Alternatieve financiering voor je bedrijf

Je bent op zoek naar een lening voor je ondernemersplannen. Misschien is alternatieve financiering dan iets voor jou. Wat is alternatieve financiering en welke financieringen zijn er? Hier vind je een overzicht.

In dit artikel lees je over de volgende onderwerpen:

Wat is alternatieve financiering?

Alternatieve of non-bancaire financiering is een lening die niet van een bank komt. Alternatieve financiers bieden andere vormen van financiering aan dan banken. Onderzoek of deze financieringsmogelijkheden iets voor jou zijn. Ga eerst na of er subsidies en overheidsregelingen zijn die je kunt gebruiken.

Subsidies en overheidsregelingen

Er zijn mogelijk subsidies en regelingen die je kunt gebruiken in plaats van een lening. In het overzicht met alle subsidies vind je ook borgstellingen, financiële bijdragen, prijzen en fiscale maatregelen. Bekijk wat voor jou interessant kan zijn.

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Met het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) begeleidt de gemeente mensen met een bijstandsuitkering of een aflopende WW-uitkering naar zelfstandig ondernemerschap. Bij de gemeente waarin je woont, kun je financiële ondersteuning aanvragen in de vorm van een krediet of aanvulling op je inkomen. Je moet voldoen aan een aantal regels. Je kunt Bbz aanvragen als:

  • je een bedrijf wilt starten en een bijstandsuitkering hebt
  • je als gevestigd ondernemer tijdelijke financiële problemen hebt
  • je 55 jaar of ouder bent met een niet-levensvatbaar bedrijf
  • je wilt stoppen met je bedrijf

Alternatieve financieringsvormen

Familie en vrienden

Begin dichtbij huis. Vraag je familie of vrienden of ze in je plannen willen en kunnen investeren door je geld te lenen. Maak dan een goed plan om aan hen te presenteren. Het is ook slim om de afspraken over deze onderhandse lening helder op papier te zetten.

Crowdfunding

Bij crowdfunding haal je via een platform geld op bij 'de crowd': mensen die een bedrag in je onderneming willen investeren. Je zet eerst je netwerk van vrienden en familie in. Zo heb je al een deel van het nodige geld verzameld voordat je de crowdfundingscampagne start. Bij zakelijke crowdfunding gaat het vaak om bedragen vanaf 50.000 euro, soms vanaf 25.000 euro.

Tip: Doe de KVK Crowdfunding Scan en ontdek of crowdfunding bij jou past.

Leasing

Bij leasing betaal je voor het gebruik van bedrijfsmiddelen zoals een auto, machine of computer. Het is een vorm van huur. Voor zzp'ers is private lease voor je auto een alternatief voor zakelijk leasen. Onderzoek wat voor jou handig is: bedrijfsmiddelen leasen of kopen.

Factoring

Bij factoring en debiteurenfinanciering krijg je een krediet van een financier zoals een bank of factoringmaatschappij. Of ze schieten een factuurbedrag voor. Bij sommige factoringbedrijven kun je een voorschot krijgen op je facturen vanaf 1.000 euro. Bij factuurfinanciering verkoop je je factuur aan een financier.

Microkrediet en MKB-krediet

Een microkrediet is een zakelijke lening van maximaal 50.000 euro voor startende en bestaande ondernemers. Een MKB-krediet is een zakelijke lening van minimaal 50.000 euro en maximaal 250.000 euro. Je vraagt ze aan bij microfinancier Qredits.

Business angels

Business angels zijn particuliere of informele investeerders, vaak ex-ondernemers. Zij investeren alleen of met een groep een bedrag tussen de 50.000 en 750.000 euro in je bedrijf.

Ketenfinanciering

Met klanten en leveranciers kun je via ketenfinanciering of reverse factoring financiële ruimte organiseren door betalingsvoorwaarden af te spreken.

Kredietunie

Een kredietunie is een coöperatie van ondernemers, die financiering, leningen en coaching biedt voor bedragen tussen de 50.000 en 250.000 euro.

Strategische partner

Een strategische partner kan een persoon of organisatie zijn, zoals een business angel of een participatiemaatschappij. Maar ook belangrijke concurrenten, klanten, leveranciers en overnamekandidaten kunnen je plannen financieren.

Seed-fonds

Een Seed-fonds is een speciaal Venture Capital (investerings)fonds, deels gefinancierd door de overheid. Het richt zich op innovatieve starters (0-5 jaar) vanaf een bedrag van 200.000 euro.

Direct lending

Direct lending is financiering van ondernemingen door bedrijven en institutionele beleggers zonder tussenkomst van een bank. Direct lending gaat via mkb-fondsen en gespecialiseerde financieringsportals.

Private debt fonds

Een private debt fonds is een andere vorm van direct lending. Een private debt fonds verstrekt achtergestelde leningen aan mkb-ondernemingen. Bij een faillissement hebben andere schuldeisers dan voorrang. Om in aanmerking te komen voor een lening moet je winst maken. Je hebt ook voldoende cashflow nodig en niet meer bij een bank terecht kunnen voor extra krediet. Financiers lenen je bedragen tussen 250.000 euro en 10 miljoen euro. De lening is bestemd voor groei, vernieuwing, bedrijfsovername of herfinanciering.

Online krediet via fintech

Fintechfinanciers geven krediet met behulp van (online) financiële technologie. Aanvraag, beoordeling en uitbetaling kunnen snel gaan. Het gaat meestal om bedragen vanaf 5.000 euro tot 250.000 euro. Denk bijvoorbeeld aan een online krediet, online werkkapitaal, matchingsplatforms, voorschotkrediet via een pinautomaat en een voorschotkrediet voor een webshop.

Invest-NL

Invest-NL is een privaat investeringsfonds met een focus op energietransitie en innovatieve scale-ups. Richtlijn voor een investeringsbedrag is 5 miljoen euro. Het fonds financiert maximaal 50 procent van het benodigde bedrag. Via een quickscan schat Invest-NL in of een project of onderneming in aanmerking komen voor een bijdrage.

MKB-beurzen

De NPEX is een effectenbeurs voor mkb-ondernemers die op zoek zijn naar (groei)kapitaal voor een bedrag tussen de 1 miljoen en 10 miljoen euro. Een andere mkb-beurs is Nxchange, een effectenbeurs voor mkb-ondernemers voor directe handel in effecten tussen bedrijven en beleggers. Bij Nxchange kan je mkb-bedrijf ook startkapitaal, innovatiekapitaal en groeikapitaal ophalen door zelf aandelen of obligaties uit te geven via blockchain. Financieringsbedragen beginnen bij 200.000 euro.

Venture Capital fonds

Een Venture Capital fonds is een investeringsfonds gericht op risicovolle investeringen in innovatieve en/of snelgroeiende bedrijven. Een Venture Capital fonds investeert vanaf ongeveer 200.000 euro en bijna altijd tegen een percentage van aandelen.

Participatiemaatschappijen

Een participatiemaatschappij beheert het vermogen van institutionele beleggers en beleggingsfondsen in een fonds. Een participatiemaatschappij richt zich met kredieten op het grotere mkb met bedragen tussen de 1 miljoen en 2 miljoen euro.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) zijn participatiemaatschappijen van provincies. Ze investeren vooral in innovatieve en snelgroeiende bedrijven. De voorwaarden voor geld lenen verschillen per ROM en het minimumbedrag is 50.000 euro.

Startup Box

Via de Startup Box kies je financieringsregelingen van de overheid die bedoeld zijn voor innovatie.

Effectenbeurs en SPAC

De effectenbeurs richt zich op grotere bedrijven met een eigen vermogen van 5 miljoen euro en een uit te geven aandelenwaarde van 5 miljoen euro. Een nieuwe beurstrend is de SPAC. SPAC staat voor special purpose acquisition company. Dit zijn bedrijven die hun beursnotering gebruiken om kapitaal op te halen voor een overname of fusie. Bij de beursgang weten investeerders nog niet in welk bedrijf zij uiteindelijk beleggen. SPAC’s hebben ook geen bestaande bedrijfsactiviteiten op de dag van hun beursgang.

Islamitische bedrijfsfinanciering

Islamitische of halal bedrijfsfinanciering houdt rekening met de volgende regels:

  • Rente vragen op een lening is verboden.
  • Je mag geld niet gebruiken voor alcohol, wapens, pornografie, gokken en niet-halal voedsel.
  • Zekerheid en duidelijkheid staan voorop bij contracten en transacties om onverantwoorde risico’s te voorkomen.
  • Gokken op winst is verboden: je mag geen winst maken op basis van toeval waarbij de één wint, de ander verliest. Een eerlijke verdeling van risico en winst staat voorop.

Financiering kan via verkoop van aandelen bij een besloten vennootschap. Een partnerschap of joint venture is ook een optie. Een financier brengt dan geld in en een bedrijf productiemiddelen en personeel. Leasing of huurkoop is ook een mogelijkheid.

Bancaire financiering

Naast alternatieve financiering kun je ook geld lenen van de bank. De belangrijkste vormen van bancaire financiering zijn bankgarantie, banklening, factoring en debiteurenfinanciering, hypothecaire lening, kredietverzekering en leasing.

Meer succes met je financieringsaanvraag

Vergroot je succes

Via het stroomschema financiering kies je vooraf een financieringsvorm zodat je bij een passende financier uitkomt. Bekijk voordat je een financieringsaanvraag indient de criteria waar financiers op letten. Pas waar nodig vooraf je bedrijfsvoering aan en ontdek alternatieven als je minder scoort op een bepaald criterium.

Video: Financiering regelen 

Bekijk de video Financiering regelen. De video legt uit hoe je aan financiering voor je bedrijf komt en welke stappen je daarvoor moet zetten.

Financiering regelen

 Hulp en voorbereiden

Gebruik als hulpmiddel bij het voorbereiden van je financieringsaanvraag een ondernemingsplan, jaarcijfers en het Business Model Canvas. Overweeg hulp van een financieringsadviseur die door kennis en netwerk het proces kan versnellen.

Keurmerk financiering

Stichting MKB Financiering (SMF) biedt twee keurmerken voor non-bancaire financiering:

Door jaarlijkse audits en opleidingsmodules moeten de aangesloten partijen en financiers zich houden aan de Gedragsscode Kleinzakelijke Financiering. Kwaliteit in dienstverlening staat voorop. Het klachtenloket Kifid treedt op bij geschillen tussen financier en ondernemer.