Stap 1 - Voorbereiding UBO-opgave

Moet je organisatie UBO-opgave doen?

Deze rechtsvormen zijn opgaveplichtig

Kies een rechtsvormgroep om verder te gaan met de voorbereiding op de UBO-opgave.
Doe je UBO-opgave voor meerdere organisaties? Dan moet je voor ieder KVK-nummer dat 1 van deze rechtsvormen heeft UBO's inschrijven.

Kerkgenootschappen moeten ook UBO's gaan inschrijven. Het is nog onbekend vanaf wanneer kerkgenootschappen UBO-opgave kunnen gaan doen.

Deze rechtsvormen hoeven geen UBO-opgave te doen

  • eenmanszaken
  • beursgenoteerde bv's en nv's
  • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
  • verenigingen van eigenaars
  • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
  • rechtspersonen in oprichting
  • publiekrechtelijke rechtspersonen
  • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)

Buitenlandse rechtspersonen - zoals een Ltd of GmbH - die alleen vestigingen in Nederland hebben ('branch offices') hebben ook geen registratieplicht in Nederland.


Deze pagina maakt onderdeel uit van de voorbereiding op de UBO-opgave.
Ga terug naar de beginpagina van de UBO-opgave om de voorbereiding opnieuw te starten.