Startup: financiering van de overheid

Met overheidsgeld in je startup investeren. Of bij de overheid financiering aanvragen voor startkapitaal van je scale-up. Daar denk je misschien niet direct aan. Toch zijn er veel mogelijkheden.

Zowel voor startups als scale-ups heeft de overheid kredieten, leningen en andere financiële regelingen. In de selectie hieronder staan de regelingen die gedeeltelijk zowel voor startups als voor scale-ups toegankelijk zijn.

Regelingen voor startups

1. Vroege fase financiering

De regeling biedt cofinanciering voor de stap van idee tot de start van productontwikkeling. In deze fase gaat het om het creëren en verifiëren van commerciële concepten, het identificeren van de geschikte markt en het ontwikkelen van de juiste licenties (intellectueel eigendom). Er is ook een regionale variant. Provincies kunnen hiermee een fonds opzetten voor leningen.

2. WBSO

De financiële lasten van research en development (R&D) kun je verlagen via de WBSO. WBSO staat voor Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk. De regeling verlaagt loonkosten van je R&D-medewerker of levert je als ondernemer zelf extra aftrek op. Ook kosten voor prototypes of onderzoeksapparatuur kunnen eronder vallen. Deze regeling is ook voor scale-ups.

3. Innovatiekrediet

Het innovatiekrediet is een lening voor de ontwikkelfase van nieuwe producten, processen of diensten. Je bent druk bezig om iets werkend te krijgen, maar er is nog geen omzet. Je kunt een lening aanvragen voor innovatieve ideeën op technisch of klinisch gebied. Het innovatiekrediet is ook voor scale-ups.

4. Seed business angels

Seed business angel fondsen zijn voor technostarters. Een fonds financiert door aandelen van bedrijven te kopen, eventueel aangevuld met achtergestelde en converteerbare leningen. Naast financiering krijg je met business angels ook ervaren, ondernemende investeerders als klankbord. Een Seed business angel fonds kan minimaal 50.000 euro en maximaal 500.000 euro investeren per technostarter. Meer geld nodig? Dan is de Seed Capital-regeling interessant.

5. Seed capital

De Seed capital-regeling richt zich met leningen en krediet vooral op technostarters en creatieve starters. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verstrekt kapitaal aan investeringsfondsen. Zij investeren met risicokapitaal in innovatieve ondernemers op technologisch en creatief gebied.

6. BMKB, Borgstelling MKB Kredieten

Bij deze regeling staat de overheid borg voor bedrijfsfinanciering. Banken en andere financiers geven eerder een lening als de overheid voor een deel garant staat. De borgstelling geeft hen meer zekerheid, als er bijvoorbeeld onvoldoende gebouwen of machines aanwezig zijn. Startende en technologisch innoverende bedrijven kunnen rekenen op extra gunstige voorwaarden voor een startuplening.

Regelingen voor scale-ups

7. Groeifaciliteit

De Groeifaciliteit helpt bedrijven bij het aantrekken van risicodragend vermogen. Dit gebeurt door garanties te verstrekken op achtergestelde leningen van banken en op aandelen van participatiemaatschappijen. De financier krijgt met de Groeifaciliteit 50% garantie op het risicodragend vermogen dat hij verstrekt. Bij verlies vergoedt de overheid 50% van dat verlies. Dit verlaagt het risico van de financier dus behoorlijk. De regeling Groeifaciliteit loopt tot 1 juli 2023.

8. Garantie Ondernemersfinanciering

De regeling helpt (middel)grote ondernemingen bij het aantrekken van bankleningen en bankgaranties. De Garantie Ondernemingsfinanciering houdt kredietstromen op gang zodat ondernemers kunnen blijven ondernemen. Vanwege de coronacrisis is de GO verruimd:

  • De hoogte van de lening waarvoor de overheid garant staat, is 150 miljoen euro.
  • Het maximale garantiepercentage over de lening is 50%.
  • De regeling loopt tot en met 13 juni 2025.

9. Dutch Good Growth Fund

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) helpt mkb'ers die zakendoen met ontwikkelingslanden en opkomende markten. Als een lening aanvragen bij de bank niet lukt, geeft het fonds steun met krediet, leningen, garanties en participaties met terugbetaalverplichting. Dit geldt deels ook voor startups. Exporteer je kapitaalgoederen naar een of meer van de DGGF-landen? Dan biedt het onderdeel Exporteren een exportkredietverzekering en exportfinanciering.

10. Dutch Trade and Investment Fund

Het fonds helpt Nederlandse mkb'ers die zakendoen met landen die niet op de lijst van het Dutch Good Growth Fund staan. Het onderdeel Investeren biedt steun in de vorm van leningen, garanties en participaties met terugbetaalverplichting. Exporteer je kapitaalgoederen naar een of meer van de Dutch Trade and Investement Fund-landen? Dan biedt het onderdeel Exporteren een exportkredietverzekering en exportfinanciering.

Selectietool Startup Box

De Startup Box is een stappenplan dat je doorloopt om voor jouw situatie de juiste regeling te selecteren. Omdat de voertaal van veel startups Engels is, is de tool Engelstalig.

Andere mogelijkheden

Financiering aanvragen

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) voert de regelingen uit. Je kunt op hun website per regeling toetsen of je aan de voorwaarden voldoet. Bekijk de tips om een subsidie aan te vragen.

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s)

Bij de provinciaal georganiseerde ontwikkelingsmaatschappijen is financiering beschikbaar voor innovatieve en snelgroeiende bedrijven.

Invest-NL

Invest-NL is een privaat investeringsfonds gefinancierd door de overheid met een focus op energietransitie en innovatieve scale-ups. Richtlijn voor een investeringsbedrag van Invest-NL is 5 miljoen euro, waarbij het fonds maximaal 50 procent van het benodigde bedrag financiert. Een of meer investeerders moeten dus ook 5 miljoen investeren. 

Quickscan

Via een aantal korte gerichte vragen schat Invest-NL in of een project of onderneming in aanmerking komt voor een bijdrage. Bekijk via de quickscan of jouw project daarvoor in aanmerking komt.

Europese regelingen

Er zijn ook Europese regelingen. Gebruik de Europese subsidiegids voor beginners als wegwijzer.

Niet financiële regelingen en programma’s

Naast de financieringsregelingen en leningen zijn er ook programma’s waarbij je kunt aansluiten. Startupofficers kunnen je in contact brengen met de overheid, bijvoorbeeld als launching customer. Het platform COSTA zorgt voor samenwerking tussen corporates en startups.

Er is ook een mentorennetwerk dat startups toegang geeft tot internationale netwerken. Lees alles over het starten als start-up inclusief een overzicht met coaching en groeiprogramma’s. Bekijk ook het landelijke overzicht met coaching voor startups. Nlgroeit is een voorbeeld van een programma voor scale-ups met een omzet van minimaal 1 miljoen euro.

Hulp inschakelen

Hulp vergroot je kansen op financiering. Met de juiste adviseur en een goede financiële onderbouwing krijg je sneller ene positief antwoord op je financieringsaanvraag. Deze adviseurs helpen je op weg.