Alternatieve financiering voor je bedrijf

Je bent op zoek naar een lening voor je ondernemersplannen. Misschien is alternatieve financiering dan iets voor jou. Wat is alternatieve financiering en welke financieringen zijn er? Hier vind je een overzicht.

Bepaal je uurtarief

Vul in wat je wil verdienen en ontdek welk uurtarief daarbij past

Bereken het nu

Wat is alternatieve financiering?

Alternatieve of non-bancaire financiering is een lening die niet van een bank komt. Onderzoek of deze financieringsmogelijkheden iets voor jou zijn. Een vorm van alternatieve financiering is een subsidie of overheidsregeling.

Alternatieve financieringsvormen

Familie en vrienden

Begin bij mensen die je goed kent. Vraag je familie of vrienden of ze geld aan je willen lenen voor je bedrijfsplannen. Maak een goed plan en presenteer dit aan hen. Zo'n lening heet een onderhandse lening. Zet de afspraken die je samen maakt goed op papier.

Crowdfunding

Bij crowdfunding haal je via een platform geld op bij 'de crowd'. Dus bij mensen die een bedrag in je onderneming willen investeren. Beander eerst je netwerk van vrienden en familie. Zo heb je al een deel van het nodige geld verzameld voordat je de crowdfundingcampagne start. Bij zakelijke crowdfunding gaat het vaak om bedragen vanaf 50.000 euro. Soms al vanaf 25.000 euro.

Leasing

Bij leasing betaal je voor het gebruik van bedrijfsmiddelen. Bijvoorbeeld een auto, machine of computer. Het is een vorm van huur. Voor zzp'ers is private lease voor je auto een alternatief voor zakelijk leasen. Onderzoek wat handig voor je is: bedrijfsmiddelen leasen of kopen.

Factoring

Bij factoring en debiteurenfinanciering krijg je een krediet van een financier. Bijvoorbeeld van een bank of factoringmaatschappij. Of ze schieten een factuurbedrag voor. Bij sommige factoringbedrijven krijg je een voorschot op je facturen vanaf 1.000 euro. Bij factuurfinanciering verkoop je je factuur aan een financier.

Microkrediet en MKB-krediet

Een microkrediet is een zakelijke lening van maximaal 50.000 euro voor startende en bestaande ondernemers. Een MKB-krediet is een zakelijke lening van minimaal 50.000 euro en maximaal 250.000 euro. Je vraagt ze aan bij microfinancier Qredits.

Business angels

Business angels zijn particuliere of informele investeerders. Het zijn vaak ex-ondernemers. Zij investeren alleen of met een groep in je bedrijf. Meestal een bedrag tussen de 50.000 en 750.000 euro.

Kredietunie

Een kredietunie is een coöperatie van ondernemers. De kredietunie biedt financiering, leningen en coaching  aan ondernemers. De bedragen liggen tussen de 50.000 en 250.000 euro.

Strategische partner

Een strategische partner kan een persoon of organisatie zijn. Bijvoorbeeld een business angel of een participatiemaatschappij. Maar ook belangrijke concurrenten, klanten, leveranciers en overnamekandidaten kunnen je plannen financieren.

Seed-fonds

Een Seed-fonds is een speciaal Venture Capital (investerings)fonds waarbij de overheid een deel financiert. Het fonds is voor innovatieve starters (nul tot vijf jaar) die een bedrag vanaf 200.000 euro nodig hebben.

Direct lending

Direct lending is financiering van ondernemingen door bedrijven en institutionele beleggers. Dat gebeurt zonder tussenkomst van een bank. Direct lending gaat via mkb-fondsen en gespecialiseerde financieringsportals.

Private debt fonds

Een private debt fonds is een vorm van direct lending. Een private debt fonds verstrekt achtergestelde leningen aan mkb-ondernemingen. Bij een faillissement hebben andere schuldeisers dan voorrang. Je komt in aanmerking voor een lening als je winst maakt. Je hebt ook voldoende cashflow nodig. En je moet laten zien dat je niet meer bij een bank terecht kunt voor een extra krediet. Financiers lenen je bedragen tussen 250.000 euro en tien miljoen euro. De lening is voor groei, vernieuwing, bedrijfsovername of herfinanciering.

Online krediet via fintech

Fintechfinanciers geven krediet met behulp van (online) financiële technologie. Aanvraag, beoordeling en uitbetaling kunnen snel gaan. Het gaat meestal om bedragen vanaf 5.000 euro tot 250.000 euro. Denk bijvoorbeeld aan een online krediet, online werkkapitaal, of matchingsplatforms. Of een voorschotkrediet via een pinautomaat en voor een webshop.

Invest-NL

Invest-NL is een privaat investeringsfonds met een focus op energietransitie en innovatieve scale-ups. Richtlijn voor een investeringsbedrag is vijf miljoen euro. Het fonds financiert maximaal 50 procent van het benodigde bedrag. Via een quickscan schat Invest-NL in of een project of onderneming in aanmerking komt voor een bijdrage.

MKB-beurzen

De NPEX is een effectenbeurs voor mkb-ondernemers die op zoek zijn naar (groei)kapitaal. Bedragen liggen tussen één miljoen en tien miljoen euro. Een andere mkb-beurs is Nxchange. Dit is een effectenbeurs voor directe handel in effecten tussen bedrijven en beleggers. Bij Nxchange kan je mkb-bedrijf ook startkapitaal, innovatiekapitaal en groeikapitaal ophalen. Dit kan als je zelf aandelen of obligaties uitgeeft via blockchain. Financieringsbedragen beginnen bij 200.000 euro.

Venture Capital fonds

Een Venture Capital fonds is een investeringsfonds voor risicovolle investeringen in innovatieve en/of snelgroeiende bedrijven. Een Venture Capital fonds investeert vanaf ongeveer 200.000 euro. En bijna altijd tegen een percentage van de aandelen.

Participatiemaatschappijen

Een participatiemaatschappij beheert het vermogen van institutionele beleggers en beleggingsfondsen in een fonds. Een participatiemaatschappij heeft kredieten voor het grotere mkb. Het gaat om bedragen tussen één miljoen en twee miljoen euro.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) zijn participatiemaatschappijen van provincies. Ze investeren vooral in innovatieve en snelgroeiende bedrijven. De voorwaarden voor geld lenen verschillen per ROM . Het minimumbedrag is 50.000 euro.

Startup Box

Via de Startup Box kies je financieringsregelingen van de overheid voor innovatie.

Effectenbeurs en SPAC

De effectenbeurs richt zich op grotere bedrijven met een eigen vermogen van vijf miljoen euro. En een uit te geven aandelenwaarde van vijf miljoen euro. Een nieuwe beurstrend is de SPAC. SPAC staat voor special purpose acquisition company. Dit zijn bedrijven die kapitaal ophalen voor een overname of fusie via hun beursnotering. Bij de beursgang weten investeerders nog niet in welk bedrijf zij uiteindelijk beleggen. SPAC’s hebben geen bestaande bedrijfsactiviteiten op de dag van hun beursgang.

Islamitische bedrijfsfinanciering

Islamitische bedrijfsfinanciering of halal bedrijfsfinanciering houdt rekening met de volgende regels:

  • Rente vragen op een lening is verboden.
  • Je mag geld niet gebruiken voor alcohol, wapens, pornografie, gokken en niet-halal voedsel.
  • Zekerheid en duidelijkheid staan voorop bij contracten en transacties. Zo voorkom je onverantwoorde risico’s.
  • Gokken op winst is verboden: je mag geen winst maken door toeval waarbij de een wint en de ander verliest. Een eerlijke verdeling van risico en winst staat voorop.

Financiering kan via verkoop van aandelen bij een besloten vennootschap. Een partnerschap of joint venture is ook een optie. Een financier brengt dan geld in en een bedrijf productiemiddelen en personeel. Leasing of huurkoop is ook een mogelijkheid.

KVK Gids voor bedrijfsfinanciering

Ben je op zoek naar geld voor je bedrijf? De KVK Gids voor bedrijfsfinanciering legt uit hoe je dat aanpakt.

Subsidies en overheidsregelingen

In plaats van een lening kun je een subsidie of regeling gebruiken. In het overzicht met alle subsidies op Ondernemerplein.nl vind je ze allemaal. En ook borgstellingen, financiële bijdragen, prijzen en fiscale maatregelen. Bekijk welke voor jou interessant zijn.

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Met het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) begeleidt de gemeente mensen met een bijstandsuitkering of een aflopende WW-uitkering naar zelfstandig ondernemerschap. Bij de gemeente waar je woont, kun je financiële ondersteuning aanvragen. Je kunt een krediet krijgen. Of een aanvulling op je inkomen. Je moet wel aan enkele regels voldoen. Je kunt Bbz aanvragen als je:

  • een bedrijf wilt starten en een bijstandsuitkering hebt
  • als gevestigd ondernemer tijdelijke financiële problemen hebt
  • 55 jaar of ouder bent met een niet-levensvatbaar bedrijf
  • wilt stoppen met je bedrijf

Wet veiligheidstoets investeringen

Sinds 1 juni 2023 toetst de overheid investeringen die een risico vormen voor de nationale veiligheid. Dit staat in de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (vifo). De veiligheidstoets geldt voor twee soorten bedrijven in Nederland:

  • vitale aanbieders
  • bedrijven die sensitieve technologie hebben

De veiligheidstoets geldt voor investeringen uit alle landen.

Meer succes met je financieringsaanvraag

Vergroot je succes

Via het stroomschema financiering kies je een financieringsvorm zodat je bij een passende financier uitkomt. Bekijk voordat je een financieringsaanvraag indient de eisen waar financiers bij het beoordelen op letten. De video Financiering regelen legt uit hoe je aan financiering voor je bedrijf komt en welke stappen je daarvoor zet.

Financiering regelen

Hulp en voorbereiden

Gebruik als hulpmiddel bij het voorbereiden van je financieringsaanvraag een ondernemingsplan, jaarcijfers en het Business Model Canvas. Overweeg hulp van een financieringsadviseur.

Keurmerk financiering

Stichting MKB Financiering (SMF) biedt twee keurmerken voor non-bancaire financiering:

Door jaarlijkse audits en opleidingsmodules moeten de aangesloten partijen en financiers zich houden aan de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering. Kwaliteit in dienstverlening staat voorop. Het klachtenloket Kifid treedt op bij geschillen tussen financier en ondernemer.