. Lees meer over Pensioen opbouwen als ondernemer. 

Schakel eventueel hulp in van een onafhankelijk financieel adviseur of pensioenadviseur.

Meer weten over je pensioenopbouw?

In het KVK Geldboek, hoofdstuk 6.6, lees je meer over pensioenen voor ondernemers.
Wil je weten wat je tot nu toe hebt opgebouwd via de AOW en verplichte pensioenregelingen? Ga dan naar Mijnpensioenoverzicht.nl.