Stap 1 - Voorbereiding UBO-opgave

Moet je organisatie UBO-opgave doen?

Deze rechtsvormen zijn opgaveplichtig

Klik op een rechtsvormgroep om verder te gaan met de voorbereiding op de UBO-opgave.
Doe je UBO-opgave voor meerdere organisaties? Dan moet je voor ieder KVK-nummer dat 1 van deze rechtsvormen heeft UBO's inschrijven.

Kerkgenootschappen

Bepaalde organisaties met de rechtsvorm kerkgenootschap moeten ook UBO's inschrijven. De organisaties waar dat voor geldt krijgen hierover een brief van KVK. Kerkgenootschappen hoeven alleen UBO's in te schrijven als:

  • de organisatie verplicht staat ingeschreven in het Handelsregister en
  • er geen Nederlandse koepelorganisatie (geen hoger aggregatieniveau) boven uw organisatie staat

Het inschrijven van UBO's voor kerkgenootschappen doe je met behulp van formulier 34. Twijfel je of jouw organisatie UBO's moet inschrijven? Bel KVK op 088 585 45 85. Wij kunnen je hierbij verder helpen.

Deze rechtsvormen hoeven geen UBO-opgave te doen

  • eenmanszaken
  • beursgenoteerde bv's en nv's
  • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
  • verenigingen van eigenaars
  • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
  • rechtspersonen in oprichting
  • publiekrechtelijke rechtspersonen
  • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)

Buitenlandse rechtspersonen - zoals een Ltd of GmbH - die alleen vestigingen in Nederland hebben ('branch offices') hebben ook geen registratieplicht in Nederland.


Deze pagina maakt onderdeel uit van de voorbereiding op de UBO-opgave.
Ga terug naar de beginpagina van de UBO-opgave om de voorbereiding opnieuw te starten.